h

Openbaar Vervoer in Brabant

22 januari 2023

Fooi voor aanpak overlast goederentreinen in Brabant

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Viviane Heijnen ( CDA) tien miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanpak goederentreinen in Brabant. Dit geld is genoeg, zo zegt ze, om een deel van de maatregelen die ProRail voorstelde om de overlast te beperken, uit te voeren.

Al langer maken gemeentes en bewoners langs de Brabantroute zich, net als de SP, ernstige zorgen over de toenemende overlast en risico’s van met name goederentreinen en gevaarlijke stoffen. Dit heeft inmiddels ook geleid tot een stevige brief naar Den Haag van vijf Brabantse burgemeesters over toename van gevaarlijke stoffen over het spoor in relatie tot meerdere plannen voor grootschalige woningbouw direct naast het spoor, zoals in Breda en Eindhoven.

Lees verder
1 augustus 2022

dreigende verdere afschaling van het Openbaar Vervoer in heel Noord-Brabant

Op  25 mei j.l. stelden wij samen met de Partij voor de Dieren vragen over de dreigende verschaling van het OV in Brabant,  inmiddels is via een brief van de Staatssecretaris  van 8 juli duidelijk geworden, dat voor de gezamenlijke OV-sector in 2023 een vangnetregeling gaat gelden van €220 miljoen . Daaraan zal het Rijk maximaal €150 miljoen bijdragen en 1/3 van het transitievangnet zal worden ingevuld per concessie in overleg tussen concessieverlener en concessiehouder.    Na de beantwoording van onze vragen zijn wij allerminst gerustgesteld  over de verdere uitkleding  van de dienstregeling in Noord-Brabant na de zomervakantie en over de nieuwe dienstregeling  voor 2023.

Lees verder
9 februari 2022

Motie voor onderzoek steun veerdiensten weggestemd

Foto: SP / SP-Kamerlid Bart van Kent bij de actievoerende veerpontschippers

De veerdiensten van Brabant verkeren mede door Corona in zwaar weer. Waar ander OV, zoals de NS en de busvervoerders met behulp van veel overheidssteun in bedrijf worden gehouden, moeten de veerdiensten het zonder doen. Verder staken de veermannen van de Maasveren al 10 weken om de geldende CAO ook voor nieuw aan te nemen personeel te behouden. Reden voor de SPfractie in de Staten om dringend hulp te vragen voor de veerdiensten, financieel of anderszins en om bemiddeling bij de lange staking.

Lees verder
17 november 2021

Zijn emissieloze bussen echt emissieloos?

Onlangs werd de SP-Statenfractie er door een oplettende Brabander op gewezen, dat de in gebruik zijnde elektrische “ zero emissie” bussen in de concessie Zuid-Oost Brabant toch een uitlaat hebben. Dat zou komen, omdat deze elektrische bussen een Webasto  “waterheater” hebben, die de elektromotor voorverwarmt en daarnaast in de winter het interieur van de bussen verwarmt. Deze Webastoheater verbruikt tussen de 3,5 en 4,5 liter diesel per uur en op de uitlaat ervan zit geen filter.

Lees verder
23 april 2021

Perspectiefnota 2022: Waar blijven de keuzes?

Vandaag wordt door Provinciale Staten de Perspectiefnota 2022 besproken. Hieronder de inbreng van Maarten Everling in de eerste termijn:

Inleiding

Voorzitter. Ik ga in herhaling vallen, maar ter geruststelling van de heer Smeulders: onze moties die we vandaag indienen zijn gloedje nieuw. Maar goed, herhaling dus. Tegelijkertijd ken ik als voormalig docent ook de kracht van herhaling. Maar voorzitter, wat ik bedoel is: PS en GS, kies nu eens! Want toen onze fractie de perspectiefnota doorspitte bekroop ons wederom het gevoel: wat willen we toch veel en wat doen toch weinig. En dat laatste komt echt door het gebrek aan fundamentele keuzes. Op het gebied van landbouw bijvoorbeeld. Wij willen het meest duurzaam zijn, maar ook het meest concurrerend. Maar tegelijkertijd moeten we ook op hightech het meest innovatief zijn. We moeten mega veel woningen bouwen. En natuur moet tegelijkertijd ook allemaal beter worden. We willen dus wonen, leven, recreëren en werken. En het liefst allemaal van alles het ‘beste’ of ‘meeste’. Maar hoe moet dat samengaan dan? Door alles te willen en geen keuzes te maken, doe je alles een beetje en eindig je uiteindelijk met niets. Geen duurzamere landbouw. Geen zogenaamde ‘concurrerende’ positie. Geen betere natuur. Geen woningen. Voorzitter, dit van alles ‘meer’ willen leidt uiteindelijk tot niets. De enige keus die nu eigenlijk gemaakt wordt, is het vasthouden aan de oude politiek.

Lees verder
31 augustus 2020

Vragen over situatie busvervoer in Brabant

De situatie van het busvervoer in Brabant is zeer zorgelijk . Vanwege veel lagere passagiersaantallen door Corona dreigen lijnen opgeheven te worden of veel minder te gaan rijden.  Daarom heeft de SPfractie samen met D66 en de PvdA de volgende vragen gesteld: 

Via onze partijgenoten in Eindhoven zijn wij geïnformeerd over het exploitatieplan 2021 van Hermes. Het betreft een presentatie en deze is in de bijlage [1]van deze brief meegezonden voor uw informatie.

Lees verder
6 juli 2020

Provincie wijst schadeclaim bushaltes lijn 2 Goirle af

Op 6 maart 2020 kreeg de gemeente Goirle een reactie van de provincie op haar schadeclaim voor het aanpassen van de bushaltes van lijn 2 aldaar. Volgens de provincie zou de gemeente geen bezwaar hebben gemaakt. Verder meldt de provincie in haar antwoord, dat Arriva volgens de huidige concessievoorwaarden zonder schadevergoeding (aan gemeentes) routes kan wijzigen. Dit alles geeft, volgens statenlid Willemieke Arts, alle reden om vragen te stellen aan het college van GS in Den Bosch. Hieronder vindt u de vragen  en de brief die het college van Gedeputeerde Staten stuurde naar de gemeente Gorile.

Lees verder
23 november 2019

Raad Goirle wil terecht geen geld uittrekken voor nieuwe bushaltes

Eerder dit jaar had de SPafdeling Goirle ruim 700 handtekeningen aan het college aangeboden. Die bewoners van Goirle willen de “oude” route van buslijn 2 behouden. De gemeente had bovendien op die route voor een behoorlijk bedrag aanpassingen doorgevoerd om de bus zo goed mogelijk door de wijk te kunnen laten rijden. Daarna besloten Arriva en de provincie plotsklaps eenzijdig, dat de bus die aangepaste  route niet gaat rijden maar wel een andere route die de bus tijdens de verbouwing reed.

Lees verder
12 juli 2019

Vragen over Lightrail in SRE gebied

Het gerespecteerde vakblad SpoorPro voor de railsector bracht op 05 juli 2019 een opmerkelijk verslag van een brainstormsessie over light rail of een smart rapid bus als mogelijke oplossing voor de te verwachten mobiliteitsproblematiek van de regio Eindhoven. Het artikel is te vinden op www.spoorpro.nl/materieel/2019/07/05/regionale-schaalsprong-oplossing-voor-bereikbaarheid-eindhoven/ .

Lees verder
28 juni 2019

Bindend OV advies, dure Regiotaxi?

Op vragen van de SP over de uitwerking van het “ Bindend OV-advies”  in Noord-Oost Brabant liet gedeputeerde Van der Maat geruststellende woorden horen. De “vrije” reiziger, die anders normaal met het reguliere OV kan gaan, dus met de bus of buurtbus, kan bij gebrek aan dat OV echt met het “lage” tarief met de Regiotaxi mee. Het hoge tarief geldt alleen, als hij/zij ook de keuze voor het regulier OV kan maken. Voor Noord-Oost Brabant is nog onduidelijk wat de gevolgen van het “Bindend OV-advies” zijn. De gedeputeerde beloofde statenlid Willemieke Arts, dat hij de Staten bij de vervolgdiscussie over de nieuwe OVVisie op de hoogte zal brengen van die gevolgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier