h

Nieuws uit 2011

4 juli 2011

Duurzame mobiliteit rond Brabantse steden

De Brabantse Milieu Federatie (BMF) organiseerde op 29 juni 2011 een discussiebijeenkomst “Duurzame mobiliteit, een flinke uitdaging voor Brabantse steden”. De discussie vond plaats in het kader van het internationale POWER- project van de Europese Unie, waarin de Provincie Noord-Brabant partner is. POWER streeft naar regionale economieën met weinig CO2 – uitstoot. Daarbinnen gaat ITACA-project over verkeersoplossingen met weinig CO2-uitstoot. De BMF is daarvan een van de uitvoerders.

Lees verder
30 juni 2011

Minister Verhagen besluit tot moratorium rond schaliegas

De aanleiding voor Verhagen voor het instellen van een moratorium waren twee kleine aardbevinkjes, die in Engeland hebben plaatsgevonden, en die mogelijk verband houden met het fraccen aldaar. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had Cuadrilla al een paar dagen eerder opdracht gegeven de oorzaak van deze trillingen te onderzoeken. 'In de komende maanden zullen er geen proefboringen naar schaliegas plaatsvinden. Er zullen ook geen onomkeerbare stappen worden gezet.' Aldus Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. 'Daarnaast zeg ik u toe dat ik zorgvuldigheid zal betrachten bij alle nog te nemen besluiten, die nodig zijn om tot een daadwerkelijke winning te komen.'

Lees verder
29 juni 2011

Geslaagde avond in Knegsel over mogelijkheden tot geluidsmeting

Ondanks de hitte waren er een kleine 40 mensen af gekomen op een door het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport georganiseerde avond over de mogelijkheden om geluid te meten. Dat waren vooral omwonenden en een handvol raadsleden, en ook wat mensen uit St Oedenrode en Veghel. Voor de SP was aanwezig Statenlid Willemieke Arts.
Het woord werd gevoerd door BOW-voorzitter Klaas Kopinga over de eenderde – regeling van Eindhoven Airport en over de redenen waarom de meetpalen daar het nog steeds niet doen. Verder sprak Bernard Gerard namens het Platform over de raadsvragen in Eindhoven en over de actie- en organisatiemogeljkheden met behulp van die data. De hoofdmoot was voor Theo Köhler van Geluidsnet BV over hun mogelijkheden. Hun basale opstelling is gericht op het registreren en uitpeilen van vliegtuiglawaai, maar inmiddels is hun assortissement verruimd tot metingen van andere geluidsbronnen en ook van enkele gassen en fijn stof. Een deel van de resultaten is op Internet toegankelijk en de rest ook als de formele opdrachtgever daartoe overgaat.

Lees verder
29 juni 2011

SP stelt vragen bij windmolens Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft een bouwvergunning 1e fase afgegeven aan Eneco, voor de bouw van drie windmolens type Vestas 90 van 3 MW.
Deze worden elk gebouwd in de Sabinapolder te Fijnaart van gemeente Moerdijk, op basis van een aanvraag uit 2005.
Naar aanleiding hiervan heeft Nurettin Altundal van de SP-statenfractie Noord-Brabant de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
9 juni 2011

SP Gedeputeerde Iding: 'Verhagen minacht Brabanders'

SP Gedeputeerde Jules IdingDe reactie van minister Verhagen (economische zaken) op de brief van GS Brabant met de vraag om een moratorium op het boren naar schaliegas heeft SP Gedeputeerde Jules Iding hooglijk verbaasd: ' Er is nog zoveel onduidelijkheid over de veiligheid van de diepe boringen naar het schaliegas dat er minstens een jaar nodig is om daar duidelijkheid over te krijgen. Ik snap niet dat de minister zoveel haast heeft', aldus Iding.

Lees verder
9 juni 2011

Musea sluiten nog voor Culturele Hoofdstad 2018

Naar aanleiding van de sluiting van twee musea (Kunstlichtmuseum Eindhoven en Scryption Tilburg) stelde SP-Statenlid Ron van Zeeland schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier