h

Nieuws uit 2007

2 juli 2007

Chauffeurs de dupe van lage aanbesteding busvervoer; provincie moet ingrijpen tegen rituitval

Het is helaas weer onrustig in het Brabantse busvervoer. Het veertienpuntenplan van de directie van Veolia, dat een ingrijpende versobering inhoudt van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, stuit terecht op verzet van de kant van de chauffeurs. Aanvankelijk middels stiptheidsacties, nu in de vorm van stakingen.

Lees verder
2 juli 2007

Nusent? Nu niet! Nooit niet!

De twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon, willen verdergaan als één onderneming. Voorlopige naam: ‘Nusent’. Hiervoor bestaat zeker geen dringende noodzaak; de fusie is vooral voordelig voor de top van het bedrijf. In de visie van de SP horen nutsvoorzieningen thuis in handen van de overheid.
De SP wil dat Essent weer gewoon een NUTS bedrijf wordt

Lees verder
29 juni 2007

SP-Kamerlid Krista van Velzen naar Roze Zaterdag

De Socialistische Partij is aanstaande zaterdag prominent aanwezig in Bergen op Zoom tijdens Roze Zaterdag.
Diverse landelijke en regionale SP-volksvertegenwoordigers lopen mee met de parade. Tweede Kamerlid Krista van Velzen is er één van.

Lees verder
27 juni 2007

Gedeputeerde Staten slaan advies PCE en PPC over klimaatconferentie in de wind

Op 19 april hebben de Provinciale Commissie Ecologie (PCE) en de Provinciale Planologische Commissie (PPC) het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geadviseerd betreffende het organiseren van een symposium over de gevolgen van de klimaatveranderingen voor Brabant. Met de voornoemde commissies is de fractie van de Socialistische Partij (SP) van mening dat klimaatverandering van belang is voor het milieu-, energie-, water- en mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant. Op 29 mei besloot het college de adviezen van de PCE en PPC niet over te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft Ron van Zeeland van de SP-fractie de volgende vragen aan het college gesteld:

Lees verder
20 juni 2007

SP stelt vragen over klantenwerving door NUON

Onlangs ontving de SP-fractie signalen van verschillende mensen over de wijze waarop energiebedrijf Nuon momenteel klanten werft in Brabant. Op zich al een vreemde ontwikkeling om nu klanten van de aanstaande fusiepartner af te troggelen, maar dat terzijde. De door Nuon benaderde mensen kregen een ‘cadeau’ aangeboden van €100,-. Dit naar aanleiding van de fusie van Essent en Nuon. Volgens de vertegenwoordigster was deze fusie namelijk al beklonken, vandaar dat een ‘cadeau’ van €100,- kon worden aangeboden.

Lees verder
20 juni 2007

SP vraagt aandacht voor waterafsluitingen in Brabant

januari 2007 hebben SP Tweede Kamerleden Jansen en Karabulut vragen gesteld over het afsluiten van duizenden huishoudens van gas en electra, dit ondanks over-eengekomen betalingsregelingen. In haar antwoord stelde minister Van der Hoeven, dat energiebedrijven klanten met betalingsproblemen die bereid zijn een schuldre-geling te treffen, niet mogen afsluiten. Klanten die inmiddels afgesloten zijn, dienen weer aangesloten te worden.
Wat betreft de afsluiting van de watervoorziening, merkte minister Brinkman in 2005 op, dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen en in uiterste instantie voorkwam. Over 2005 betrof het echter meer dan 8000 huishoudens, zo blijkt uit een artikel van 6 april jl..in dagbladengroep De Stentor. En in 2006 zou het volgens hetzelfde artikel acht- tot tienduizend huishoudens betreffen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier