h

Bestuur in Brabant

4 februari 2023

Interview voor Links in het nieuws over de Provinciale-Staten verkiezing

Foto: SP

Wat of wie heeft je geïnspireerd om de politiek in te gaan?

Dat was niemand anders dan senator Bernie Sanders himself. Zijn campagnes laten zien dat een progressief geluid zélfs in een zo conservatief en religieus land als de Verenigde Staten voet aan de grond kan krijgen. Hij laat zien hoeveel we te winnen hebben. Als het daar kan, dan kan het hier ook.

Lees verder
15 januari 2023

SP trapt Statencampagne af in Tilburg

Foto: SP

De Brabantse SP afdeling trapte zaterdag de campagne voor de provinciale staten af in Tilburg. Ondanks het weer hadden  ruim 40 SPers zich verzameld in het Westerpark. Zij gingen met Tilburgers in gesprek over de hoge energierekening en het plan van de SP om de energiemaatschappijen weer te nationaliseren.

Lees verder
12 januari 2023

Hier is de top 10 van de SP Noord-Brabant

Foto: SP

1.  Nico Heijmans , Den Bosch

Foto: SP
 

‘Provincie: Stimuleer de bouw van betaalbare huizen en isoleer de slechtste. Er staat ruim 2 miljard Essentgeld voor op de bank!’

Lees verder
29 december 2022

Verkiezingsprogramma: Brabant is van ons allemaal!

Foto: SP

Inleiding

Vraag aan de gemiddelde Brabander wat de provincie voor hen doet, en in verreweg de meeste gevallen zal het doodstil blijven.
Niet zo gek zolang een van de meest gebruikte uitdrukkingen in Provinciale Staten is: “Daar gaan wij niet over” of “Dat is onze taak niet”.

Problemen in de jeugdzorg? “Daar gaan we niet over”.
Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen? “Dat is onze taak niet”.
Kinderen die zonder ontbijt naar school moeten?  “Onze taak niet””

Eigenlijk zou je kunnen zeggen: De provincie bemoeit zich bij uitstek niet met die zaken die voor gewone Brabanders van belang zijn.
De SP wil met dit verkiezingsprogramma een einde maken aan dit wegkijken. Brabant-brede problemen vragen wat ons betreft om Brabant-brede oplossingen.

Kan de provincie alle problemen van de Brabanders oplossen? Nee, misschien niet helemaal, maar we kunnen wel voor heel veel mensen een groot verschil maken.
Voor mensen die dringend een huis nodig hebben. Voor mensen die hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Voor mensen die niet in staat zijn voldoende en gezond voedsel te kopen. En ga zo maar door.

Wij kunnen als provincie wel degelijk iets doen tegen de steeds verdergaande tweedeling van aan de ene kant mensen die het goed en steeds beter gaat, en aan de andere kant die mensen die veel minder kans hebben op een gelukkig en succesvol leven, die bijvoorbeeld jaren eerder overlijden, die jaren ongezonder leven, die zich een slag in de rondte werken en toch nog steeds in relatieve armoede moeten leven.

We kunnen dat niet doen door de uitkeringen of het minimumloon te verhogen, we kunnen dat ook niet doen via individuele inkomensondersteuning, maar we kunnen dat wel doen door ons enorme Essentkapitaal (ongeveer 2 miljard euro uit de verkoop van energiebedrijf Essent) slim in te zetten. Het verlagen van de woonlasten, verlagen van de energierekening, zorgen voor betaalbare woningen kan juist een heel effectieve manier zijn om meer mensen in Brabant de kans te geven mee te profiteren van onze gemeenschappelijke welvaart.

Naast een Brabant waarin alle mensen mee kunnen doen is het natuurlijk van levensbelang voor de toekomst om klimaatverandering tegen te gaan. Echte oplossingen zijn alleen die oplossingen die duurzaam zijn en waarbij de lusten en lasten rechtvaardig verdeeld worden.

Daar passen voorstellen bij om te komen tot een Provinciaal energiebedrijf en een provinciaal OV-bedrijf, dus weer in publieke handen.

Het Rijk heeft de provincies wel opgezadeld met de uitvoering van hun eigen onaffe en onduidelijke  plannen voor de sanering van de landbouw. De SP pleit al jaren voor meer boeren, meer dieren, want meer biodiversiteit, en de boer als ,naast producent van gezond en duurzaam voedsel voor onze bevolking, een belangrijke beheerder van een gezond en leefbaar land. Daarvoor moet de landbouw radicaal anders, weg van de grootschalige geïndustrialiseerde veehouderij met productie gericht op steeds meer. Die weg blijkt steeds duidelijker een doodlopende. Voor die andere landbouw zullen we meer in plaats van minder boeren nodig hebben; voor die andere manier van boeren moeten ze dan wel een eerlijke beloning krijgen, en uit de wurggreep van de agro-industrie en banken vandaan. Zoals het nu gaat in de landbouw gaan we van nu tot 2040 van 12.500 boeren in Brabant naar 5.000. De SP vindt dit onacceptabel.

Leidraad bij al onze punten zijn uiteraard onze beginselen:
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Lees verder
19 december 2022

Energieke SP Noord-Brabant trapt campagne af in Helmond

Foto: J de Mol

Onder de titel: ‘Brabant is van ons allemaal!’, gaat de SP Campagne voeren met ervaren lijsttrekker Nico Heijmans.

Foto: J de Mol

In het Annatheater in Helmond heeft de SP op zaterdag 10 december het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten vastgesteld. Er waren meer dan 70 SP’ers vanuit heel Noord-Brabant aanwezig in Helmond. Het was een dag vol discussie over het programma en de lijst, maar beide zijn aangenomen door alle Brabantse afdelingen.

Lees verder
7 december 2022

Verlate kennismaking

Foto: SP

Ze is al jaren onze Commissaris van de Koning: Ina Adema. Toch was het o.a. door corona maar steeds niet van gekomen om eens echt kennis te maken met elkaar. Natuurlijk waren we elkaar in de wandelgangen en bij vergaderingen al regelmatig tegengekomen, maar een echt goed gesprek was er nog niet gevoerd tussen de commissaris en de SP-fractie.

Lees verder
14 november 2022

Heijmans voorgedragen als lijsttrekker voor de SP voor de komende provinciale statenverkiezingen

Foto: SP

De concept lijst van de SP in Noord-Brabant voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart is rond. Op de lijst staan zowel ervaren mensen als nieuwe gezichten. Nico Heijmans wordt voorgedragen als lijsttrekker. De lijst wordt komende weken besproken op de ledenvergaderingen van de afdelingen. Uiteindelijk wordt de lijst op 10 december door de leden vastgesteld.

Lees verder
11 november 2022

Begroting 2023: Het gaat niet over wat de Brabander nu nodig heeft

Lees verder
18 juli 2022

Meeste fracties in de Staten nemen geen afstand van 42% meer vergoeding voor statenleden.

Met een motie stelde SP-er Nico Heijmans voor dat de Brabantse Staten zouden laten weten dat zij afstand nemen van een verhoging van hun vergoeding met maar liefst ruim 42%. Die verhoging is aan de minister gevraagd door de vereniging Statenlidnu en overgenomen doorhet IPO, een platform dat namens alle provincies spreekt.

Oh wat vonden ze het moeilijk om over hun eigen beloning te spreken, dat hoort toch niet?

Lees verder
7 juli 2022

Statenleden zijn tegen verhoging van hun vergoeding met 16%, maar………

Je zou er bijna blij van worden. Op maandag 4 juli vergaderden een aantal statenleden die lid zijn van de Vereniging voor Statenleden digitaal over de vraag of zij vonden dat hun maandelijkse vergoeding met 16% verhoogd zou moeten worden. Maar…….. zij wezen dit voorstel resoluut af!  Niet omdat ze het teveel vonden.  Niet omdat ze hun vergoeding al hoog genoeg vonden. Ook niet omdat ze vonden dat eerst maar eens de inkomens van de laagstbetaalden omhoog moeten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier