h

Nieuws uit 2011

19 september 2011

SP-gedeputeerde Jules Iding stopt vanwege gezondheidsklachten

Na al eerder een periode vanwege ziekte niet te hebben kunnen functioneren heeft Jules Iding tot zijn grote spijt de conclusie moeten trekken dat zijn gezondheid het hem onmogelijk maakt om optimaal als gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant verder te gaan. Hij betreurt dit des te meer omdat de samenwerking en collegialiteit binnen het college optimaal was.
Zoals Jules het zegt: “Ik wil wel, maar mijn lijf wil niet”.

Lees verder
13 september 2011

GS besluit te snel over 'Boulevard'

Bij de commissievergadering Cultuur & Samenleving van afgelopen vrijdag bood Gedeputeerde Brigite van Haaften een opening voor extra subsidie t.b.v. theaterfestival Boulevard. Vandaag besloten Gedeputeerde Staten wel heel snel om die subsidie niet te verlenen. Reden voor Ron van Zeeland om opnieuw schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
12 september 2011

SP stelt vragen over uitspraak Raad van State inzake dwangsommen Reiling BV

Op 7 september 2011 heeft de Raad van State inzake de door de provincie opgelegde dwangsommen aan Reiling BV te Sterksel uitspraak gedaan. De Raad van State heeft bepaald dat het invorderingsbesluit van 14 juli 2011 wordt geschorst – en derhalve de inning van de dwangsommen voorlopig van de baan is – totdat in de bodemprocedure zal zijn beslist, omdat het naar het oordeel van de bestuursrechter bij inning van de dwangsommen niet uitgesloten moet worden geacht dat er een risico voor de continuïteit van Reiling BV bestaat.

Lees verder
12 september 2011

Megastallen: Van Doorn voegt weinig toe

Het begon zo mooi bij de presentatie van het rapport van de commissie Van Doorn: ‘De huidige intensieve veehouderij in Brabant is maatschappelijk, ecologisch en economisch onhoudbaar’. Duidelijke woorden, en een duidelijke oproep om te komen tot een duurzame vleesproductie. Maar het rapport wordt daarna al snel teleurstellend.

Lees verder
9 september 2011

SP biedt PVV woordenboek aan

SP fractievoorzitter Nico Heijmans heeft vandaag tijdens een commissievergadering een woordenboek aangeboden aan de PVV. Volgens Nico Heijmans is het de taak van de partijen die al langer in de Staten zitten om de nieuwere partijen te helpen. De PVV heeft in de afgelopen tijd een aantal keren schriftelijke vragen gesteld over definities. Zo wilden ze de definitie van het woord 'allochtoon' weten en van het woord 'duurzaam'.
"Voor definities hebben we een heel handig instrument, namelijk een woordenboek, u mag natuurlijk vragen stellen zoveel u wilt, maar misschien is dit een signaal om in het vervolg eerst even tot tien te tellen. "

Lees verder
7 september 2011

SP stelt vragen over ‘ontsnappen zwavelzuur bij DMV International

Vorige week heeft de SP-Statenfractie in Noord-Brabant kennis genomen van een voorval op 12 augustus jongstleden bij DMV International (Campina Friesland Foods) in Veghel waarbij zwavelzuur is vrijgekomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier