h

Nieuws uit 2011

5 oktober 2011

SP stelt vragen n.a.v. de brancherapportage Jeugdzorg van Jeugdzorg Nederland.

Ellen Pauel

Onlangs is er een brancherapportage Jeugdzorg verschenen van Jeugdzorg Nederland. Volgens deze rapportage hebben Jeugdzorgorganisaties in 2010 aan een groter aantal cliënten zorg verleend. Terwijl het provinciale budget ongeveer gelijk bleef, heeft de sector 4 procent meer cliënten geholpen en is het gebruik van de verschillende provinciaal gefinancierde jeugdzorgvormen gestegen met 6 procent.

Lees verder
28 september 2011

SP wil meer toezicht op gemeenten m.b.t. meldpunten discriminatie

Vorig jaar november stelde Ron van Zeeland van de SP Statenfractie schriftelijke vragen over het ontbreken van meldpunten discriminatie in Brabantse gemeenten. Het College van Gedeputeerde Staten antwoordde daarop o.a. als volgt:

Lees verder
28 september 2011

Hebben de Staten nog iets te zeggen over variantkeuze N69?

Op 26 september waren Willemieke Arts en Nurettin Altundal van de SP-fractie aanwezig bij een goedbezochte info-avond over de N69 in Veldhoven.
Daar beantwoordde Gedeputeerde Van Heugten diverse vragen van aanwezige burgers.

Lees verder
28 september 2011

Prof. Olsthoorn brengt advies uit over radioactief afval in de Belgische klei

(samenvatting)
De Delftse hoogleraar geohydrologie Olsthoorn heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant advies uitgebracht over de opslag van Belgisch radioactief afval in de Belgische klei. Deze kwestie veroorzaakt in Nederland veel onrust. Het advies werd op 23 september 2011 aangeboden. Daarbij waren mede aanwezig directeur Guiljo van Nuland van Brabant Water en Ike Teuling van Greenpeace.
Kort samengevat meent Olsthoorn dat:

Lees verder
27 september 2011

Motie aangenomen rond Omroep Brabant

In de statenvergadering van 23 september j.l. hebben de SP, het CDA, de fractie 50+, de Partij voor de Dieren en de PVV een motie ingediend om te kijken of er iets gedaan kan worden voor die mensen die Omroep Brabant via sateliet ontvangen. Door een verandering in de codering bij Omroep Brabant zijn mensen nu genoodzaakt om voor veel geld digitale pakketten te kopen. Een onwenselijke situatie omdat Omroep Brabant ook als rampenzender dient. Welliswaar geldt dat officieel alleen voor Omroep Brabant Radio, maar zoals bijvoorbeeld bij de brand bij Chemiepack in Moerdijk bleek, wordt Omroep Brabant tv door veel mensen ook als zodanig gebruikt.
De motie, die met ruime steun (alleen VVD en D'66 stemden tegen) werd aangenomen, vraagt het college om met Omroep Brabant in overleg te gaan om de codering weer aan te passen en te kijken of er op andere manieren iets aan de situatie verbeterd kan worden.

Lees verder
23 september 2011

Johan van den Hout benoemd als SP gedeputeerde, Francy van Iersel benoemd als Statenlid

Johan van den Hout

Nadat Jules Iding had aangegeven vanwege zijn gezondheid te moeten stoppen als gedeputeerde, heeft de SP-fractie Johan van den Hout voorgedragen als opvolger. In de statenvergadering van vandaag is Johan benoemd. Hij zal de portefeuille Ecologie en Handhaving van Jules overnemen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier