h

Bestuur in Brabant

7 april 2024

Een heel lange vergadering

Vrijdag 5 april bespraken we de perspectiefnota 2025. In een perspectiefnota worden in grote lijnen de uitgangspunten voor de begroting(in dit geval voor 2025) geschetst. De partijen kunnen dan aangeven wat ze daarvan vinden en wat ze graag anders zouden willen zien.

Lees verder
28 februari 2024

SP draagt Bas Maes voor als gedeputeerde Noord-Brabant

Foto: Astrid Hop / Astrid Hop

De Provinciale Statenfractie van de SP in Noord-Brabant draagt Bas Maes voor als opvolger van Jos van der Horst. Van der Horst kondigde vorige week zijn vertrek aan als gedeputeerde na persoonlijke afwegingen. Bas Maes zal naar verwachting op vrijdag 5 april worden benoemd voor de resterende drie jaar van deze bestuursperiode. Evenals zijn voorganger gaat Maes zich inzetten op de portefeuille Energie en Cultuur. Fractievoorzitter Nico Heijmans: “Ik ken Bas al jaren en heb er alle vertrouwen in!”

Lees verder
23 februari 2024

Gedeputeerde van der Horst neemt ontslag

Op 22 februari heeft Jos van der Horst, SP gedeputeerde Energie en Levendig Brabant, aangegeven per direct ontslag te nemen. De SP-fractie heeft begrip voor de keuze die Jos gemaakt heeft. De fractie is ook erg ingenomen met de stappen die Jos tot nu toe als gedeputeerde ondernomen heeft, waarbij we vooral denken aan het werk maken van de isolatie van de slechtst geïsoleerde woningen in Brabant en de voorbereiding van een provinciaal publiek warmtenet.

Lees verder
8 september 2023

Vandaag in de Staten: Nico Heijmans over het bestuursakkoord

Lees verder
1 september 2023

SP BLIJ MET NIEUWE BESTUURSAKKOORD

Foto: SP

Het nieuwe bestuursakkoord van VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle Brabanders, elke vorm van discriminatie wordt afgewezen en het Regenboog Stembusakkoord wordt onderschreven. De provincie gaat zich er de komende vier jaar voor inzetten dat ALLE Brabanders mee kunnen doen en een eerlijke kans krijgen op een gelukkiger en gezonder leven.

Lees verder
23 juni 2023

Onderhandelingen voor nieuw provinciebestuur met SP

Foto: SP

De SP gaat onderhandelen voor een nieuw provinciebestuur in de provincie Noord-Brabant. SP-fractievoorzitter Nico Heijmans: ‘In principe is het in eerste instantie aan de partijen die met de meeste zetels uit de verkiezingen zijn gekomen. Ons past daarin bescheidenheid. Maar omdat deze partijen er samen niet uit zijn gekomen, en zij geen mogelijkheid zien om samen tot een werkbare coalitie te komen, zijn wij bereid om in gesprek te gaan. Onderhandelen doen wij niet voor een appel en een ei, maar onze inzet is om Noord-Brabant op een fundamentele manier beter en eerlijker maken.’

Lees verder
20 mei 2023

Brabant: Vrijhaven voor belastingontwijking?

Is het essentieel voor de brede welvaart in de provincie Noord-Brabant dat de economie moet blijven groeien? Als het aan het provinciebestuur ligt is dit zeker het geval. Er wordt namelijk geen kans onbenut gelaten om de economische groeikansen te optimaliseren. De provincie heeft geen enkele boodschap aan de ongewenste bijeffecten die dit beleid met zich meebrengen. Dat bleek uit de antwoorden die de fractie van de SP kreeg op vragen naar aanleiding van een onderzoek naar belastingontwijking door 43 distributiecentra in Brabant.

Lees verder
24 april 2023

Vragen over voorgenomen huisvesting arbeidsmigranten in Andel

Naar aanleiding van de berichtgeving  over de huisvesting van arbeidsmigranten in Andel hieronder heeft Jos van der Horst van de Provinciale Statenfractie van de SP in Noord-Brabant enkele vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

Lees verder
20 maart 2023

Het begin is gemaakt

Foto: SP

Op zaterdag 18 maart kwamen alle fracties die gekozen zijn in Provinciale Staten voor de eerste keer bij elkaar. Er werd aan deze fracties gevraagd of zij konden instemmen met het aanstellen van een verkenner in de persoon van Sasha Aussems, partijloos burgemeester van Waalwijk, en of zij konden instemmen met de te volgen procedure. Hier was al snel unaniem overeenstemming over.

Lees verder

Pagina's

U bent hier