h

Telefonisch antwoord op vragen Eindhoven Airport.

14 december 2007

Telefonisch antwoord op vragen Eindhoven Airport.

De gestelde vragen van de Brabantse SP-fractie zijn gisteren door Gedeputeerde Rupp telefonisch beantwoordt. De SP had op een spoedige beantwoording aangedrongen door de onduidelijkheid die in de provincie heerste rondom het onderwerp.

Onder meer wilde de SP weten of Gedeputeerde Staten (GS) bindende besluiten kunnen nemen, maar ook of en wanneer provinciale commissies zich met de discussie kunnen bemoeien. Op moment van schrijven is GS bezig een notitie te maken voor de commissie EMG om daar de Overeenkomst te bespreken. Daarna zou het stuk eveneens in PS behandeld moeten worden gezien het Milieufonds dat in de Overeenkomst is opgenomen. De Staten hebben namelijk het budgetrecht waardoor zij het laatste woord hebben om de provinciale financiën.

Er volgt op een later tijdstip een schriftelijk antwoord op de vragen. in ieder geval is voor nu de kou uit de lucht.

U bent hier