h

Landbouw in Brabant

17 maart 2024

Zorgen om lelieteelt in Brabant

De bloembollenteelt in het algemeen, en de teelt van lelies in het bijzonder, bezorgen veel mensen in onze provincie al lang zorgen. Het is met afstand het gewas dat de meeste bestrijdingsmiddelen nodig heeft.
Deze teelt wordt ook in onze provincie steeds vaker opgezet.

Dit was voor Irma Koopman van  de SP Statenfractie Noord- Brabant reden om vragen te stellen op 09 juli 2021. In de beantwoording gaf het college aan dat het wel meeviel met de lelieteelt in Brabant.

Lees verder
17 januari 2024

gelijk hebben en gelijk krijgen

Foto: SP

Dinsdag 16 januari was ik bij een bijeenkomst van het Brabants Burger platform over de juridische aanpak van stankoverlast. Binnenkort is er in de Staten een, door de SP aangevraagde, expertmeeting stankoverlast dus wat extra informatie is niet verkeerd dacht ik.

Lees verder
11 augustus 2023

Jos van der Horst op stage bij de boer

Foto: SP

Dat je niet persé jong hoeft te zijn om stage te lopen bewees Jos van der Horst op dinsdag 18 juli jl. In alle vroegte toog hij naar Lieshout. Dat hij daarvoor om 4.45 al moest opstaan bleek zeer zeker de moeite waard. Om 6.20 werd Jos in een overall gehesen en met bijpassende laarzen betrad hij enigszins onwennig de melkstal.

Lees verder
24 april 2023

Iets met boeren

Op uitnodiging van Brabant C, een investeringsfonds voor cultuur, waren statenleden Nico Heijmans en Irma Koopman aanwezig bij de theatervoorstelling “Iets met boeren”.

Lees verder
10 april 2023

ZLTO spreekt zorgen uit over werksessies landelijk gebied

In een verklaring (zie bijlage) heeft de ZLTO ons laten weten dat zij zich zorgen maken over de geplande ‘werksessies’ in het kader van het Brabants Plan Landelijk Gebied (BPLG).

Lees verder
21 februari 2023

Geen maatschappelijke begeleidingsgroep zonder bewoners!

Foto: SP

Op dinsdag 14 februari bereikte ons het bericht dat het Brabants Burger Platform zich teruggetrokken had uit de Maatschappelijke Begeleidingsgroep Uitvoeringsagenda Mest en de klankbordgroep.

Dat vinden we als SP heel zorgelijk. Het is juist belangrijk dat bewoners deelnemen aan dit soort groepen. Immers zij weten het best hoe ze hun omgeving willen inrichten.

Lees verder
29 juli 2022

SP-er tussen de tomaten!

Foto: SP

Op donderdag 28 juli kwamen gedeputeerde Elise Lemkes(gedeputeerde Landbouw) en Nico Heijmans(fractievoorzitter SP)hun afspraak na met Carlos Jansen. Zij hadden Carlos ontmoet bij een Statenvergadering en hem beloofd een keer langs te komen om zijn bedrijf te bekijken. Carlos is een tomatenkweker met 6 hectare kassen in Hoeven(West-Brabant).

Lees verder
4 juli 2022

Wat je niet wilt, hoef je niet te onderzoeken!

Op vrijdag 1 juli discussieerden provinciale statenleden over de uitvoeringsagenda mest. Eigenlijk dus: hoe gaan we om met ons mestoverschot. Natuurlijk ging het daarbij ook over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van grootschalige mestverwerkingsfabrieken. Zijn die nodig en als je vindt van wel, waar moeten die dan komen te staan? Want dat is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden, niemand zit te wachten op zo’n fabriek bij hem of haar in de buurt!

Lees verder
4 juli 2022

Integriteit

Op vrijdag 1 juli publiceerde de NRC een artikel met daarin de mededeling dat 18 boeren(of medewerkers van aan deze sector gelieerde bedrijven) gewoon meepraten en meestemmen over zaken die direct in hun persoonlijk belang zijn. De NRC stelden in het artikel dat dit in strijd is met de integriteitsregels.

Lees verder
14 april 2022

Megastal met 19.000 varkens naast natuurgebied de Kampina

“De provincie verzaakt om actief in te grijpen tegen de komst van een megastal voor 19.000 varkens bij natuurgebied de Kampina” stond er in de krant.

https://www.bd.nl/meierij/gevecht-rond-megastal-bij-kampina-gaat-door

Helemaal niemand wil nog meer megastallen, maar op basis van een vergunning uit 2012, die niet is ingetrokken, kan de bouw toch doorgaan. Sterker nog, er wordt al gegraven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier