h

Nieuws uit 2011

25 januari 2011

Lijsttrekker Nico Heijmans in Milieucafé

SP-lijsttrekker Nico Heijmans ging gisteren in het Milieucafé Tilburg in debat met VVD-lijsttrekker Mieke Geeraedts. Klik hier voor een verslag op het weblog van Ron van Zeeland.

Lees verder
18 januari 2011

Emile Roemer en Paulus Jansen bezoeken Moerdijk

Op maandag 17 januari hebben Tweede Kamerleden Emiel Roemer en Paulus Jansen samen met Willemieke Arts namens de SP-Statenfractie een werkbezoek gebracht aan Moerdijk i.v.m. de grote brand bij Chemie-Pack. Er is uitvoerig over de ramp gepraat met bewoners, raadsleden, de locoburgemeester, de brandweer en de gezondheidsdienst.

Lees verder
18 januari 2011

SP-Statenleden gaan op bezoek in Reeshof

Donderdag 20 Januari om 19.15 uur gaan SP-Statenleden in Tilburg Reeshof buurten in de buurt. De Statenfractie en de afdeling Tilburg van de SP willen graag weten wat de ervaringen van bewoners zijn met vlieglawaai. De SP gaat huis aan huis flyeren en aanbellen om bewoners attent te maken op de mogelijkheid om melding te doen van overlast door vliegverkeer op www.vlieglawaai.nl.

Lees verder
14 januari 2011

SP wil Commissie Schoon Schip om ‘lopende zaken’ megastaldiscussie op te lossen

Provinciale Staten hebben op 19 maart vorig jaar het besluit genomen om de groei van de intensieve veehouderij in Brabant te beperken. Steeds meer Brabanders gaven aan grote zorgen te hebben over hun gezondheid en over de kwaliteit van hun leefmilieu en hun landschap. Ook twijfel over dierenwelzijn en over een gezonde, eerlijke vleesproductie werden steeds meer onderwerp van discussie. Alle zorgen resulteerden in het burgerinitiatief Megastallen Nee dat werd ondertekend door meer dan 33.000 Brabanders en dat de intensieve veehouderij op de agenda van Provinciale Staten zette. Het PS-besluit dat eruit volgde wordt gezien als een keerpunt in de ontwikkeling van de landbouw. De SP wil dat keerpunt koesteren. Tegelijk heeft de SP begrip voor boeren die een streep door hun plannen getrokken zien. Een gezonde leefomgeving en een verantwoorde voedselproductie zijn in het belang van alle Brabanders. Daarom stelt de SP een Commissie Schoon Schip voor.

Lees verder
10 januari 2011

Hier ben ik (Jongerendag op het provinciehuis)

workshop t-shirt pimpen
De bedoeling was een leuke dag, waar jongeren op een speelse manier hun verhaal kwijt moesten kunnen aan hulpverleners en politici. Een gezellig muziekje, workshops toneel, breakdance, djembé, het pimpen van een t-shirt… de vergaderzalen van het Provinciehuis beleefden eens heel wat anders dan de normale vergaderingen.

Lees verder
7 januari 2011

SP vraagt mondelinge toelichting Commissaris over brand Chemie Pack

De SP statenfractie heeft een verzoek ingediend om een mondelinge toelichting over de brand bij Chemie Pack Moerdijk in de volgende commissie Bestuur en Middelen (14 januari a.s.) te krijgen. De vraag is of de commissaris van de Koningin als verantwoordelijke voor veiligheid, een toelichting kan geven over de rol van de provincie in deze en soortgelijke calamiteiten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier