h

SP- avond Megastallen groot succes!

21 december 2007

SP- avond Megastallen groot succes!

VERSLAG OPENBARE AVOND MEGASTALLEN IN DIESSEN
Ook het publiek kon stemmen over de stellingen
Op woensdag 12 december organiseerde de SP fractie van de Provincie Noord-Brabant een openbare informatie- en discussieavond over de intensivering van de veeteelt.
Als locatie was gekozen voor Diessen, gemeente Hilvarenbeek. De keuze voor Diessen was strategisch: niet alleen ligt de plaats redelijk centraal in Brabant, maar ook zijn er plannen om in Diessen een megastallencomplex te vestigen met ‘ruimte’ voor meer dan 15.000 varkens.

In het panel van deskundigen zaten Piet Rombouts van de Brabantse Milieu Federatie, Herman van Ham, bestuurder van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Riky Schut van ‘Aarde, Boer, Consument’, Gerard ter Hart van de Provincie Noord-Brabant, Birgit Verstappen van de Partij voor de Dieren en Hugo Polderman, 2e kamerlid voor de SP.

Na een half uur inloop met koffie en thee begon om 20:00 het programma. Het eerste deel van de avond werd geleid door Natalia Eernstman van de Boerengroep, een organisatie van kritische studenten, academici en boeren van de Universiteit Wageningen.
Met enkele prikkelende stellingen, over onderwerpen uiteenlopend van dierenwelzijn tot vergunningenbeleid, daagde zij de aanwezige panelleden uit hun kennis en visie te delen.
Ook het publiek in de zaal mocht hun mening geven over de stellingen met behulp van rode en groene stemkaarten.
Na vijf stellingen was aan het geroezemoes in de zaal goed te merken dat het onderwerp genoeg stof tot discussie geeft en was het tijd voor een korte pauze.
Veerle Sleegers van de SP Statenfractie opende de avond

Het tweede deel van de avond was bedoeld om de zaal in gelegenheid te stellen om mee in discussie te gaan met de panelleden. Als discussieleider hadden we Ron Lodewijks, journalist van het Brabants Dagblad, bereid gevonden.
De twee microfoons in de zaal bleken niet overbodig. Al snel was er een goede discussie aan de gang waarbij verscheidene mensen uit de zaal hun mening gaven over de megastallen.
Een deel van de discussie ging over de Landbouw Ontwikkelings Gebieden (L.O.G.’s). De herstructurering van de landbouw heeft als doel belangrijke stukken natuur te ontlasten door de landbouwbedrijven uit die gebieden te verplaatsen naar de L.O.G.’s. Tussen de natuurgebieden en de L.O.G.’s in is er ook nog het zogenaamde verwevingsgebied. Hier mogen geen nieuwe bedrijven worden gevestigd maar wel bestaande bedrijven worden uitgebreid.
In de discussie bleek echter dat de toewijzing van deze drie verschillende gebieden niet nauwkeurig volgens geldende milieu- en waterrichtlijnen is gebeurd en momenteel wordt bijgesteld. Hierdoor heerste er in de zaal nogal wat onduidelijkheid over het op te richten bedrijf in Diessen.
Daarnaast was er het geluid van enkele plaatselijke boeren dat megabedrijven en kleine boeren ongelijk worden behandeld bij de vestiging van een bedrijf.
“Als die vier ondernemers (kleine agrariërs uit het dorp die geen succes hadden met herplaatsing binnen Diessen) toen de grond voor maar 6 ton hadden kunnen kopen dan hadden we het hier nu niet over dit megabedrijf gehad”, aldus een van de boeren uit het publiek. Blijkbaar heeft het bedrijf dat de megastal wil vestigen in Diessen een behoorlijk lage prijs betaald voor de grond.
Aansluitend hierop ging de discussie een tijd lang over de concurrentie van de megabedrijven ten opzichte van de kleine agrariërs.
Enkele dames (supporters van de Partij voor de Dieren) uit het publiek pleitten voor afschaffing van de bio-industrie en wezen ook op de milieuschade die grootschalige veeteelt met zich meebrengt.
Voor wie het niet weet: een groot deel van het veevoer wordt gemaakt van soja. De grootschalige sojateelt is een van de hoofdverantwoordelijken voor de ontbossing van tropisch regenwoud en vervuiling van de oceaan.
Natuurlijk ging het ook over dierenwelzijn. Opmerkelijk was dat zelfs de heer van Ham (van de ZLTO) uitsprak zich bij de schaalvergroting zorgen te maken over het contact tussen de boer en zijn dieren.

Publiek tijdens de debatten

Al met al was het een zeer geslaagde avond. Er blijkt nog genoeg stof tot nadenken te zijn bij de herstructurering van de landbouw. Het is ingewikkelde materie met allerlei regels op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarnaast zijn er de milieuaspecten, dierenwelzijn, de omwonenden en de belangen van kleine en grote ondernemers. Wij zullen de ontwikkelingen vanuit de provincie kritisch blijven volgen. En er volgen meer discussie-avonden in gemeentes waar mega-landbouwbedrijven op stapel staan.

U bent hier