h

Natuur & milieu in Brabant

2 februari 2023

GS: verbod op loodhoudende vliegtuigbenzine

Informatie opgevraagd rond vliegvelden Seppe en Budel

De SP in Provinciale Staten van Budel had vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant over het gebruik van loodhoudende vliegtuigbenzine in vliegtuigen met een zuigermotor. Dat zijn in praktijk kleine vliegtuigen voor recreatief en zakelijk gebruik. Het lood uit deze benzine slaat neer op de grond en nabij vliegvelden met druk recreatief en zakelijk vliegverkeer (zoals Breda International  Airport en Kempen Airport) kan dat, met name bij kinderen, tot een verhoogde loodconcentratie in het bloed leiden. De kans bestaat dat daarbij de concentratie overschreden wordt, die meestal aangehouden wordt als ondergrens voor loodvergiftiging.
GS van Noord-Brabant zijn bevoegd gezag voor deze vliegvelden.

Lees verder
25 januari 2023

In Brabant leven we 1 jaar korter

De GGD onderzocht de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit in Brabant.

Luchtvervuiling in Brabant leidt tot gezondheidsschade - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl)

Het is wel schokkend te lezen dat we in Brabant bijna 1 jaar korter leven dan in de rest van Nederland. Nergens in Nederland is de lucht echt schoon, maar in Brabant is de luchtkwaliteit het slechtst.

Lees verder
25 januari 2023

Hoe zit het met ontgassen in Brabant?

In de NRC van 23 januari 2023 ( https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/22/hoofdpijn-duizeligheid-en-tranende-ogen-dankzij-de-giftige-dampen-van-het-binnenvaartschip-a4154840 ) staat een onthullend artikel over hoe binnenvaartschippers door keiharde financiële dwang van hun opdrachtgevers gedwongen worden om hun schepen, na een transport van olieproducten of andere chemische lading, in de buitenlucht te ontgassen. Het gaat daarbij soms om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-stoffen) als bijvoorbeeld het zeer giftige benzeen, xyleen en tolueen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt uit het Activiteitenbesluit.
Dit ontgassen draagt bij aan gezondheidsschade van het personeel  aan boord, en tot luchtvervuiling in de gebieden langs de rivier.

Lees verder
11 november 2022

Beleidskader Milieu: het moet beter en meer

Lees verder
11 november 2022

Refresco overtrad onttrekkingsvergunning, SP stelt vragen

Foto: SP

Refresco Benelux BV te Maarheeze is een bedrijf dat aanleverde suikers en smaakstoffen aanlengt met prik en met ter plekke opgepompt grondwater, en het resultaat in flesjes en blikjes doet waarna het frisdrank heet.

Lees verder
7 november 2022

Hoe gaan we de Landschotse Heide redden?

Al in 2020 stuurde de  Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen (WNL) een brandbrief om verdroging van de Landschotse Heide tegen te gaan.

'Help, de heide verdwijnt': brandbrief over verdroging Landschotse Heide | Kempen | ed.nl

Onlangs hebben zij wederom een brandbrief aan het College verzonden waaruit blijkt dat de situatie nog altijd niet is verbeterd en daarom stelde Irma Koopman van de SP de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
14 oktober 2022

De SP over het Beleidskader Natuur

In het filmpje kunt u zien wat Irma Koopman van de SP Statenfractie te zeggen had over het beleidskader Natuur.Lees verder
7 oktober 2022

Statenfractie SP brengt werkbezoek aan Kempisch Bedrijvenpark

Foto: SP

Onze Statenfractie heeft op 23 september 2022 een werkbezoek  gebracht aan het Kempisch Bedrijvenpark (KBp) in Hapert (gemeente Bladel). Het gesprek ging over hoe de tijdens de aanleg de duurzaamheidsaspecten van het KBp vorm hadden gekregen,  hoe dat bestuurlijk georganiseerd is, en in hoeverre de aanpak overdraagbaar is op andere bedrijventerreinen.

Lees verder
19 september 2022

Vakantiewerk.

Na zo’n tweeëneenhalve maand zit het reces(vakantie) van Provinciale Staten er weer op.

Tijdens deze vakantie heb ik nog wel een paar werkbezoeken gedaan en bijeenkomsten bijgewoond. Een drietal wil ik h9ier graag kort vermelden.

Digitale bijeenkomst over stalsystemen
Deze stond al in onze kalender en viel toevallig net na de uitspraak over de emissiearme stalvloeren.

Lees verder
6 juli 2022

3 x vergunning overtreden is af!

Bedrijven krijgen een vergunning voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld een maximale hoeveelheid mest die ze mogen verwerken. De Omgevingsdienst houdt toezicht en handhaaft daar op. Vergunningen zijn er om omwonenden in bescherming te nemen maar ook om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier