h

Natuur & milieu in Brabant

3 mei 2024

SP stelt vragen over PFAS rond vliegvelden

Foto: SP

Een consortium, waarin Schipholwatch een belangrijke rol speelt, heeft een dagvaarding uitgebracht tegen de Staat der Nederlanden in verband met de schadelijke gevolgen van de wijdverbreide PFAS-verontreiniging in Nederland. De rechtszaak dient in Den Haag op 7 augustus 2024. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen nog aansluiten bij de rechtszaak.
Voor het persbericht zie https://schipholwatch.nl/2024/04/24/consortium-met-schipholwatch-dagvaardt-staat-wegens-pfas-gevaren/  .

Veel soorten PFAS besmetten op veel plaatsen de bodem door een veelheid aan oorzaken. Vliegvelden echter spelen een onevenredig belangrijke rol omdat de brandweer er gebruik gemaakt heeft (tot 2020 was dat zelfs verplicht) van PFAS-houdend blusschuim. Vanwege die vliegvelden is Schipholwatch in beeld.

Regelmatig duiken er berichten op over ernstige tot zeer ernstige vervuiling door PFAS op en nabij vliegvelden: bijvoorbeeld Schiphol, Rotterdam-The Hague Airport, en de militaire basis Leeuwarden.

Lees verder
17 maart 2024

Zorgen om lelieteelt in Brabant

De bloembollenteelt in het algemeen, en de teelt van lelies in het bijzonder, bezorgen veel mensen in onze provincie al lang zorgen. Het is met afstand het gewas dat de meeste bestrijdingsmiddelen nodig heeft.
Deze teelt wordt ook in onze provincie steeds vaker opgezet.

Dit was voor Irma Koopman van  de SP Statenfractie Noord- Brabant reden om vragen te stellen op 09 juli 2021. In de beantwoording gaf het college aan dat het wel meeviel met de lelieteelt in Brabant.

Lees verder
27 november 2023

Bedrijventerrein in natuurgebied Lungendonk?

Foto: SP

In Lierop vinden we het natuurgebied Lungendonk. Een mooi en historisch natuurgebied, recentelijk onderzocht door de Rijksdienst in het kader van groen erfgoed.
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=groen%5Ferfgoed

Het gebied loopt door naar het beekdal van de Goorloop. Dit gebied staat al op de historische topografiekaarten van 1850 en 1900 van de Rijksdienst. Wat de SP betreft dus een groen erfgoed.

In onze ogen is het dus ook belangrijk juist groen erfgoed te behouden.

Lees verder
11 augustus 2023

Jos van der Horst op stage bij de boer

Foto: SP

Dat je niet persé jong hoeft te zijn om stage te lopen bewees Jos van der Horst op dinsdag 18 juli jl. In alle vroegte toog hij naar Lieshout. Dat hij daarvoor om 4.45 al moest opstaan bleek zeer zeker de moeite waard. Om 6.20 werd Jos in een overall gehesen en met bijpassende laarzen betrad hij enigszins onwennig de melkstal.

Lees verder
1 augustus 2023

Energie, sociale impact en gedrevenheid

Foto: SP

Statenlid Jos van der Horst op werkbezoek bij “Brabant geeft energie”.

Op vrijdag 14 juli was Jos van der Horst samen met een handvol andere Statenleden te gast op het duurzaamheidspark net buiten Oss. Het door de provincie gesubsidieerde “Brabant geeft energie” organiseerde deze bijeenkomst. De Statenleden konden kennismaken met een aantal initiatieven die leven op het gebied van energie en duurzame energieopwekking.

Lees verder
25 mei 2023

Hoe zit het met bodemenergiebeleid in Brabant?

Op zaterdag 13 mei 2023 stond er een zeer uitvoerig artikel over aardwarmte in het Eindhovens Dagblad. Dit in verband met de beperkingen hierop bij het ingaan van de Omgevingswet (op 1 januari 2024).
Aardwarmte? Veel Brabanders komen van een koude kermis thuis nu de regels een stuk strenger worden | Deze verhalen mag je niet missen | ed.nl

Lees verder
15 mei 2023

Oosterhout moet zich rond zonnepark A59 niet laten gijzelen

Foto: SP Noord-Brabant

Delegeren moeten we leren. Het is geen geheim dat lokale overheden de afgelopen jaren er veel taken bij hebben gekregen. De gemeente kreeg de jeugdzorg, de provincie kreeg de energietransitie enstikstofproblematiek en ook de waterschappen krijgen in het kader van natuurbehoud een grotere verantwoordelijkheid.

Lees verder
12 mei 2023

SP Stelt vragen over uitspraak rond Energiepark A59

Foto: SP Noord-Brabant

In februari heeft de bestuursrechter in Breda uitspraak gedaan over de komst van het zonnepark A59 in Oosterhout. Volgens de rechter is het besluit niet rechtmatig omdat de locatiekeuze niet goed is onderbouwd.. Oscar van Raak van de SP Statenfractie heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
23 april 2023

Vragen over zorgen omwonenden mestverwerker Den Ouden

In een bericht op Omroep Brabant zagen wij dat de gemeente Helmond definitief uit het overleg over mestverwerker Den Ouden is gestapt.
Stinkende mestverwerker: gemeente stapt nu echt uit overleg over oplossing - Omroep Brabant

De SP-fractie was aanwezig op de bewonersavond op 19 april. Deze bewoners kampen al ruim 10 jaar met verschrikkelijke stankoverlast van Den Ouden. Eigenlijk is er al overlast vanaf de bouw, begin jaren 90. De bewoners hebben geen vertrouwen meer in een oplossing, ze melden de overlast niet eens meer en maken zich zorgen over hun gezondheid en de verkoopwaarde van hun woningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier