h

Cultuur in Brabant

10 november 2017

1e Termijn Begrotingen 2018

Vandaag wordt de begroting 2018 besproken in de Provinciale Staten van Brabant. Nico Heijmans van de SP: “Voorzitter, het dreigt bijna saai te worden, maar ook nu is het college er weer in geslaagd met een solide begroting te komen die voor 2018 en 2019 ook nog eens een resterende vrije begrotingsruimte van ruim 44 miljoen laat zien. Het college stelt dat deze vrije begrotingsruimte onder andere zou kunnen worden ingezet om kansen uit het regeerakkoord te verzilveren.

Lees verder
8 oktober 2016

SP haalt steun voor omroep Brabant binnen..

Onlangs sprak de Commissaris van de Koning ferme woorden op het 40-jarige bestaan van Omroep Brabant. Reden daartoe waren de bezuinigingsplannen die in Den Haag bekokstoofd worden.

Lees verder
1 juli 2016

SP en VVD willen aandacht voor Dance in Brabant

De Brabantse fracties van de SP en VVD hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten om het thema ‘dance’ in 2018 centraal te stellen in Brabant. De fracties hechten er veel waarde aan deze sector in Brabant het podium krijgt dat het verdient.

Lees verder
28 november 2014

SP stelt vragen over essentgelden aan hockeyclubs

In het Brabants Dagblad van 25 november 2014 werd melding gemaakt van de provinciale steun  in het recente verleden aan enkele hockeyverenigingen in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.Volgens het artikel zou het gaan om een aanzienlijk bedrag uit de Essentgelden. SP-Statenleden Ine Roozen en Wouter van der Staak hebben naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen GS:

Lees verder
7 juli 2014

SP wil groene geluidsschermen

Afgelopen vrijdag heeft de Brabantse SP-fractie, in samenwerking met de PVV en GroenLinks, bij de behandeling van de Voorjaarsnota per motie gepleit voor groene geluidsschermen in Brabant.

Lees verder
6 juni 2013

Sluiting Jan Cunen zou slecht zijn voor provincie

Onlangs werd bekend dat het college in Oss, als gevolg van de noodzaak tot bezuinigen, van plan is flink te gaan korten op het Jan Cunen museum. Als de gemeenteraad in Oss dit voorstel overneemt, zou dit het einde van het museum betekenen. De gedeputeerde zei hierover op Omroep Brabant:

Lees verder
3 september 2012

Zorgen om gevolgen beperking gemeentelijk monumentenbeleid

Ine Roozen

Van verschillende kanten bereiken onze fractie berichten over de gevolgen van de beperking van gemeentelijk monumentenbeleid. In verschillende Brabantse gemeenten (o.a. Geldrop-Mierlo) wordt op dit moment, waarschijnlijk mede ingegeven door financiële druk, gekozen voor het opheffen van de gemeentelijke monumentenlijst. Door de panden die van de monumentenlijst worden afgevoerd, bijvoorbeeld de status van beeldbepalend object te geven, probeert men te voorkomen dat deze panden beschadigd of gesloopt worden, maar verschillende organisaties op het gebied van erfgoed vrezen dat deze status niet zal kunnen voorkomen dat het erfgoed in Brabant aangetast zal worden.

Lees verder
9 november 2011

Provinciaal geld voor Nederlands Kamerkoor?

Vandaag was het nieuws te lezen dat het Nederlands Kamerkoor mogelijk naar Eindhoven verhuist. Zowel de gemeente Eindhoven als de provincie Noord-Brabant zouden overwegen financieel bij te dragen. *

Lees verder
27 september 2011

Motie aangenomen rond Omroep Brabant

In de statenvergadering van 23 september j.l. hebben de SP, het CDA, de fractie 50+, de Partij voor de Dieren en de PVV een motie ingediend om te kijken of er iets gedaan kan worden voor die mensen die Omroep Brabant via sateliet ontvangen. Door een verandering in de codering bij Omroep Brabant zijn mensen nu genoodzaakt om voor veel geld digitale pakketten te kopen. Een onwenselijke situatie omdat Omroep Brabant ook als rampenzender dient. Welliswaar geldt dat officieel alleen voor Omroep Brabant Radio, maar zoals bijvoorbeeld bij de brand bij Chemiepack in Moerdijk bleek, wordt Omroep Brabant tv door veel mensen ook als zodanig gebruikt.
De motie, die met ruime steun (alleen VVD en D'66 stemden tegen) werd aangenomen, vraagt het college om met Omroep Brabant in overleg te gaan om de codering weer aan te passen en te kijken of er op andere manieren iets aan de situatie verbeterd kan worden.

Lees verder
13 september 2011

GS besluit te snel over 'Boulevard'

Bij de commissievergadering Cultuur & Samenleving van afgelopen vrijdag bood Gedeputeerde Brigite van Haaften een opening voor extra subsidie t.b.v. theaterfestival Boulevard. Vandaag besloten Gedeputeerde Staten wel heel snel om die subsidie niet te verlenen. Reden voor Ron van Zeeland om opnieuw schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier