h

Vliegvelden in Brabant

24 december 2023

Lood en Budel

Foto: SP

In een uitzending van Pointer dd 28 oktober 2023 over een viespeukend bedrijf uit Veendam stelde Pointer, dat dit bedrijf na Tata Steel en Nyrstar Budel de derde loodlozer in de atmosfeer was.
Reden voor SP-woordvoerder Irma Koopman te vragen hoe dat precies zat. Immers, lood en Budel is een historisch een gevoelige combinatie en de provincie is bevoegd gezag voor Nyrstar.

Lees verder
7 april 2023

GGD springt in op probleem van loodhoudende vliegtuigbenzine op Kempen Airport

Eerder is op deze site gemeld dat B&W van Cranendonck om formeel-juridische redenen niet te kunnen optreden tegen de loodregen rond het vliegveld. De SP heeft teruggeschreven met de wens dat B&W ook niet-juridische, dus politieke, stappen kunnen zetten. Deze brief was in afschrift geadresseerd aan de GGD. Zie https://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2023/03/bw-cranendonck-optreden-tegen-loodregen-onmogelijk .

Lees verder
23 maart 2023

B&W Cranendonck: optreden tegen loodregen onmogelijk

Foto: SP

Het gebruik van loodhoudende vliegtuigbenzine zorgt voor een loodregen op de omgeving van vliegvelden, waar veel kleine vliegtuigen met een zuigermotor vliegen. Kempen Airport in Budel en Breda International Airport (Seppe) horen tot die vliegvelden.

De SP in Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS). Het antwoord was dat GS zijn best zou doen om het probleem verder te onderzoeken en om verbeteringen dichterbij te brengen, maar dat GS niet ging over grondoperaties van deze vliegvelden. Die zouden onder de WABO-vergunning van de gemeente vallen. Voor eerder bericht zie GS: verbod op loodhoudende vliegtuigbenzine :: SP Noord-Brabant

Lees verder
2 februari 2023

GS: verbod op loodhoudende vliegtuigbenzine

Informatie opgevraagd rond vliegvelden Seppe en Budel

De SP in Provinciale Staten van Budel had vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant over het gebruik van loodhoudende vliegtuigbenzine in vliegtuigen met een zuigermotor. Dat zijn in praktijk kleine vliegtuigen voor recreatief en zakelijk gebruik. Het lood uit deze benzine slaat neer op de grond en nabij vliegvelden met druk recreatief en zakelijk vliegverkeer (zoals Breda International  Airport en Kempen Airport) kan dat, met name bij kinderen, tot een verhoogde loodconcentratie in het bloed leiden. De kans bestaat dat daarbij de concentratie overschreden wordt, die meestal aangehouden wordt als ondergrens voor loodvergiftiging.
GS van Noord-Brabant zijn bevoegd gezag voor deze vliegvelden.

Lees verder
19 januari 2023

Nog geen antwoord op vragen over lood in vliegtuigbenzine

Het duurt langer om de vragen van de SP over lood in vliegtuigbenzine te beantwoorden. Normaal staat daarvoor een termijn van 4 weken. Maar we hebben bericht ontvangen, dat beantwoording langer gaat duren vanwege het kerstreces en “inhoudelijke afstemming”. Zouden ze in Den Bosch met de vragen in hun maag zitten? Wij houden u op de hoogte!

Lees verder
19 december 2022

Loodvergiftiging door vliegtuigbenzine?

Loodvergiftiging door vliegtuigbenzine?

SP-fractie Noord-Brabant vraagt GS om onderzoek rondom vliegvelden Budel en Seppe naar mogelijke loodvergiftiging door benzine van kleine vliegtuigjes

Lees verder
22 juli 2022

Lening €55 miljoenEindhoven AirPort gaat toch door

Gedeputeerde Staten gaan een lening van €55 miljoen uit de Immunisatieportefeuille (= het Essentgeld) toch aan het vliegveld verstrekken. Provinciale Staten konden er op 15 juli nog “wensen en bedenkingen” over uitspreken. Ondanks de bij vlagen zeer zwakke verdediging van de lening , vonden GS de lening terecht, voornamelijk vanwege de 3% marktconforme (?) rente en de “noodzakelijke” verdere verbetering van de “uitstraling” van het vliegveld. De hele coalitie van VVD, CDA, D66 , GL en PvdA gingen daarna zonder verder gemor akkoord.

Lees verder
4 juli 2022

SP stemt niet in met lening Eindhoven Airport

Foto: SP

Voor de verbouwing van de terminal en verdere uitbreiding van de nieuwe parkeergarage wil Eindhoven Airport in totaal 170 miljoen Euro uittrekken. Het college van GS stelt voor om de airport daarvoor 55 miljoen te lenen uit de immunisatieportefeuille (het “Essent-geld”). De SP vindt een grote lening voor zo’n forse uitbreiding op dit moment ongepast. Immers:

Lees verder
25 september 2020

Brabantse SP stelt vragen over woningbouw, vliegvelden en geluid

Foto: SP

Aan de nieuwe Omgevingswet worden stapsgewijze hoofdstukken toegevoegd. Momenteel wordt het geluidsbeleid overgezet.
Dat gaat (met oplopende detaillering) via de trits Wet, Besluit en Regeling. De Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet heeft ter consultatie gelegen en dat veroorzaakte rond Schiphol grote onrust.

Lees verder
9 juni 2020

SP stelt Statenvragen over opvatting VNO-NCW voorman over Eindhoven Airport

In een uitgebreid interview in het Eindhovens Dagblad van 30 mei jl gaf de voorman van VNO-NCW in Brabant en Zeeland, Eric van Schagen (tevens CEO van het ICT-bedrijf Simac uit Veldhoven), een beschouwing over het leven na Corona. Enkele passages daaruit gingen over het transport in het algemeen en Eindhoven Airport in het bijzonder. Hij relativeerde de noodzaak om te vliegen, deels vanuit een persoonlijke motivatie maar mede ook omdat hij verwachtte dat bedrijfsmodellen gingen veranderen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier