h

Gaswinning

Op deze pagina vind je alles wat te maken heeft met onze acties tegen de gasboringen in Brabant.

Actieberaad gaswinning Waalwijk

 

 
 
 

Afgelopen juni heeft de SP actie gevoerd tegen de uitbreiding van de
gaswinning onder Waalwijk. Dat leverde maar liefst 303 zienswijzen op.
Ook nadien is er contact geweest met bezwaarmakers in de regio. Niet
alleen in Waalwijk, maar ook in nabijgelegen locaties zoals Loon op Zand
en Tilburg (die een eigen tijdschema hebben).

Maar hoe nu verder? Reden voor de PS-fractie van de SP om een
actieberaad te beleggen. Dat vond plaats in het NH-hotel in
Sprang-Capelle. Aanwezig SP-fractievoorzitter in PS Maarten Everling en
SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (woordvoerder energie).

Sandra Beckerman vertelde over haar actie-ervaringen in Groningen,
over de (voorlopig) succesvolle strijd indertijd tegen het schaliegas
(100 gemeenten tegen) en over de gemeente Krimpenerwaard die bij de Raad
van State met succes een proefboring van Vermilion Energy  
tegengehouden had. Ze prees de rol van Milieudefensie bij deze acties en
de rol van de Groninger Bodem Beweging.

 


 

Ze hamerde op de noodzaak van duurzame energie en vond het een schandaal
dat Nederland het op dat gebied het een na slechtste deed van Europa.

In dialoog met de zaal werden een aantal actie-ideeën ontwikkeld.

Maarten Everling knoopte een en ander organisatorisch aan elkaar om
de toekomstige acties handen en voeten te geven. De SP blijft steun
verlenen.

Gaswinning in het Hart van Brabant: SP organiseert actieberaad

 Voor de zomer trok de SP massaal de wijken boven de gasbel onder Waalwijk in. In korte tijd spraken de activisten honderden bewoners en verzamelden maar liefst 303 zienswijzen tegen de voorgenomen plannen om de gaswinning uit te gaan breiden met behulp van fracken. Vrijwel iedereen gaf aan zich zorgen te maken over plannen.

De SP geeft maandagavond 3 september een vervolg aan haar wijkbezoek. De bewoners zijn afgelopen tijd op verschillende bijeenkomsten geïnformeerd over de plannen. Dat gaat de partij niet overdoen, maar zal de avond meer richten op de vraag: hoe winnen wij samen de strijd tegen de uitbreiding van de gaswinning in Waalwijk, maar ook in Loon op Zand en Tilburg?

De avond staat onder leiding van SP-kamerlid Sandra Beckerman en fractievoorzitter Maarten Everling van de SP in de Provinciale Staten van Brabant. Beiden waren ook aanwezig bij de actie in Waalwijk voor de zomervakantie. Beckerman: “We hebben vaker gewonnen, de strijd tegen de schaliegaswinning in Brabant bijvoorbeeld. Recenter nog won de gemeente Krimpenerwaard een zaak tegen Vermilion en komt er geen proefboring in Haastrecht.” Everling vult aan: “Maar deze strijd wint niemand alleen, maar samen kunnen we winnen. Daarom organiseren wij deze bijeenkomst.”

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 september in het NH Hotel Waalwijk aan de Bevrijdingsweg 1, in Sprang-Capelle. Inloop is vanaf 19.30 uur en we starten om 20.00 uur. Uitgenodigd zijn alle bewoners die te maken krijgen met de gaswinning in het hart van Brabant.

Waalwijkers zien uitbreiding gaswinning niet zitten

Tientallen SP'ers gingen zaterdag in Waalwijk de buurt in om samen met bewoners te spreken over de plannen om de gaswinning uit te breiden. Het gaswinningsbedrijf Vermilion wil daarbij de omstreden methode ‘fracken’ gebruiken.

Foto: SP

De Waalwijkers waren duidelijk: zij zien de uitbreiding van de gaswinning helemaal niet zitten. Via een zienswijze laten in ieder geval 303 bewoners aan minister Wiebes weten dat zij het niet eens zijn met de plannen

De SP staat achter deze bewoners. De komende tijd zullen wij vaker in Waalwijk aanwezig zijn om samen met de bewoners tegen de uitbreidingsplannen te strijden.

De SP kiest voor veilige en eerlijke energie. Voor de mensen, niet voor de multinationals. Jij ook? Sluit je aan! Doemee.sp.nl


Gaswinning Waalwijk? Laat de Minister weten wat er je van vindt!

Het wordt je door minister Wiebes niet makkelijk gemaakt: laten weten wat je van de uitbreiding van de gaswinning in Waalwijk vindt. Er is geen website waar je een berichtje achter kunt laten, er is zelfs geen e-mail adres. Nee, alleen per post kun je officieel je mening over de plannen aan het ministerie kenbaar maken.

Klik hier om verder te lezen en voor een standaard zienswijze met toelichtingSP in actie tegen gaswinning Waalwijk

Onlangs werd duidelijk dat Minister Wiebes de uitbreiding van de gaswinning uit het veld onder Waalwijk geen strobreed in de weg wil leggen. Het Canadese bedrijf Vermilion wil hierbij de omstreden techniek ‘fracking’ gebruiken: hierbij wordt een mengsel van water en chemicaliën onder hoge druk de aarde in gespoten.

De SP vindt dit besluit onverantwoord en onacceptabel. De Brabantse Statenfractie van de SP heeft zich al fel tegen dit besluit uitgesproken. Hier blijft het niet bij. Komende zaterdag 16 juni zal de partij met haar Brabantse Statenleden, een flinke groep activisten en SP-Kamerlid Sandra Beckerman de wijken in Waalwijk die direct boven het gasveld liggen bezoeken. 

Tijdens het bezoek zullen de aanwezige SP’ers de bewoners vragen wat zij vinden van de aanstaande uitbreiding van de gaswinning en zullen zij de bewoners informeren over hoe zij bezwaar kunnen maken. De regering maakt het namelijk niet gemakkelijk voor bewoners om dit te doen. De SP helpt graag een handje.

De actie vindt plaats op zaterdag 16 juni, vanaf het einde van de ochtend in de wijken Laageinde en Bloemenoord.


1 juni 2018

Geen gasboringen in Brabant!

Soms is het niet prettig om je gelijk te krijgen. Anderhalve maand geleden voorspelde de SP al dat het boren naar meer gas met behulp van fracking weer in Brabant zou gaan spelen. Minister Wiebes gooide de deur voor fracking en het winnen van méér gas direct na de aankondiging van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen namelijk weer wagenwijd open.

Vorige week bleek onze vrees dus waarheid te worden. Wiebes wil namelijk verdere boringen naar gas bij Waalwijk toe gaan staan. Onbegrijpelijk en onverantwoord. De SP wil van de gasverslaving af. Boren naar nieuw en meer gas past daar dus niet bij. Dit hebben we vaker gezegd, recent nog op 20 april tijdens de behandeling van de Perspectiefnota.

Hier bovenop komen nog de risico’s die gaswinning met zich mee brengt. Wij willen in Brabant pertinent geen Groningse toestanden. De verwachte bodemdaling wordt gering genoemd, maar dat hebben we vaker gehoord. De SP wil problemen voor zijn.

Helaas hebben wij in de Provinciale Staten officieel geen zeggenschap over de gaswinning, maar we willen wel een sterk signaal afgeven aan degenen die dat wel hebben. Niet meer gaswinning in Brabant. Daarom dienden wij op initiatief van GroenLinks, samen met vrijwel alle Statenfracties – op de PVV na – een motie in om dit ook luid en duidelijk ook uit te spreken.

Hier zal het echter niet bij blijven. Wordt dus nog vervolgd, als het aan de SP ligt.


U bent hier