h

Nieuws uit 2007

21 december 2007

SP- avond Megastallen groot succes!

VERSLAG OPENBARE AVOND MEGASTALLEN IN DIESSEN
Ook het publiek kon stemmen over de stellingen
Op woensdag 12 december organiseerde de SP fractie van de Provincie Noord-Brabant een openbare informatie- en discussieavond over de intensivering van de veeteelt.
Als locatie was gekozen voor Diessen, gemeente Hilvarenbeek. De keuze voor Diessen was strategisch: niet alleen ligt de plaats redelijk centraal in Brabant, maar ook zijn er plannen om in Diessen een megastallencomplex te vestigen met ‘ruimte’ voor meer dan 15.000 varkens.

Lees verder
17 december 2007

SP VEROORDEELT BELEID GOUDEN HANDDRUKKEN

SP-fractievoorzitter Nico Heijmans veroordeelde in zijn toespraak tot Provinciale Staten (PS) het gevoerde beleid rondom ontslagregelingen tot 2003. De riante regelingen, ook wel gouden handdrukken genoemd, waren in opdracht van PS onderzocht door de Zuidelijke Rekenkamer. Eerder dit jaar onthulde het Brabants Dagblad dat enkele ambtenaren met riante afvloeiingsregelingen heen waren gezonden. Op vraag van de SP beweerde Gedeputeerde Essed destijds dat het om incidenten ging en het ondoenlijk was om om te onderzoeken of het vaker was voorgekomen.

Lees verder
17 december 2007

Staten unaniem achter SP-amendement

Aan het einde van een lange vergaderdag bespraken Provinciale Staten vrijdag 14 december de Verordening Ontgrondingen. Hierin staat deregulering centraal. Zo hoeft voor diverse werkzaamheden geen vergunning meer aangevraagd worden. SP-woordvoerder Ron van Zeeland had in de voorbereiding vragen gesteld over de bescherming van archeologisch waardevolle gebieden door gemeenten en de vergunningplicht voor natuurontwikkelingsprojecten zoals Ecologische Verbindingszone’s.

Lees verder
14 december 2007

Telefonisch antwoord op vragen Eindhoven Airport.

De gestelde vragen van de Brabantse SP-fractie zijn gisteren door Gedeputeerde Rupp telefonisch beantwoordt. De SP had op een spoedige beantwoording aangedrongen door de onduidelijkheid die in de provincie heerste rondom het onderwerp.

Lees verder
10 december 2007

SP wil met spoed antwoorden over overeenkomst betreffende Eindhoven Airport

De verdeeldheid over de toekomst van Eindhoven Airport duurt voort. De betrokkenen zoals onder andere gemeenteraden, omwonenden (BOW), provincie en luchthavendirectie komen vooralsnog maar niet tot overeenstemming. De Belangengroep Omwonenden Welschap (BOW) en Brabantse Milieufederatie (BMF) lijken zelfs lijnrecht tegenover Eindhoven Airport en de provincie te staan.

Lees verder
7 december 2007

SP organiseert openbare discussie-avond intensieve veehouderij in Diessen

“Megastallen: Goed idee of weg ermee?”

Lees verder

Pagina's

U bent hier