h

De Heus

19 april 2010

Handhaven of vergunning voor De Heus

Onlangs is ons een tijdspad gepresenteerd rond de vergunningverlening van mengvoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Gedeputeerde Hoes meldde kort daarna dat hiervan al weer afgeweken is. Ondertussen gaat de diervoerproductie gewoon door.

Lees verder
16 september 2009

SP: Nu handhaven bij De Heus Ravenstein

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de bezwaarprocedure tegen de revisievergunning voor veevoederfabriek De Heus te Ravenstein. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld.

Lees verder
18 juni 2009

SP: vragen bij gewijzigde strategie De Heus in Brabant

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld n.a.v. berichten in de media dat mengvoederfabrikant De Heus haar bedrijfsactiviteiten in de provincie gaat herschikken.

Lees verder
30 juli 2008

Nu op zoek naar goede plek De Heus

Als het aan SP-statenlid Ron van Zeeland ligt gaan de betrokken overheden samen met De Heus Veevoeders in overleg om een structurele en duurzame oplossing te zoeken voor de vestiging in
's-Hertogenbosch en Ravenstein.
De Heus

Lees verder
7 juli 2008

Hoop voor 'De Heus-vrij' Ravenstein

Dat is de toch wel verrassende uitkomst van de agendering door de SP-fractie van de nieuwe milieubeschikking voor veevoerfabrikant De Heus in Ravenstein. Na een presentatie door het comité 'Het kan HEUS beter' en de beantwoording van de vragen die SP-statenlid Ron van Zeeland eerder stelde (klik hier) werd het de aanwezige Statenleden een stuk duidelijker. Dit overlastgevende bedrijf hoort niet op deze plek.
De Heus

Lees verder
6 juni 2008

SP WIL OPHELDERING NIEUWE BESCHIKKING DE HEUS

De SP-fractie in Provinciale Staten (PS) heeft vandaag de nieuwe beschikking voor veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein geagendeerd voor de commissievergadering Ruimte & Milieu van 1 juli aanstaande.
De Heus

Lees verder
4 februari 2008

SP : gang van zaken rond milieuvergunning De Heus Ravenstein ‘stinkt’

Op 30 januari, werd in Ravenstein door Wageningen Universiteit een rapport gepresenteerd naar aanleiding van de Milieuvergunning voor mengvoederfabrikant de Heus te Ravenstein.

Lees verder
13 januari 2008

SP: Provincie stelt bedrijfsbelang De Heus vóór mens en milieu

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het voornemen van Gedeputeerde Staten (GS) om veevoederfabrikant De Heus toestemming te verlenen om zonder stankbeperkende maatregelen tóch meer te produceren. Ook heeft de SP vragen bij de opmerkingen van gedeputeerde Hoes in de media, waarin hij zegt 'deze vergunning die niets oplost nooit uitgelegd te krijgen aan de mensen in Ravenstein'.

Lees verder
12 september 2007

SP stelt opnieuw vragen over de Heus

De Heus is een veevoederbedrijf in Ravenstein dat meer heeft geproduceerd
dan het volgens milieunormen is toegestaan. Gedeputeerde Staten hebben hier niet tegen
opgetreden. De Raad van State heeft in augustus het oordeel geveld dat GS
ten onrechte niet is opgetreden. GS hebben dit oordeel in september naast
zich neergelegd omdat handhaving disproportionele gevolgen zou hebben voor
het bedrijf. Gewacht wordt nog op een uitspraak over de bouw van een nieuwe,
hogere schoorsteen, waartegen een groep bewoners bezwaar heeft gemaakt. Op 3
september is de zaak aan de orde geweest op een vergadering van de Hoor- en
Adviescommissie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier