h

Nieuws uit 2010

24 december 2010

Verkiezingsprogramma: Brabant verdient beter!


Het verkiezingsprogramma van de SP Noord-Brabant vindt u hier

Lees verder
20 december 2010

SP statenlid Ron van Zeeland in Elsevier

In het blad Elsevier van deze week wordt 'de politicus van Nederland' gekozen to man/ vrouw van het jaar 2010. Tot zijn aangename verrassing zag SP-Statenlid Ron van Zeeland zijn foto tussen prominente politici van Nederland afgebeeld. Lees verder op zijn weblog.

Lees verder
17 december 2010

SP wil meer bescherming in de ruimtelijke ordening

Op 17 december stelde Provinciale Staten na een discussie van bijna 4 jaar de verordening ruimte vast. In dat stuk staan regels en voorschriften waaraan gemeenten zich moeten houden bij bestemmingsplannen, bijvoorbeeld over natuur, landschap en omvang van agrarische bedrijven.

Lees verder
16 december 2010

Onze kandidaten voor 2 maart!


1 Nico Heijmans Den Bosch
2 Veerle Sleegers Tilburg
3 Ron van Zeeland Den Bosch

Lees verder
16 december 2010

Groot aantal zienswijzen tegen nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal

Er zijn ca 500 zienswijzen ingediend tegen een nieuwe weg langs het Wilhelminakanaal. De globale inhoud van deze zienswijzen is ongeveer hetzelfde: de nieuwe weg dient geen duidelijk nut, kost kapitalen, verwoest grote delen van de zwaarst beschermde natuur in de regio (Dommeldal, Ruweeuwsels, Breugelse Beemden en de Reijbroeken), en doorsnijdt de gemeente Laarbeek. Het opwaarderen van de N279 tussen Asten en Den Bosch lost het grootste dele van de problemen al op en zelfs als men niets doet, ontstaan er voor 2020 geen problemen. Het is veel logischer om de bestaande Helmondweg uit te breiden.

Lees verder
15 december 2010

Statenfracties SP en PvdA stellen vragen over de gevolgen van bezuinigingen sociale werkvoorziening voor Brabant.

Met de Rijksbezuinigingsplannen dreigen duizenden arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening verloren te gaan. Dit is een voorziening, die speciaal is ingericht voor mensen die wel degelijk een bijdrage leveren maar dit niet kunnen via een reguliere baan. De mensen die ontslagen worden, zullen stuk voor stuk een beroep moeten doen op de Wet Werk en Bijstand, een andere financieringsbron, maar even duur. Of duurder, in ieder geval voor de gemeente.

Lees verder

Pagina's

U bent hier