h

Nieuws uit 2022

29 december 2022

Verkiezingsprogramma: Brabant is van ons allemaal!

Foto: SP

Inleiding

Vraag aan de gemiddelde Brabander wat de provincie voor hen doet, en in verreweg de meeste gevallen zal het doodstil blijven.
Niet zo gek zolang een van de meest gebruikte uitdrukkingen in Provinciale Staten is: “Daar gaan wij niet over” of “Dat is onze taak niet”.

Problemen in de jeugdzorg? “Daar gaan we niet over”.
Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen? “Dat is onze taak niet”.
Kinderen die zonder ontbijt naar school moeten?  “Onze taak niet””

Eigenlijk zou je kunnen zeggen: De provincie bemoeit zich bij uitstek niet met die zaken die voor gewone Brabanders van belang zijn.
De SP wil met dit verkiezingsprogramma een einde maken aan dit wegkijken. Brabant-brede problemen vragen wat ons betreft om Brabant-brede oplossingen.

Kan de provincie alle problemen van de Brabanders oplossen? Nee, misschien niet helemaal, maar we kunnen wel voor heel veel mensen een groot verschil maken.
Voor mensen die dringend een huis nodig hebben. Voor mensen die hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Voor mensen die niet in staat zijn voldoende en gezond voedsel te kopen. En ga zo maar door.

Wij kunnen als provincie wel degelijk iets doen tegen de steeds verdergaande tweedeling van aan de ene kant mensen die het goed en steeds beter gaat, en aan de andere kant die mensen die veel minder kans hebben op een gelukkig en succesvol leven, die bijvoorbeeld jaren eerder overlijden, die jaren ongezonder leven, die zich een slag in de rondte werken en toch nog steeds in relatieve armoede moeten leven.

We kunnen dat niet doen door de uitkeringen of het minimumloon te verhogen, we kunnen dat ook niet doen via individuele inkomensondersteuning, maar we kunnen dat wel doen door ons enorme Essentkapitaal (ongeveer 2 miljard euro uit de verkoop van energiebedrijf Essent) slim in te zetten. Het verlagen van de woonlasten, verlagen van de energierekening, zorgen voor betaalbare woningen kan juist een heel effectieve manier zijn om meer mensen in Brabant de kans te geven mee te profiteren van onze gemeenschappelijke welvaart.

Naast een Brabant waarin alle mensen mee kunnen doen is het natuurlijk van levensbelang voor de toekomst om klimaatverandering tegen te gaan. Echte oplossingen zijn alleen die oplossingen die duurzaam zijn en waarbij de lusten en lasten rechtvaardig verdeeld worden.

Daar passen voorstellen bij om te komen tot een Provinciaal energiebedrijf en een provinciaal OV-bedrijf, dus weer in publieke handen.

Het Rijk heeft de provincies wel opgezadeld met de uitvoering van hun eigen onaffe en onduidelijke  plannen voor de sanering van de landbouw. De SP pleit al jaren voor meer boeren, meer dieren, want meer biodiversiteit, en de boer als ,naast producent van gezond en duurzaam voedsel voor onze bevolking, een belangrijke beheerder van een gezond en leefbaar land. Daarvoor moet de landbouw radicaal anders, weg van de grootschalige geïndustrialiseerde veehouderij met productie gericht op steeds meer. Die weg blijkt steeds duidelijker een doodlopende. Voor die andere landbouw zullen we meer in plaats van minder boeren nodig hebben; voor die andere manier van boeren moeten ze dan wel een eerlijke beloning krijgen, en uit de wurggreep van de agro-industrie en banken vandaan. Zoals het nu gaat in de landbouw gaan we van nu tot 2040 van 12.500 boeren in Brabant naar 5.000. De SP vindt dit onacceptabel.

Leidraad bij al onze punten zijn uiteraard onze beginselen:
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Lees verder
19 december 2022

Loodvergiftiging door vliegtuigbenzine?

Loodvergiftiging door vliegtuigbenzine?

SP-fractie Noord-Brabant vraagt GS om onderzoek rondom vliegvelden Budel en Seppe naar mogelijke loodvergiftiging door benzine van kleine vliegtuigjes

Lees verder
19 december 2022

Energieke SP Noord-Brabant trapt campagne af in Helmond

Foto: J de Mol

Onder de titel: ‘Brabant is van ons allemaal!’, gaat de SP Campagne voeren met ervaren lijsttrekker Nico Heijmans.

Foto: J de Mol

In het Annatheater in Helmond heeft de SP op zaterdag 10 december het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten vastgesteld. Er waren meer dan 70 SP’ers vanuit heel Noord-Brabant aanwezig in Helmond. Het was een dag vol discussie over het programma en de lijst, maar beide zijn aangenomen door alle Brabantse afdelingen.

Lees verder
16 december 2022

Motie “Warme Kamers” SP Noord-Brabant aangenomen

Vanmiddag is de motie warme kamers die SP-er Maurice Spapens bij de actualiteiten mocht indienen aangenomen.
Het leger des Heils heeft het initiatief genomen om deze koude tijd, waar steeds meer mensen niet meer in staat zijn om de gas en energierekening te betalen, en dus in koude onverlichte huizen zitten, Warme Kamers te openen.

Lees verder
16 december 2022

Commotie over stikstofmotie

Lees verder
7 december 2022

Verlate kennismaking

Foto: SP

Ze is al jaren onze Commissaris van de Koning: Ina Adema. Toch was het o.a. door corona maar steeds niet van gekomen om eens echt kennis te maken met elkaar. Natuurlijk waren we elkaar in de wandelgangen en bij vergaderingen al regelmatig tegengekomen, maar een echt goed gesprek was er nog niet gevoerd tussen de commissaris en de SP-fractie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier