h

Nieuws uit 2007

24 april 2007

Stuur een e-mail aan de PvdA: "Verzet tegen aanbesteding OV"

Dat de aanbestedingen in het openbaar busvervoer voor reizigers en chauffeurs veel ellende heeft opgeleverd, dat weet iedereen. Toch gaat Den Haag vrolijk door met het ophemelen van de marktwerking in het OV. "Het busvervoer wordt er beter en goedkoper van." zegt men. Mensen die er direct mee te maken hebben, hetzij als reiziger, hetzij als werknemer bij een busmaatschappij, weten wel beter: het is droef gesteld met het busvervoer in Nederland.

Lees verder
23 april 2007

SP steunt buschauffeurs voor goede CAO

Het stakingslied werd enthousiast gezongen
De stakende buschauffeurs die naar de remise in Den Bosch waren gekomen, zongen het strijdlied uit volle borst mee:
"Beste baas wij zeggen: No no no no no no
Tegen jullie hele mooie CAO
Dat kun je dus mooi vergeten
Jullie blijven van ons vreten
Daarom No No voor die nieuwe CAO"
De SP was aanwezig met leden van de statenfractie en Hugo Polderman van de Tweede-Kamer fractie en stak de stakers een hart onder de riem.

Lees verder
20 april 2007

SP: bestuursakkoord drie keer niks

Zojuist heeft de SP haar kritiek op het bestuursakkoord van de CDA-VVD-PvdA coalitie in de statenvergadering naar voren gebracht. En die kritiek was fel. Ook over de gang van zaken rond de totstandkoming van deze coalitie viel nog wel wat te zeggen.
Hieronder vindt u de inbreng van de SP in dit debat door de fractievoorzitter, Nico Heijmans :

Lees verder
16 april 2007

Bushalte Sterrebos weer terug

Actie helpt, de aanhouder wint. Dat blijkt maar weer. De bus gaat weer stoppen voor de Sterrebosflat.
ouderen in actie voor hun bushalte

Lees verder
4 april 2007

Na toezegging aan bewoners nu toch geen bushalte Sterrebos Oss?

Sinds begin dit jaar het stadsvervoer in Oss door Arriva is uitbesteed aan Van Driel, stoppen er geen stadsbussen meer voor de ingang van de Sterrebosflat, een serviceflat voor senioren. Hierdoor kunnen de circa 250 oudere bewoners – die voor hun mobiliteit vooral zijn aangewezen op het openbaar vervoer – niet meer optimaal gebruik maken van de bus.

Lees verder
30 maart 2007

Staten unaniem over voorstelling “Tienduizend Zakdoeken” van Heddy Lester

Vanmiddag is unaniem een motie vreemd aan de orde van de dag, om een eenmalige bijdrage uit de algemene middelen van de provincie mogelijk te maken aan de theaterproductie “Tienduizend Zakdoeken” van Heddy Lester in Kamp Vught. De motie werd ingediend door de SP fractie die via Omroep Brabant vernam dat de subsidieaanvraag aan het ministerie van VWS zonder opgaaf van redenen is afgewezen. Om de 14 educatieve voorstellingen op korte termijn toch nog mogelijk te maken, deed de SP via deze motie een beroep op de Staten en het college van G.S.

Lees verder

Pagina's

U bent hier