SP Noord-Brabant

SP: Lef tonen in landbouwdossier

02-12-2016Hieronder de tekst zoals uitgesproken door SP Statenlid Maarten Everling bij de themavergadering over de transitie in de landbouw vandaag.

Voorzitter,

Inleiding
Laat ik beginnen te zeggen dat de plannen zoals ze er nu liggen getuigen van enorme lef. Zowel vriend als vijand zal dit niet kunnen ontkennen. Als SP’er hou ik hier wel van. Het lef hebben zaken echt aan te pakken.

› Lees verder

Statenfractie SP stelt vragen over weerstand gemeente en bewoners Oss met betrekking tot de komst van mestbewerker

29-11-2016Recent is bekend geworden dat de gemeente Oss alsnog bezwaar gaat maken tegen de komst van de mestbewerkingsinstallatie op bedrijventerrein Elzenburg[1]. Met name rond geur, verkeer en de afwezigheid van de MER heeft de gemeente kritiek. Niet alleen de gemeente heeft opmerkingen over deze zaken, maar ook buurtbewoners hebben onder andere deze zaken regelmatig aangekaart.

› Lees verder

Twee moties voor minder wegverkeerslawaai

18-11-2016De SP had voor de begrotingsbehandeling op 11 nov 2016 twee moties voorbereid, beide gericht op het terugdringen van wegverkeerslawaai.

In de eerste motie werd bepleit om in het Actieplan 2018-2023 Omgevingslawaai in principe
een plandrempel op te nemen van 63dB(A) in stedelijk gebied en 58dB(A) daarbuiten, en om in kaart te brengen wat de meerkosten daarvan zouden zijn. Het huidige Actieplan staat 65dB(A) aan de gevel toe.

In de tweede motie werd verzocht onderzoek te gaan doen naar de meerkosten en baten van zogenaamd
Gelders asfalt op locaties, die er voor aanwonenden toe doen, en of het mogelijk zou zijn recyclingsmaterialen in het asfalt op te nemen. Gelders asfalt is, naar men zegt, goed voor 3dB(A) extra stilte, is niet veel duurder
en gaat 12 tot 15 jaar mee.

Gedeputeerde Christophe van der Maat nam de moties naar de geest over.
De eerste motie was akkoord, met dien verstande dat er “onderzoek” inderdaad “onderzoek” was, op de uitkomst waarvan hij niet vooruit liep.
De tweede motie was naar de geest akkoord, met dien verstande dat de provincie breder ging zoeken dan alleen naar Gelders asfalt.

Nu partijen het ongeveer eens leken, was het niet nodig de moties in stemming te brengen.

› Lees verder

De provincie zoekt oplossing voor Maasveren

18-11-2016Willemieke Arts van de SP Statenfractie Noord-Brabant over de motie Maasveren die de SP bij de begroting heeft ingediend:

› Lees verder

Eerste termijn Begroting SP: Maasveren, Sociale Veerkracht, energieweiden, voedselbanken en meer

11-11-2016Bij de begrotingsvergadering van de Provinciale Staten complimenteerde Nico Heijmans van de SP de provincie met het voeren van een gedegen links financieel beleid. “Het geld wordt niet verjubeld, maar met zicht op de toekomst verstandig besteed en niet aan rechtse hobby’s uitgegeven.”

Natuurlijk zijn er ook zorgen: de klimaatdoelstellingen en de nul-op-de meter woningen gaan veel te lang duren. Hoe gaat het college de 1000 nul-op-de-meter woningen in Brabant in 2017 halen?

› Lees verder

Reactie op rapport commissie Nijpels

02-11-2016En daar hebben we weer een rapport over de toekomst van de veehouderij, dit keer van commissie Nijpels. Helaas, op een aantal algemeenheden na waar iedereen het over eens is, biedt dit advies weinig nieuws. Laat staan oplossingen voor de bestaande problemen. De overproductie, internationale marktontwikkelingen, mestproblematiek, maatschappelijke onrust en gezondheid. Stuk voor stuk onderbelicht. Wederom een gemiste kans.

› Lees verder

SP haalt steun voor omroep Brabant binnen..

08-10-2016Onlangs sprak de Commissaris van de Koning ferme woorden op het 40-jarige bestaan van Omroep Brabant. Reden daartoe waren de bezuinigingsplannen die in Den Haag bekokstoofd worden.

› Lees verder

PS-fractie spreekt met afdelingen over bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

03-10-2016De SP-fractie in Provinciale Staten heeft op 26 sept 2016 overlegd met de afdelingen in ZO-Brabant over de nieuwe Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. De inleiding daarover werd verzorgd door Job van den Berg, projectleider namens de MRE ( Metropool Regio Eindhoven).
Bijna alle SP-afdelingen in het betreffende gebied gaven acte de presence.

› Lees verder

Gedeputeerde Swinkels opent Brabant Disabled Open Golftournooi

09-09-2016Zaterdag 10 september zal SP gedeputeerde Henri Swinkels het Brabant Disabled Open Golftournooi openen op golfbaan Stippelberg te Bakel.  "Het is een mooi toernooi dat geheel past in ons beleid om meer aandacht te bestedenaan 'aangepast sporten'"aldus de gedeputeerde. De opening zal om ongeveer 10.00 uur plaatsvinden.

› Lees verder

Pagina's