h

Openbaar Vervoer in Brabant

20 oktober 2023

SP en PvdA vragen over verkoop Arriva aan Amerikaanse investeerder

Het openbaar vervoer is een basisvoorziening. Het nieuws dat Arriva verkocht wordt aan agressieve  Amerikaanse investeerder sloeg dan ook wel in als een bom. Winstmaximalisatie en laagdrempelig openbaar vervoer voor alle Brabanders gaan niet samen.  Slecht nieuws voor Brabant en slecht nieuws voor de Brabanders dus. Jimmy Dijk en Sandra Beckerman van de SP stelden hier in de Tweede-Kamer al vragen  over en Oscar van Raak stelde, samen met de PvdA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Brabant:

Lees verder
13 oktober 2023

Hoe veilig is het in het Brabants OV?

Foto: SP

Veiligheid in de bus is helaas nog altijd een relevant thema. Niet alleen zijn (gewelds)incidenten heel vervelend voor reizigers, maar ook zijn ze vernietigend voor het gevoel van veiligheid van de Brabantse buschauffeurs. Recent kwam in het nieuws dat busvervoerder Arriva het heft in eigen hand neemt, en zelf boetes gaat uitdelen aan herrieschoppers. De fractie van de SP is blij dat er actief nagedacht én gehandeld wordt om de veiligheid in de bus te vergroten. Oscar van Raak van de statenfractie van de SP heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
17 augustus 2023

SP stelt vragen over vakantiedagen buschauffeurs

Op 17 augustus 2023 werd bekend dat buschauffeurs van de busmaatschappij Hermes van 27 augustus tot 15 oktober geen extra vrije dagen mogen opnemen wegens te kort aan personeel. Dit besluit is genomen zonder overleg met de ondernemingsraad van het bedrijf.[1] Naar aanleiding van deze berichtgeving ziet Oscar van Raak van de fractie van de SP aanleiding tot het stellen van de volgende schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
27 mei 2023

BBB begint slecht en stemt tegen behoud bus in Steensel

Verkiezingsbeloftes gelden niet voor iedereen. Vandaag was de eerste vergaderdag van de nieuwe Provinciale Staten van Noord-Brabant. Een debat over de uitslag van de verkiezingen hebben we niet gehad. Iedereen wist het gebrek aan vertrouwen in de Brabantse en landelijke politiek te duiden als dé reden voor de monsterzege van nieuwkomer BBB. Met zo een verkiezingswinst, van 11 zetels, zou je verwachten dat in de Brabantse politiek een frisse wind ging waaien. Uit de vergadering van vandaag bleek dat niets minder waar is.

Lees verder
10 maart 2023

Nico Heijmans bij Rondje Binnenhof over busvervoer in Brabant

Lees verder
10 maart 2023

Hoe de bus verdwijnt uit het Brabantse land………, Maar niet, als het aan de SP ligt

En weer stond er op vrijdag 3 maart een mooi aangeklede actiegroep van de Dorpsraad , ditmaal uit Steensel, een dorp in Zuid-Oost Brabant, in Den Bosch om te protesteren tegen de halvering van het aantal bussen in hun dorpskern. Het gaat om lijn 319, een verbinding die zeer intensief gebruikt wordt. En van essentieel belang is voor de hele regio. Veel mensen gebruiken de bus, omdat die een snelle en efficiënte verbinding is met Veldhoven (ASML!)  en Eindhoven. Immers de wegen lopen vol en parkeren in Eindhoven is relatief duur.

Lees verder
6 maart 2023

Veerpontjes zijn OV dus provincie moet er wat mee!

Lees verder
22 februari 2023

Teken hier voor een betere Maaslijn

Lees verder
22 januari 2023

Fooi voor aanpak overlast goederentreinen in Brabant

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Viviane Heijnen ( CDA) tien miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanpak goederentreinen in Brabant. Dit geld is genoeg, zo zegt ze, om een deel van de maatregelen die ProRail voorstelde om de overlast te beperken, uit te voeren.

Al langer maken gemeentes en bewoners langs de Brabantroute zich, net als de SP, ernstige zorgen over de toenemende overlast en risico’s van met name goederentreinen en gevaarlijke stoffen. Dit heeft inmiddels ook geleid tot een stevige brief naar Den Haag van vijf Brabantse burgemeesters over toename van gevaarlijke stoffen over het spoor in relatie tot meerdere plannen voor grootschalige woningbouw direct naast het spoor, zoals in Breda en Eindhoven.

Lees verder
1 augustus 2022

dreigende verdere afschaling van het Openbaar Vervoer in heel Noord-Brabant

Op  25 mei j.l. stelden wij samen met de Partij voor de Dieren vragen over de dreigende verschaling van het OV in Brabant,  inmiddels is via een brief van de Staatssecretaris  van 8 juli duidelijk geworden, dat voor de gezamenlijke OV-sector in 2023 een vangnetregeling gaat gelden van €220 miljoen . Daaraan zal het Rijk maximaal €150 miljoen bijdragen en 1/3 van het transitievangnet zal worden ingevuld per concessie in overleg tussen concessieverlener en concessiehouder.    Na de beantwoording van onze vragen zijn wij allerminst gerustgesteld  over de verdere uitkleding  van de dienstregeling in Noord-Brabant na de zomervakantie en over de nieuwe dienstregeling  voor 2023.

Lees verder

Pagina's

U bent hier