h
27 november 2023

Bedrijventerrein in natuurgebied Lungendonk?

Foto: SP

In Lierop vinden we het natuurgebied Lungendonk. Een mooi en historisch natuurgebied, recentelijk onderzocht door de Rijksdienst in het kader van groen erfgoed.
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=groen%5Ferfgoed

Het gebied loopt door naar het beekdal van de Goorloop. Dit gebied staat al op de historische topografiekaarten van 1850 en 1900 van de Rijksdienst. Wat de SP betreft dus een groen erfgoed.

In onze ogen is het dus ook belangrijk juist groen erfgoed te behouden.

Lees verder
29 oktober 2023

Opinie Oscar van Raak: De Grenzeloze vrije markt

Foto: SP

SP Statenlid Oscar van Raak, schreef een opinieartikel over marktwerking  in het openbaar vervoer, de energiebedrijven enz en de gevolgen daarvan voor de gewone Brabanders. Aanleiding hiervoor was de verkoop van Arriva aan een Amerikaanse sprinkhaankapitialist.  Gisteren werd dit artikel gepubliceerd in het Brabants Dagblad. Brabants Dagblad - Den Bosch - 28-10-2023 (bd.nl)

Lees verder
20 oktober 2023

SP en PvdA vragen over verkoop Arriva aan Amerikaanse investeerder

Het openbaar vervoer is een basisvoorziening. Het nieuws dat Arriva verkocht wordt aan agressieve  Amerikaanse investeerder sloeg dan ook wel in als een bom. Winstmaximalisatie en laagdrempelig openbaar vervoer voor alle Brabanders gaan niet samen.  Slecht nieuws voor Brabant en slecht nieuws voor de Brabanders dus. Jimmy Dijk en Sandra Beckerman van de SP stelden hier in de Tweede-Kamer al vragen  over en Oscar van Raak stelde, samen met de PvdA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Brabant:

Betreft: Statenvragen namens de fracties PvdA en SP over de verkoop van Arriva

Datum: 18 oktober 2023

Geacht college,

Reuters publiceerde op 13 oktober 2023[1] een artikel waaruit blijkt dat Deutsche Bahn (een staatsbedrijf gericht op duurzame groei) voornemens is om Arriva op korte termijn te verkopen aan een Amerikaanse Investeringsmaatschappij genaamd “I Squared Capital” voor een bedrag van 1.68 miljard Dollar. Begin 2023 bleek een voornemen tot verkoop overigens al via journalistieke berichtgeving[2].

De PvdA en SP zijn van mening dat het OV een publieke voorziening is. Het feit dat deze publieke voorziening nu (mogelijk) gekocht wordt door een bedrijf dat gericht is op het realiseren van een stevig rendement voor haar investeerders baart de PvdA en SP grote zorgen. Daarom stellen wij graag de volgende vragen:

 1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving van deze voorgenomen verkoop van Arriva?
 2. Klopt het dat Deutsche Bahn voornemens is om Arriva te verkopen? Is dit voornemen eerder onderdeel van gesprek geweest tussen de provincie en Arriva?
 3. Wat betekent deze voorgenomen verkoop van Arriva voor het openbaar vervoer in de diverse regio’s van Noord-Brabant? En voor de medewerkers van Arriva?
 4. Welke mogelijkheden zijn er binnen de concessies om de belangen van reizigers en werknemers zo goed mogelijk te borgen?
 5. Op welke wijze kan deze (voorgenomen) verkoop van invloed zijn op de lopende aanbestedingsprocedure in West-Brabant?
 6. Is het mogelijk om in toekomstige aanbestedingsprocedures voorwaarden op te nemen gerelateerd aan een toekomstige verkoop van een concessiehouder?
 7. Over I Squared Capital is weinig informatie te vinden. Wat voor een bedrijf is dit? Hebben zij binnen of buiten Nederland al meerdere vervoerders in handen? Zo ja, welke en wat zijn de ervaringen bij die vervoerders?
 8. Deelt u onze aanname dat dit bedrijf Arriva koopt met als doel om zoveel mogelijk winst te maken en op zijn minst niet de belangen van reizigers in Nederland voorop stelt?
 9. Deelt u onze mening dat het OV in de eerste plaats een publieke voorziening is en dat winst maken binnen het OV geen doel op zich moet zijn?
 10. Bent u het met ons eens dat de verkoop van Arriva aan een bedrijf dat slechts uit is op winstmaximalisatie voor Noord-Brabant onwenselijk is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 11. Heeft u kenbaar gemaakt bij Arriva en/of Deutsche Bahn dat een dergelijke verkoop onwenselijk is? Zo nee, waarom niet en bent u alsnog voornemens dat te doen? Zo ja, wat was de reactie?
 12. Heeft u contact met andere provincies over de voorgenomen verkoop van Arriva? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de strekking van het contact en bent u van plan om samen actie te ondernemen in deze kwestie?
 13. Heeft u contact met het ministerie van I&W over deze mogelijke verkoop? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat vindt I&W van de verkoop van Arriva? Zijn er vanuit de Rijksoverheid mogelijkheden om deze verkoop tegen te houden?

Wij kijken uit naar de beantwoording van deze vragen.

 

Namens de Partij van de Arbeid  –  Fiona Bijl

Namens de SP  –   Oscar van Raak

[1] https://www.reuters.com/markets/deals/deutsche-bahn-close-signing-168-bn-deal-sell-arriva-i-squared-sources-2023-10-13/

[2] https://be.marketscreener.com/beursnieuws/laatste/Deutsche-Bahn-overweegt-verkoop-Arriva-onderdeel-nieuw-leven-in-te-blazen-Bloomberg-News-42752265/

Lees verder
19 oktober 2023

SP over verkoop 1150 huurwoningen door Heimstaden

In de Tweede Kamer diende Sandra Beckerman van de SP een motie in over de verkoop van 1150 huurwoningen in Brabant van de Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden. Irma Koopman van de SP Statenfractie heeft met ons burgerstatenlid Jente van Eck de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
13 oktober 2023

Hoe veilig is het in het Brabants OV?

Foto: SP

Veiligheid in de bus is helaas nog altijd een relevant thema. Niet alleen zijn (gewelds)incidenten heel vervelend voor reizigers, maar ook zijn ze vernietigend voor het gevoel van veiligheid van de Brabantse buschauffeurs. Recent kwam in het nieuws dat busvervoerder Arriva het heft in eigen hand neemt, en zelf boetes gaat uitdelen aan herrieschoppers. De fractie van de SP is blij dat er actief nagedacht én gehandeld wordt om de veiligheid in de bus te vergroten. Oscar van Raak van de statenfractie van de SP heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
6 oktober 2023

Statenleden op werkbezoek

Foto: Irma Koopman

Zeer regelmatig krijgen we als Statenleden uitnodigingen voor werkbezoeken. Altijd heel goed om met je eigen ogen te gaan kijken en horen waar we het nou in dat Provinciehuis over hebben.

Lees verder
18 september 2023

Kunstenaar voor derde keer Statenlid: “Goed om weer terug te zijn”

Foto: SP

Maurice Spapens, kunstenaar uit Breda, is voor de derde keer in 8 jaar geïnstalleerd als Statenlid voor de SP-fractie. Spapens greep na de verkiezingen van maart net naast een zetel, maar omdat de SP in het college is gekomen en Jos van der Horst de fractie verliet om gedeputeerde te worden is hij weer terug op het provinciehuis. “Ik ben nooit echt weggeweest, “ vertelt hij “ik was ook in de tijd dat ik geen statenlid was actief bij de fractie”.  In de staten zal hij gaan over kunst en cultuur, maar ook over het asfalt in de provincie en afgelopen vrijdag moest hij over dat laatste meteen vol aan de bak.  “Ik denk dat het belangrijk is dat ook bijzondere mensen als ik een plek hebben in dit gezelschap” lacht Maurice “Er werd meteen weer stevig gedebatteerd en dat moet ook.”

Lees verder
8 september 2023

Vandaag in de Staten: Nico Heijmans over het bestuursakkoord

Lees verder
8 september 2023

Jente van Eck geïnstalleerd als burgerlid

Foto: SP

Vanmorgen is Jente van Eck geinstalleerd als burgerlid voor de SP. Jente is bestuurslid bij de SP Den Bosch. Welke portefeuille zij gaat doen, is nog niet bekend. 

Lees verder

Pagina's