h

Essent

28 november 2014

SP stelt vragen over essentgelden aan hockeyclubs

In het Brabants Dagblad van 25 november 2014 werd melding gemaakt van de provinciale steun  in het recente verleden aan enkele hockeyverenigingen in Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.Volgens het artikel zou het gaan om een aanzienlijk bedrag uit de Essentgelden. SP-Statenleden Ine Roozen en Wouter van der Staak hebben naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen GS:

Lees verder
7 september 2010

SP stelt vragen over plannen tweede kerncentrale in Borssele

Naar aanleiding van berichtgeving in de media ten aanzien van een aanvraag voor een tweede kerncentrale bij Borssele door Energy Resource Holding, waarbij provinciale aandeelhouders betrokken zijn, heeft Nico Heijmans van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Lees verder
22 juni 2010

Verkoop Essent illegaal?

Nederland heeft zich weer eens volkomen belachelijk gemaakt. Als enige land heeft Nederland haar energiebedrijven verplicht zichzelf op te splitsen in een productie-distributie en netwerkbedrijf. Als gevolg hiervan vonden provincies en gemeenten dat zij niets anders konden dan het productie/distributiebedrijf maar te verkopen. Essent werd verpatst aan REW uit Duitsland en Nuon aan het Zweedse Vattenfall. En wat blijkt nu uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag? Die verplichting om de bedrijven te splitsen was in strijd met het Europese recht, illegaal dus!

Lees verder
24 april 2009

ZE BLIJVEN NUTS!

Nico Heijmans in zijn eerste termijn aan het woord.
Na een lang en spannend debat heeft een meerderheid van Provinciale Staten vandaag voor een motie gestemd van SP en GroenLinks die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant opdroeg de aandelen van Essent niet te verkopen aan het Duitse RWE.

Lees verder
19 februari 2009

Brabants Dagblad: Essent weg: 'consument betaalt prijs'

Dit stuk is geschreven door Ron Lodewijks voor het Brabants Dagblad van 17-2-2009
De consument zal de prijs betalen voor het opslokken van Essent door de Duitse energiereus RWE. Dat voorspelde de Utrechtse professor Hans Schenk gisteravond tijdens een door de SP georganiseerd debat over de verkoop van Nederlands grootste publieke energiebedrijf. "De grootte van een bedrijf biedt geen enkele garantie voor kwaliteit.
Publiek Essent Debat

Lees verder
19 januari 2009

Actie tegen verkoop Essent ludiek geopend

Nico Heijmans, omringd door pers en SP'ers op zeepkist
Om 5 voor twaalf op 19 januari vond de echte aftrap plaats van de SP-campagne “Essent Verkopen? Zezijn nuts!”. Plaats van handeling: Het Essentgebouw aan het Willemsplein in Den Bosch. Vanaf 11.00 stroomden de actievoerders, veelal in rode SP-jassen toe vanaf het centraal station. Ondanks het slechte weer, regen en harde wind, en ondanks dat het een gewone werkdag was, waren er om 5 voor twaalf tussen de 100 en 150 actievoerders aanwezig. Vanuit het hele land kwamen ze, van Hoorn tot Maastricht, van Bergen op Zoom tot Assen.
En eerlijk is eerlijk, Essent deed niet flauw en betoonde zich een goede gastheer. De hele club werd uitgenodigd op het terrein van Essent waar een beetje beschutting was tegen de wind en de regen en er werd door het bedrijf zelfs koffie uitgedeeld!
De campagne is dan ook zeker niet bedoeld als een Aktie tegen het bedrijf, dat willen we juist behouden, maar richt zich vooral op de provinciale politiek.

Lees verder
19 november 2008

SP: Brief van Raad van Bestuur Essent roept vragen op

Onlangs ontving de SP-fractie een brief van de Raad van Bestuur van Essent, getekend op 13 november, waarin zij schreef serieus in gesprek te zijn met overnamekandidaten, dat alle betrokken partijen daartoe een geheimhoudingsverklaring getekend hebben en dat geen enkele mededeling meer gedaan wordt eer een bindende overeenkomst met een potentiële partner is getekend.

Lees verder
5 november 2008

SP vraagt GS-inzet tarief duurzame energie

Enkele maatschappelijke organisaties hebben onlangs een open brief gepubliceerd, gericht aan regering en parlement én aan de directies en bestuurders van energiebedrijven. De oproep die zij doen is om werk te maken van een feed-in tarief voor hernieuwbare energie. De SP-fractie vraagt nu aan Gedeputeerde Staten (GS) dit initiatief actief te ondersteunen.

Lees verder
23 oktober 2008

SP stelt vragen over Groene stroom en Essent

In de NRC van woensdag 22 oktober 2008 stond een verontrustend artikel over Groene stroom en een aantal Nederlandse energiebedrijven waaronder Essent. Uit onderzoek van de krant blijkt dat Essent 10 miljoen euro aan de fiscus heeft moeten betalen. Dit bedrag bestaat uit niet betaalde ecotax vermeerderd met heffingsrente en boetes. Het gaat om de periode tussen 1999 en 2003, toen honderdduizenden klanten van energiebedrijven zijn overgestapt op Groene stroom. De fiscus heeft ontdekt, dat niet alle aan die klanten geleverde stroom ook werkelijk duurzaam was. Uit het feit dat de Belastingdienst ook boetes heeft opgelegd, maakt de krant op, dat er sprake is van “verwijtbaar handelen”. De in het artikel geciteerde woordvoerder van Essent bagatelliseert de zaak en zegt dat er sprake was van “interpretatieverschillen over de voorwaarden van de stimuleringsregeling”.

Lees verder
20 oktober 2008

SP wil Brabantse huishoudens € 200,- teruggeven

De SP in Brabant wil alle huishoudens in de provincie € 200,- teruggeven uit de goed gevulde reservepot van het provinciebestuur. De SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant zal een voorstel hiertoe doen bij de begrotingsbehandeling op 7 november.

Lees verder

Pagina's

U bent hier