h

Nieuws van de afdeling

21 april 2017

Provincie onderzoekt mogelijkheden tot invoeren ZZP scholingsvoucher

Foto: SP

In Noord-Brabant zijn er circa 120.000 ZZP-ers. Deze mensen leveren een belangrijke bijdrage aan de Brabantse economie. Helaas leeft een substantieel deel van deze groep van een inkomen onder het sociaal wettelijk minimum. Daarnaast is er een grote groep noodgedwongen aan het werk als ZZP-er. Neem bijvoorbeeld de mensen die zijn ontslagen in de thuiszorg en bij PostNL en vervolgens weer als ZZP-er worden ingehuurd. De SP-fractie is van mening dat extra scholing een positieve bijdrage kan leveren aan het verwerven van nieuwe opdrachten en de kansen op de arbeidsmarkt.

Lees verder
21 april 2017

SP Brabant sterk tegen drugscriminaliteit

De fractie van de SP in Noord Brabant heeft zich tijdens de bespreking van de perspectiefnota sterk gemaakt tegen de gevolgen van de productie van drugs.

Lees verder
21 april 2017

Perspectiefnota: “We zijn er voor de mensen in Brabant”

Vandaag wordt in de Provinciale Staten de Perspectiefnota besproken. Hierbij geven alle statenfracties aan waar zij het komende jaar graag meer of minder aandacht aan willen besteden. Nico Heijmans van de SP Statenfractie diende een flink aantal moties in onder andere over ZZP-ers, Q-koorts en de Taskforce tegen Drugs.

Lees verder
4 april 2017

CDA & PVV: sneu oppositie voeren !

Oppositie voeren kun je op verschillende manieren doen.

Dat er ook een hele sneue manier is om dat te doen laten CDA en PVV duidelijk zien. Nadat Gedeputeerde Johan van den Hout in het programma "Kraak" van Omroep Brabant de vraag kreeg of boeren of drugsdumpingen het meest schadelijk zijn voor het milieu, gaf hij het antwoord dat niet zozeer de boeren, maar wel hun manier van bedrijfsvoering meer schade aan het milieu toebrengt. Het CDA en de PVV grepen dit direct aan om te proberen de Gedeputeerde onderuit te halen door te stellen dat hij de hele agrarische sector vergelijkt met criminelen.

Lees verder
17 maart 2017

SP wil Q-koortsfonds

SP-Tweede Kamerlid en kandidaat kamerlid Henk van Gerven heeft tijdens de grote verkiezingsbijeenkomst “Nationaal debat veehouderij en gezondheid” een pleidooi gehouden om van overheidswege een fonds op te zetten om de vele slachtoffers van de Q-koorts financieel te compenseren.

Lees verder
17 maart 2017

GS beantwoorden SP-vragen over onderzoeksopzet luchtzuivering in Eindhovense parkeergarages

De SP heeft vragen gesteld over een onderzoek door de TU/e, dat beoogde om modelmatig in kaart te brengen wat de effecten op de fijn stof-uitstoot zouden zijn van het plaatsen van 0 of 99 of 594 ionisatie-luchtfilters in de 15 Eindhovense parkeergarages. Dat onderzoek is door de provincie betaald.
Voor het onderzoek werden fictief installaties van de firma ENS Technology uit Cuijk gebruikt. ENS assisteerde ook bij de onderzoeksopzet.
Voor de tekst van de vragen en een eerder bericht zie https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2017/02/studie-naar-luchtzuiverend-effect-filters-in-parkeergarages-leidt-vooralsnog-niet-tot .

Lees verder

Pagina's

U bent hier