h

Nieuws uit 2013

12 december 2013

Atoombommen op Volkel; is deze nucleaire erfenis veilig?

De tijd van potsierlijke geheimhouding is voorbij.

Lees verder
11 december 2013

Tweede Kamer stelt Ruit om Eindhoven uit en wil andere verkeerswerken

Op donderdag 3 december heeft de Tweede Kamer, bij de bespreking van het Infrastructuurfonds 2014, een motie aangenomen waarin, op zijn minst tijdelijk, pas op de plaats gemaakt wordt inzake de aanleg van de Noordoost-Corridor NOC, beter bekend als de Ruit om Eindhoven.

Lees verder
6 december 2013

Petitie: geen vluchten na elven

Onder DE NAAM “Geen vluchten na elven” is een nieuwe actiegroep opgericht, die zich specifiek richt op de openingstijden van het vliegveld Eindhoven Airport. De actiegroep wordt gesteund door het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport en organiseert onder andere een petitie op http://www.petities24.com/geen_vluchten_na_elven

Lees verder
20 november 2013

Hoe zit het met de subsidiëring van mestvergisting?

De provincie subsidieert geen mestvergisting. Een meerderheid van de Statencommissie Transitie Stad en Platteland heeft zich al eerder zeer kritisch uitgelaten over mestvergisting en covergisting, en over subsidiëring daarvan. De subsidies van mestvergisters komen dan ook vanuit het Rijk. Lees hier meer informatie over dit onderwerp

Lees verder
1 november 2013

Vragen over de omgang met teerhoudend asfaltgranulaat (TAG)

Inleiding
(In deze tekst is o.a. gebruik gemaakt van de brochure DAG TAG, die de SP-fractie in de Tweede Kamer in oktober 2013 geschreven heeft, en die te downloaden is via de landelijke SP-site)
Tot en met 1990 is in Nederland op veel plaatsen (steenkool)teer als bindmiddel in asfalt gebruikt in plaats van (uit olie afkomstige) bitumen. Vanaf 1 januari 1991 heeft men in de CAO afgesproken geen (steenkool)teer meer te gebruiken voor nieuwe wegen vanwege de giftigheid van dit materiaal. Dat betekende dat teerhoudend asfalt, dat uit renovatie e.d. van oudere wegen afkomstig was, niet meer hergebruikt mocht worden voor de oppervlaktelaag van nieuwe wegen.
Wel was het nog toegestaan dit teerhoudende asfalt in de granulaatvorm (TAG) te gebruiken als funderingslaag voor nieuwe wegen. In 2001 maakte minister van Milieu Pronk ook hier een eind aan. Hij wilde dat alle teerhoudend asfalt uit de keten genomen werd.

Lees verder
3 oktober 2013

SP wil integraal provinciaal mestbeleid

Na veel gesprekken met deskundigen binnen en buiten de SP en nader onderzoek heeft de SP-fractie in Provinciale Staten een reeks vragen opgesteld waarvan de beantwoording moet leiden tot een integraal provinciaal beleid voor het mestvraagstuk. Brabant is de provincie met de grootste veestapel in Nederland, die enorm veel mest produceert. De afvalstoffen van mest geven veel overlast en zijn erg schadelijk voor mens en milieu. Door mest op bepaalde manieren te be- en verwerken kunnen die afvalstoffen mogelijk deels worden omgezet in energie of voedingstoffen voor de bodem. Maar ook opslag, transport en bewerking van mest leveren overlast en schade en andere twijfels op. De Tweede Kamer vergaderde deze week lang over de mestkwestie. Woordvoerder Landbouw Veerle Slegers van de SP-fractie heeft het onderwerp op de agenda gezet van de Statencommissie Transitie Stad en Platteland op vrijdag 4 oktober, om met de gezamenlijke Staten te overleggen over antwoorden op alle vragen over mest. Zonder die antwoorden en een daaruit volgend adequaat mestbeleid is een echte overgang naar een ecologisch, economisch en sociaal verantwoorde veehouderij niet mogelijk. Hier zijn de vragen die de SP vrijdag wil bespreken:

Lees verder

Pagina's

U bent hier