h

Nieuws uit 2012

19 december 2012

Opinie: BIJNA KERST. “FEED THE WORLD?”

Bijna Kerst weer. Hoe vaak zullen we “Feed the World” voorbij horen komen van Band Aid? Het lied van Bob Geldofs liefdadigheidsproject riep in 1984 op om de wereld te voeden en dat was logisch: De beelden van stervende Ethiopische kindjes schokten ons allen. Blijkbaar waren we met al onze westerse overvloed van geld, kennis, macht en overproductie collectief niet in staat om hongersnoden te voorkomen in gebieden amper een paar uur vliegen van Europa. Niet in staat of niet bereid?

Lees verder
14 december 2012

Financiering voor behoud nachtnet

De commissie Mobiliteit en Financiën in de Provinciale Staten van Brabant is akkoord met het subsidievoorstel voor behoud van het nachtnet. Dat betekent dat er op vrijdag- en zaterdagnacht tot 4:00 uur een verbinding blijft tussen Brabant en de Randstad.

Lees verder
9 december 2012

Meerderheid in de provincie steunt dierenopvang

In de Provinciale Staten stemde afgelopen vrijdag een meerderheid van de partijen in met het voorstel om geld vrij te maken voor de opvang van inheemse dieren. De provincie komt hiermee de dierenopvangcentra tegemoet welke in de problemen dreigde te komen door verhoogde kwaliteitseisen vanuit het Rijk.

Lees verder
7 december 2012

Zorgen over Jeugdzorg

Vandaag werd het Beleidskader Jeugdzorg in de Provinciale Staten van Brabant besproken. Jeugdzorg zal in de komende jaren van de provincie naar de gemeenten worden overgedaan. Dat heeft voordelen: zorg wordt dan zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd, maar er zijn ook zorgen. Wouter van der Staak van de SP statenfractie zei het in de Statenvergadering zo:

Lees verder
21 november 2012

De SP over de begroting 2013

Vrijdag 16 november werd de begroting voor Brabant besproken in de Statenvergadering. Veerle Slegers bracht daar namens de SP het volgende in:

Lees verder
30 oktober 2012

SP brengt bezoek aan het land van Cuijk (fotoverslag)

Op vrijdag 19 oktober bracht de SP-Statenfractie samen met de Brabantse Milieufederatie een bezoek aan Noordoost-Brabant in de regio Mill en Cuijk. Een kort fotoverslag staat hieronder.

Een mestvergistingsinstallatie domineert het landschap.

Lees verder

Pagina's

U bent hier