h

Nieuws van de afdeling

18 mei 2018

Sanering overwegen en beleid voor recreatieve helicoptervluchten

Bij de Statendag van 20 april 2018 zijn door de SPfractie twee moties ingebracht, die beide door gedeputeerde Van der Maat zijn gehonoreerd met een toezegging om er snel naar de Staten op terug te komen.

Lees verder
9 mei 2018

SP fracties stellen schriftelijke vragen mestverwerker Oijen

De controversiële Boekelse varkenshouder Coppens start de mestverwerking in Oijen op en wil daarbij de capaciteit fors verhogen. Er is volgens Gedeputeerde Staten Noord-Brabant geen milieu-effecten-rapportage (mer) nodig, terwijl de mestverwerker vlakbij een waterzuiveringsinstallatie en nieuw natuurgebied ligt. De SP fracties van provincie Noord-Brabant en gemeente Oss plaatsen vraagtekens bij deze beslissing en stellen schriftelijke vragen.

Lees verder
3 mei 2018

SP steunt CdK in zijn oproep om betere communicatie na incident kerncentrale België

Naar aanleiding van de berichtgeving de afgelopen dagen over weer een incident in de kerncentrale Doel net over de grens in België,  heeft de Commissaris van de Koning van Brabant, Wim van de Donk een brief aan de statenleden gestuurd waarin hij zijn verbolgenheid uitspreekt over feit dat er weer niet gecommuniceerd is naar Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. De SP stelde al vaker vragen over de kerncentrale Doel en deed ook mee aan acties om deze en andere Belgische centrales te stoppen.

Lees verder
30 april 2018

Buschauffeurs Noord-Brabant staken

Foto: Willemieke Arts / Staking buschauffeurs 2018

Maandagochtend waren zo’n 200 buschauffeurs naar het provinciehuis in den Bosch gekomen. Ze staken, omdat ze naast een loonsverhoging ook betere arbeidsomstandigheden, een lagere werkdruk en fatsoenlijke plaspauzes willen. De chauffeurs wijten de slechte arbeidsomstandigheden met name aan de commerciële aanbestedingen, de marktwerking in het busvervoer. Daardoor gaan bedrijven met smallere winstmarges werken en die moeten natuurlijk weer ergens worden goedgemaakt. Het personeel is daar vaak de dupe van, alle lucht is uit de roosters gefilterd, zodat er geen of weinig pauze overblijft voor een chauffeur.

Lees verder
30 april 2018

Vermindering geluidshinder provinciale wegen – provincie voert SP-suggestie uit

Foto: SP / aanleg rondweg Hilvarenbeek

Gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) maakte bekend, dat de provincie Noord-Brabant aanwonenden van provinciale wegen inzake geluidshinder verder tegemoet zal komen dan tot nu toe. Daarmee geeft hij gehoor aan een oproep van de SP ten tijde van de begrotingsbehandeling in november 2016.

Lees verder
20 april 2018

Brabant op koers?

De nieuwe fractievoorzitter van de SP Statenfractie Maarten Everling mocht op zijn eerste dag meteen aan de slag met de Perspectiefnota Brabant op Koers. In de perspectiefnota geeft het college aan welke kant ze richting de begroting, op willen gaan met het beleid in de provincie. De SP had nog flink wat kritische kanttekeningen bij de nota.

Lees verder

Pagina's

U bent hier