h

Bestuur in Brabant

5 november 2021

Begroting: niet zeuren maar echt wat doen voor de Brabanders

Hieronder de inbreng van SP fractievoorzitter Maarten Everling zoals vandaag ingebracht bij de bespreking van de begroting:

Voorzitter: het goede nieuws. De begroting klopt. Eerlijk is eerlijk: we hebben niet alles na zitten rekenen, maar voor zover we het kunnen beoordelen, zien de cijfertjes er goed uit. En dan het slechte nieuws: de kans dat we tegenstemmen is levensgroot. Waarom? Nouja, wat we het college – en de 2 andere colleges van deze periode – zeker niet kunnen verwijten is inconsequentheid: het borduurt netjes voort op de 3 bestuursakkoorden, op de perspectiefnota. Dus wat hier ligt, is dan ook wat we zouden verwachten. En de SP heeft meerdere malen aangegeven grote moeite te hebben met diverse plannen en voornemens en dat we daarom er niet voor kunnen zijn. Bijvoorbeeld rond stikstof, of de structurele bezuinigingen op cultuur. Ja, tijdelijk is er extra geld, maar na 2023? Dit is nu niet anders bij deze begroting.

Lees verder
5 november 2021

Staten laten directeur onterecht gemaakte reizen met dienstauto niet terug betalen.

De algemeen directeur van de provincie had een afspraak gemaakt met GS dat hij op een terughoudende wijze bij hoge uitzondering gebruik zou maken van de dienstauto met chauffeur of van de taxi. Nou, van die terughoudendheid is weinig sprake als je in een paar jaar tijd voor maar liefst 37.000 euro verreist.

Lees verder
9 september 2021

Mogen de mensen in Cuijk zelf nog iets zeggen?

De Cuijkse gemeenteraad heeft begin dit jaar (unaniem) besloten via een proces waarbij inwoners zelf meer zeggenschap, invloed en verantwoordelijkheid hebben leefbaarheidsmiddelen beschikbaar te stellen aan de inwoners van haar kernen. Een initiatief dat de Statenfractie van de SP alleen maar toe kan juichen, er wordt immers gewerkt aan de leefbaarheid van de kernen van de nu nog gemeente Cuijk, waarbij inwoners ook nog stevig aan de lat staan.

Lees verder
22 mei 2021

Emile Roemer en Marja van Bijsterveldt aangewezen als verkenners

De coalitie van de VVD, CDA, LokaalBrabant en Forum van Democratie is na een reeks incidenten en afsplitsingen een jaar na hun start alweer gestrand. De VVD, CDA en LokaalBrabant gaven afgelopen donderdag de aanhoudende incidenten rond het FvD beu te zijn en dus met hen te breken. Dit heeft geleid tot een nieuwe politieke crisis en tot de bijzondere situatie dat er nu voor de derde keer binnen twee jaar gesproken moet worden over een nieuwe samenwerking. De SP heeft van meet af aan hiervoor gewaarschuwd.

Lees verder
23 april 2021

Perspectiefnota 2022: Waar blijven de keuzes?

Vandaag wordt door Provinciale Staten de Perspectiefnota 2022 besproken. Hieronder de inbreng van Maarten Everling in de eerste termijn:

Inleiding

Voorzitter. Ik ga in herhaling vallen, maar ter geruststelling van de heer Smeulders: onze moties die we vandaag indienen zijn gloedje nieuw. Maar goed, herhaling dus. Tegelijkertijd ken ik als voormalig docent ook de kracht van herhaling. Maar voorzitter, wat ik bedoel is: PS en GS, kies nu eens! Want toen onze fractie de perspectiefnota doorspitte bekroop ons wederom het gevoel: wat willen we toch veel en wat doen toch weinig. En dat laatste komt echt door het gebrek aan fundamentele keuzes. Op het gebied van landbouw bijvoorbeeld. Wij willen het meest duurzaam zijn, maar ook het meest concurrerend. Maar tegelijkertijd moeten we ook op hightech het meest innovatief zijn. We moeten mega veel woningen bouwen. En natuur moet tegelijkertijd ook allemaal beter worden. We willen dus wonen, leven, recreëren en werken. En het liefst allemaal van alles het ‘beste’ of ‘meeste’. Maar hoe moet dat samengaan dan? Door alles te willen en geen keuzes te maken, doe je alles een beetje en eindig je uiteindelijk met niets. Geen duurzamere landbouw. Geen zogenaamde ‘concurrerende’ positie. Geen betere natuur. Geen woningen. Voorzitter, dit van alles ‘meer’ willen leidt uiteindelijk tot niets. De enige keus die nu eigenlijk gemaakt wordt, is het vasthouden aan de oude politiek.

Lees verder
1 april 2021

Kerncentrale in Brabant is onrealistisch, ongewenst en onzinnig

Foto: SP

(Een versie van dit opinieartikel van Maarten Everling, fractievoorzitter van de SP-Statenfractie Noord-Brabant is vandaag verschenen in het Brabants Dagblad)

Lees verder
16 februari 2021

Vragen over uitspraken De Bie over het “opschonen” van de politiek, de rechterlijke macht en de journalistiek

Foto: SP

Afgelopen weekend verscheen er een bericht in BN de Stem dat tijdens een campagnebijeenkomst een lid van het college van Gedeputeerde Staten, de heer De Bie, aangaf dat hij de politiek, de rechterlijke macht en de journalistiek graag zou willen “opschonen.” Een uitspraak die geheel in de lijn past van eerdere, al-dan-niet publieke uitspraken van andere prominenten binnen zijn partij: het Forum voor Democratie. Sinds publicatie van het artikel is het aangevuld met een reactie van De Bie zelf: hij ontkent dat hij het woord “opschonen” zou hebben gebruikt. Dit is wat de SP betreft echter makkelijke achterafpraat en tevens niet verifieerbaar. Bovendien blijft de journalist die aanwezig was op de bijeenkomst stellig bij zijn observatie: gedeputeerde De Bie heeft dit gezegd, zie ook afbeelding 1 hieronder. De SP hecht grote waarde aan onafhankelijke journalistiek en we hebben geen enkele reden om aan het verslag dat in BN de Stem terecht is gekomen te twijfelen.

Lees verder
22 januari 2021

....en Welkom

Foto: SP

Irma Koopman is vandaag geinstalleerd als statenlid voor de SP. ZIj zal de plaats innemen van Henri Swinkels (zie Afscheid...). Irma is binnen de SP een goede bekende. Zij is vele jaren actief geweest als raadslid, afdelingsvoorzitter en partijbestuurslid. Sinds het begin van deze periode heeft ze meegedraaid in de fractie ter ondersteuning en nu dus als statenlid met als portefeuille Natuur en Milieu.

Lees verder
22 januari 2021

Afscheid...

Vanwege zijn nieuwe baan, nam vandaag Henri Swinkels afscheid van de staten. Henri was in de vorige periode onze gedeputeerde op het gebied van Cultuur en Leefbaarheid en zat vanaf 2019, toen we als SP niet meer aan het college deelnamen, in de fractie als statenlid op het gebied van natuur en milieu.  Maarten Everling, SP-fractievoorzitter sprak Henri bij zijn afscheid als volgt toe:

Lees verder
13 november 2020

Niet onze begroting: steeds meer middelen verdwijnen bij natuur, cultuur en samenleving

Foto: SP

Hieronder de tekst zoals uitgesproken door Maarten Everling tijdens de bespreking van de Begroting De SP was 1 van de 3 fracties die ervoor koos om niet fysiek op het provinciehuis aanwezig te zijn, maar digitaal te vergaderen. Hieronder wordt deze beslissing toegelicht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier