h

Nieuws uit 2007

24 september 2007

Vragen SP sociale veiligheid bussen n.a.v. mishandeling chauffeur Veolia

24 september 2007 Afgelopen week hebben de chauffeurs van concessiehouder Veolia, mede na een mishandeling van een collega, bij monde van hun vakbond hun ongenoegen geuit over het feit dat er geen camera’s zijn aangebracht in de nieuwe bussen van Veolia en het feit dat er onvoldoende stewards worden ingezet door dit bedrijf.

Lees verder
12 september 2007

SP stelt opnieuw vragen over de Heus

De Heus is een veevoederbedrijf in Ravenstein dat meer heeft geproduceerd
dan het volgens milieunormen is toegestaan. Gedeputeerde Staten hebben hier niet tegen
opgetreden. De Raad van State heeft in augustus het oordeel geveld dat GS
ten onrechte niet is opgetreden. GS hebben dit oordeel in september naast
zich neergelegd omdat handhaving disproportionele gevolgen zou hebben voor
het bedrijf. Gewacht wordt nog op een uitspraak over de bouw van een nieuwe,
hogere schoorsteen, waartegen een groep bewoners bezwaar heeft gemaakt. Op 3
september is de zaak aan de orde geweest op een vergadering van de Hoor- en
Adviescommissie.

Lees verder
12 september 2007

Nusent? De stekker ligt er uit.

De energiebedrijven Essent en Nuon zullen definitief niet fuseren. De twee energiebedrijven konden het niet eens worden over de machtsverhoudingen na de fusie. Dat maakten de bedrijven vrijdagmiddag jongstleden bekend. De raden van bestuur en de raden van commissarissen hebben vastgesteld dat er geen basis meer is voor het voortzetten van het fusieproces.

Lees verder
9 september 2007

Statenfracties van SP en D66 willen openbare discussie over “Gouden Handdrukken”.

Beide fracties zijn verbijsterd over een aantal bestaande bovenwettelijke regelingen. Middels agendering van het onderwerp voor de statenvergadering van 5 oktober a.s. willen beide fracties dat er zo snel mogelijk openheid en inzicht komt in alle bestaande regelingen, dat er onderzoek komt naar de hele gang van zaken rond deze regelingen en dat er duidelijke afspraken komen voor de toekomst.

Lees verder
5 september 2007

Veolia zwicht voor verzet chauffeurs

De strijdbaarheid onder de Brabantse chauffeurs heeft busbedrijf Veolia, dat het vervoer verzorgt in Midden- en West-Brabant, eieren voor haar geld doen kiezen. Alle voornemens tot bezuiniging op de personeelskosten zijn ingetrokken door de vervoerder. Een prachtige overwinning voor de chauffeurs.

Lees verder
3 september 2007

Laat bevolking volkslied kiezen

De statenfractie van de Socialistische Partij wil dat er in de commissievergadering Bestuur en middelen openbaar gesproken wordt over een definitieve keuze voor een volkslied en als er gekozen wordt voor een volkslied op welke wijze er dan besloten zal worden welk lied het zal worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier