h

Nieuws uit 2008

18 december 2008

SP will opheldering over onderzoek gezondheidsrisico's megastallen

SP Statenlid Ron van Zeeland heeft per brief opheldering gevraagd over de uitspraken van gedeputeerde Rüpp over een onderzoek naar de gezondheidsrisico's door megastallen. Een woordvoerder van het Ministerie van LNV verklaarde eerder deze week dat er 'geen sprake van was dat het Ministerie een onderzoek zou starten naar de gevolgen voor de gezondheid van de intensieve veehouderij/megastallen'. Omdat dit in tegenspraak is met wat Gedeputeerde Rüpp afgelopen vrijdag in Provinciale Staten heeft meegedeeld, heeft SP-Statenlid Ron van Zeeland telefonisch overleg gepleegd met de Gedeputeerde. Hij zegde toe bij het Ministerie om opheldering te vragen.

Lees verder
9 december 2008

Veel knelpunten in het openbaar vervoer in Goirle

De afdeling Goirle van de SP heeft onlangs een enquête gehouden onder met name oudere bewoners van het Goirlese centrum. Deze enquête heeft een aantal knelpunten met betrekking tot het lokale OV blootgelegd, zoals de onbereikbaarheid van het centrum, het dreigende wegvallen van een directe verbinding met het Sint Elisabeth Ziekenhuis en de onbereikbaarheid per OV van De Bocht, een instelling voor hulpverlening aan vrouwen en kinderen.

Lees verder
9 december 2008

Veel knelpunten in het openbaar vervoer in Goirle

De afdeling Goirle van de SP heeft onlangs een enquête gehouden onder met name oudere bewoners van het Goirlese centrum. Deze enquête heeft een aantal knelpunten met betrekking tot het lokale OV blootgelegd, zoals de onbereikbaarheid van het centrum, het dreigende wegvallen van een directe verbinding met het Sint Elisabeth Ziekenhuis en de onbereikbaarheid per OV van De Bocht, een instelling voor hulpverlening aan vrouwen en kinderen.

Lees verder
8 december 2008

SP wil Brabants onderzoek gezondheidsrisico's megastallen

De SP-fractie in Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant zal aanstaande vrijdag tijdens de PS-vergadering tijdens het Vragenuurtje de gezondheidsrisico’s van megastallen aan de orde stellen. De fractie wil dat Gedeputeerde Staten een onderzoek start naar de gezondheidsrisico’s voor de intensieve veehouderij in Brabant.

Lees verder
3 december 2008

Breng de bus weer naar het centrum van Rooi

Sinds een paar jaar doen de lijnen 155, 156 en 157 niet meer het centrum van Sint-Oedenrode aan, maar rijden langs de kern van dit dorp en de bushalte aan de Markt is logischerwijs opgeheven. Met name de oudere bewoners van zorgcentrum Odendael – die voornamelijk zijn aangewezen op OV – ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen van de destijds gemaakte keuze. Zij moeten een relatief grote afstand (ruim tweeduizend stappen) afleggen om de dichtstbijzijnde bushalte te bereiken. Onlangs heeft de plaatselijke afdeling van de SP een petitie overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder van Sint-Oedenrode – ondersteund door ongeveer 600 handtekeningen – waarin onder meer wordt gevraagd om de halte aan de Markt weer in gebruik te nemen.

Lees verder
1 december 2008

SP: SOS-arts mag niet in de plaats komen van reguliere huisartsenvoorzieningen

Er is sprake van dat de nieuwe organisatie SOS-arts, naast de huisartsen en de huisartsenposten, in Noord Brabant aan de slag kan. De Commissaris van de Koningin zou zich hier een groot voorstander van betoond hebben. Ook het College voor Zorgverzekeringen en de Nederlandse Zorgautoriteit laten zich optimistisch uit over de in Brabant aangevraagde pilot.

Lees verder

Pagina's

U bent hier