h

SP VEROORDEELT BELEID GOUDEN HANDDRUKKEN

17 december 2007

SP VEROORDEELT BELEID GOUDEN HANDDRUKKEN

SP-fractievoorzitter Nico Heijmans veroordeelde in zijn toespraak tot Provinciale Staten (PS) het gevoerde beleid rondom ontslagregelingen tot 2003. De riante regelingen, ook wel gouden handdrukken genoemd, waren in opdracht van PS onderzocht door de Zuidelijke Rekenkamer. Eerder dit jaar onthulde het Brabants Dagblad dat enkele ambtenaren met riante afvloeiingsregelingen heen waren gezonden. Op vraag van de SP beweerde Gedeputeerde Essed destijds dat het om incidenten ging en het ondoenlijk was om om te onderzoeken of het vaker was voorgekomen.

Nico Heijmans begon met het prijzen van de kritische pers: “Je kunt het betreuren als de provincie negatief in het nieuws komt en er het beeld ontstaat dat er door de provincie voor Sinterklaas wordt gespeeld. Maar ik denk dat het verstandiger is je gelukkig te prijzen met een kritische pers die de politiek nauwkeurig volgt.”

Uit het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer bleek dat in 51 dossiers acceptabel waren, maar nog altijd met een afvloeiingsregeling van € 25.000,-. Bij 32 dossiers was sprake van een bedenkelijke regeling voor de ontslagen ambtenaren. Bij die 32 gevallen zaten relatief veel ambtenaren in de hoogste salarisschalen. Dit was één van de onderzoeksopdrachten en voor Nico Heijmans bevestigde dit wat menigeen dacht: ‘Hoe dichter bij het vuur men zit, hoe beter er voor je gezorgd wordt.’

Maar hij stak ook de hand in eigen boezem. Want PS hadden Gedeputeerde Staten(GS) beter moeten controleren. Echter, de informatieverstrekking door GS was zo mager dat PS niet op de hoogte kon zijn van deze afvloeiingsregelingen.

Verder onderschreef Nico Heijmans de conclusie dat vanaf 2003 het beleid ten goede was gekeerd. De SP veroordeelde de houding van GS die aan de ene kant de conclusies van de Rekenkamer overnam, maar aan de andere kant deze weer bestreed door te stellen dat men het een volgende keer precies weer zo zou doen. Nico Heijmans hierover: “Het is één van de twee. Of het college is het eens met de onderzoeker dat er een ander beleid is gevoerd vanaf 2003. Of het College van GS zegt dat er niks mis was met het gevoerde beleid. Ik wil van het college duidelijk horen dat zij van mening is dat een flink aantal gevallen niet zouden hebben plaatsgevonden onder het huidig beleid.”

De SP diende daarop een motie in waarin de afkeuring uitgesproken werd over het beleid ten aanzien van de ontslagregelingen en tevens geconstateerd werd dat vanaf 2003 een verbetering was opgetreden. Verder sprak de motie uit dat het beleid aangescherpt moest worden door overname van de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer. Deze SP-motie werd vervolgens niet gesteund door CDA, VVD en PvdA. Zij kwamen met een afgezwakte motie, die vervolgens wel werd aangenomen.

U bent hier