h

Nieuws uit 2009

11 december 2009

SP wil andere aanpak muskusrattenbestrijding

Een motie van de SP en GroenLinks om bij de bestrijding van muskusratten niet langer dieronvriendelijke methodes te gebruiken heeft geen meerderheid gehaald.

Lees verder
11 december 2009

SP: Vernietigend rapport over taxaties had eerder uitgereikt moeten worden

Op 10 december vergaderde de commissies RM en BM over de ‘Heijmansdeal’, bijna drie uur lang. Een van de meest besproken en betwijfelde onderwerpen waren de gebruikte taxaties. Na afloop van de vergadering overhandigde gedeputeerde Hoes de commissieleden een eerste contra-expertiserapport van ECORYS. Dit rapport was – in opdracht van Gedeputeerde Staten – in enkele dagen tot stand gekomen.

Lees verder
10 december 2009

SP de inkorting van de busroute van lijn 9 in Udenhout slecht voor bereikbaarheid

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om met ingang van de nieuwe dienstregeling (per 13 december a.s.) de busroute van lijn 9 in Udenhout in te korten. Een tweetal haltes – Groenvelde en Achthoevenstraat – sneuvelen hierdoor. Ter rechtvaardiging van deze maatregel stelt het college dat de vele drempels op de oude route zorgden voor tijd- en comfortverlies voor reizigers en chauffeurs. Reizigers die gebruik maakten van de eerder genoemde haltes moeten nu echter minstens 500 meter extra lopen naar een bushalte. De bereikbaarheid van Udenhout gaat in de ogen van de SP door deze maatregel achteruit. Bovendien kan de inkorting van de route beslist niet op lokaal draagvlak rekenen: zowel de dorpsraad van Udenhout als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg zijn het niet eens met het besluit.

Lees verder
8 december 2009

Sterksel: veel mis met Reiling en LOG

Een verzameling bedrijfjes in het buitengebied van Sterksel zorgt voor veel overlast. De komst van een landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG Chijnsgoed) hangt de bewoners nog boven het hoofd. Statenlid Ron van Zeeland ging met fractiemedewerker Ramon Boersbroek op pad en stelde vandaag schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
6 december 2009

Brabantse holebi- & transgenderconferentie succesvol


De ronde tafelconferentie holebi/transgenderbeleid (vrijdag 4 december) was in meerdere opzichten succesvol: een grote diversiteit aan mensen & organisaties en aanbevelingen voor provinciaal beleid.

Lees verder
5 december 2009

Excuses van Gedeputeerde en ambtenaren aan SP

Vol verwachting klopt ons hart” In deze tijd van het jaar veel gezegd en gezongen.
Wij wachten echter al 7 maanden op de uitwerking van ons initiatiefvoorstel “Kunst met een kleine “k” en een grote “J” In maart is dat voorstel unaniem aangenomen in de Staten en dan verwacht je toch dat er wat mee gedaan wordt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier