h

Gedeputeerde

Energie en cultuur: Elke dag weer boeiend!

Blog Jos van der Horst maandag 4 december 2023

Nu ik twee en een halve maand aan de slag ben als gedeputeerde, is het het hoog tijd om mijn wederwaardigheden te delen. De bedoeling is vanaf begin af aan geweest dat ik een geregelde bijdrage zou gaan leveren aan de site van SP Noord Brabant. Dat dit tot nog toe niet gebeurd is is te wijten aan het feit dat ik nog geen moment eerder heb kunnen vinden om na te denken over wat er achter mij ligt.

Gelukkig is mijn lerend vermogen nog redelijk intact en kom ik zo langzamerhand op vlieghoogte met de rest van het college. Er is namelijk in die twee en een halve maand ontzettend veel bij me langs geweest. Ook gebeurt er bijna elke dag wel iets in onze provincie waar snel actie op ondernomen moet worden.

Mijn portefeuilles zijn Energie, Cultuur, Sport, Erfgoed en Vrije tijd. Vooral de eerstgenoemde zorgt voor een heleboel hoofdbrekens maar ook de subsidiedans rondom kunst en cultuur is op zijn minst complex te noemen.

Wat het nog een stukje ingewikkelder maakt is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week woensdag. Want niemand weet wat er gaat gebeuren op mijn beleidsterreinen.

De komende weken probeer ik op hoofdlijnen te schetsen waar ik mee bezig ben.

De meeste tijd besteed ik op dit moment aan netcongestie. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Tennet (landelijke netbeheerder) en Enexis(netbeheerder in Brabant, Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg) zijn we bezig slimme oplossingen te vinden. Dan moet je denken aan, bijvoorbeeld, energy hubs. Hierin kunnen bedrijven en instellingen stroom met elkaar uitwisselen.

Warmtenetten kunnen evenzeer een oplossing zijn om een gedeelte van de netcongestie op te lossen. In januari starten we de warmtedialogen. Hiermee gaan we met gemeenten, netbeheerders en andere partijen in gesprek met als doel een provinciaal publiek warmtebedrijf van de grond te tillen. Van dat laatste wordt ik heel blij omdat we daardoor ook heel tegen energiearmoede kunnen doen.

Volgende keer meer daarover en zeker ook over cultuur, één van mijn andere boeiende portefeuilles.

U bent hier