h

Jeugdzorg in Brabant

3 december 2015

Brabantse SP vindt brede steun voor hulp mantelzorgers

Foto: SP

In de Brabantse Provinciale Staten heeft de fractie van de SP brede steun gekregen van de andere fracties voor een motie waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om zich in samenwerking met gemeenten, zorgkantoren en anderen in te spannen om mantelzorgers beter te ondersteunen. Ook binnen Gedeputeerde Staten was brede steun en zij heeft deze motie in zijn geheel overgenomen.

Lees verder
28 februari 2015

SP Brabant feliciteert thuiszorgmedewerkers Oss met Brabantse worstenbroodjes

Foto: SP

De SP-statenfractie Noord-Brabant is blij voor de thuiszorgers dat er nu eindelijk serieus met ze gepraat gaat worden. Dat moet voor 21 maart leiden tot een oplossing. SP kandidaat Willemieke Arts deelde namens de SP statenfractie aan de actievoerders Brabantse worstenbroodjes uit. Om ze een hart onder de riem te steken.

Lees verder
25 juni 2014

SP maakt zich zorgen over ontslagen in Brabantse thuiszorg, jeugdzorg en langdurige zorg

Naar aanleiding van de berichten over massale ontslagen in ondermeer Brabantse zorginstellingen door de reeds ingezette en voorgenomen Rijksbezuinigingen in de zorg (http://www.ed.nl/regio/eindhoven/zorg-ontslagen-bij-zuidzorg-en-savant-nog-maar-begin-1.4411075#.U6KpFHyhrMs.facebook) hebben Veerle Slegers en Nurettin Altundal van de SP-statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
19 april 2013

Vragen over problemen Jeugdzorg

Deze week, 12 april, schreef het dagblad De Gelderlander in het artikel ‘Zorgjongeren aan hun lot overgelaten in Alverna’ over jongeren die aan hun lot zijn overgelaten wegens het faillissement van Sterk!Zorg.
Naar aanleiding van dit krantenartikel heeft Wouter van der Staak van de SP Statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
7 december 2012

Zorgen over Jeugdzorg

Vandaag werd het Beleidskader Jeugdzorg in de Provinciale Staten van Brabant besproken. Jeugdzorg zal in de komende jaren van de provincie naar de gemeenten worden overgedaan. Dat heeft voordelen: zorg wordt dan zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd, maar er zijn ook zorgen. Wouter van der Staak van de SP statenfractie zei het in de Statenvergadering zo:

Lees verder
3 mei 2012

SP stelt vragen over misbruik bij Jeugdzorg

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat seksueel misbruik bij kinderen in de Jeugdzorg veel vaker voorkomt dan bij andere kinderen. De Inspectie Jeugdzorg zegt in Binnenlands Bestuur dat zij al enkele jaren geleden het onderwerp misbruik in de Jeugdzorg bij de provincies aan de orde heeft gesteld.

Lees verder
5 oktober 2011

SP stelt vragen n.a.v. de brancherapportage Jeugdzorg van Jeugdzorg Nederland.

Ellen Pauel

Onlangs is er een brancherapportage Jeugdzorg verschenen van Jeugdzorg Nederland. Volgens deze rapportage hebben Jeugdzorgorganisaties in 2010 aan een groter aantal cliënten zorg verleend. Terwijl het provinciale budget ongeveer gelijk bleef, heeft de sector 4 procent meer cliënten geholpen en is het gebruik van de verschillende provinciaal gefinancierde jeugdzorgvormen gestegen met 6 procent.

Lees verder
18 april 2011

SP wil oplossing hiaten in de zorg voor kinderen en jongeren

Ellen Pauel Op vrijdag 15 april jl. verscheen in het Brabants Dagblad het artikel “Hiaten in zorg voor complexe jeugd”. Met complexe jeugd wordt bedoeld jongeren en jongvolwassenen met een autismestoornis in combinatie met ernstige gedragsproblemen.
De strekking van het artikel is dat Brabant geen passende opvang heeft voor deze jongeren met zeer complexe problematiek. Dit wordt bevestigd door de directeur van Herlaarhof, Centrum voor Kinder en Jeugdspychiatrie in Vught, en door de regiodirecteur van het CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise. De directeur van Herlaarhof gaf in datzelfde artikel aan graag te willen meedenken over een oplossing voor deze groep jongeren, die nu tussen wal en schip vallen.

Lees verder
10 januari 2011

Hier ben ik (Jongerendag op het provinciehuis)

workshop t-shirt pimpen
De bedoeling was een leuke dag, waar jongeren op een speelse manier hun verhaal kwijt moesten kunnen aan hulpverleners en politici. Een gezellig muziekje, workshops toneel, breakdance, djembé, het pimpen van een t-shirt… de vergaderzalen van het Provinciehuis beleefden eens heel wat anders dan de normale vergaderingen.

Lees verder
3 februari 2010

Bureau Jeugdzorg moet meewerken aan mantelzorgcompliment

Enige tijd geleden werd bekend dat Bureau Jeugdzorg weigerde mee te werken aan het uitdelen van het mantelzorgcompliment. Hoewel er iets te zeggen valt voor de redenering dat een en ander veel werk met zich meebrengt dat niet tot de kerntaken van BJz behoort, is het eind van het liedje dat niemand zich verantwoordelijk schijnt te voelen voor het uitdelen van een mantelzorgcompliment aan mantelzorgers van jeugdigen met een BJz-indicatie. Met andere woorden: de € 250,- van het mantelzorgcompliment gaan voorbij aan de neus van de kinderen/jongeren die daardoor hun mantelzorgers niet kunnen geven wat die net zo goed verdienen als al die andere mantelzorgers die het gewoon via de SVB aan kunnen vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier