h

Nieuws uit 2007

3 december 2007

Schoonmakers verdienen beter

Vanmorgen overhandigden schoonmakers van het provinciehuis een petitie aan een afgevaardigde van de provincie. Alle fracties waren hierbij uitgenodigd, maar alleen de SP-fractie was hierbij aanwezig. De schoonmakers en de FNV willen dat het bruto-uurloon van 8,90 naar 10 euro per uur gaat. Door de aanbestedingen in de schoonmaaksector, zijn schoonmaakbedrijven gedwongen om laag in te schrijven en dat gaat ten koste van de lonen. De FNV is deze actie begonnen om dat volgens hen, niet alleen de schoonmaakbedrijven, maar ook de opdrachtgevers verantwoordelijk zijn voor fatsoenlijke betaling voor de schoonmakers. Als opdrachtgevers eisen dat de schoonmakers een fatsoenlijk loon krijgen, dan moeten de schoonmaakbedrijven daar wel rekening mee houden. De provincie is een grote opdrachtgever en zou dus het goede voorbeeld kunnen geven. Een van de schoonmakers van het provinciehuis zei het zo op de site van de FNV:

Lees verder
26 november 2007

SP stelt vragen overAffakkeling BASF Antwerpen

Inwoners uit het westen van onze provincie klagen de laatste weken over geluids- en stankoverlast, vermoedelijk als gevolg van affakkeling bij BASF in het Antwerpse havengebied. Officieel heet het dat de affakkeling een verplichte procedure is die niet langer duurt dan 8 dagen, maar veel bewoners klagen in reacties op publicaties in BN/De Stem* dat het affakkelen twee tot drie weken heeft geduurd. Mensen met ziekte aan luchtwegen moesten enkele malen van de normale dosis medicijnen slikken om enigszins normaal te kunnen ademen.

Lees verder
30 oktober 2007

SP stelt vragen over gevaar containerbegassing in Moerdijk

Gisteren vertoonde NOVA een reportage waarin aan de orde kwam dat veel Chinese rederijen hun containerschepen doorsturen naar de haven van Moerdijk, omdat in tegenstelling tot de Rotterdamse haven, in Moerdijk containers niet of nauwelijks gecontroleerd worden op giftige gassen. Men spreekt van gezondheidsrisico's voor tienduizenden werknemers.

Lees verder
5 oktober 2007

SP eist eindelijk aanpak verdroging Groote en Kleine Meer

Al een aantal jaren is bekend dat de Groote en Kleine Meer in natuurgebied de Brabantse Wal verdrogen. Diverse studies tonen aan dat de verdroging mede veroorzaakt wordt door onttrekking van drinkwater, zowel aan Vlaamse als aan Brabants/Zeeuwse kant. In het verleden zijn diverse afspraken gemaakt om dit probleem op te lossen. Zo heeft op 4 april jongstleden, bij de installatie van het bestuur van Grenspark Kalmthoutse Heide, minister Verburg met haar Vlaamse collega minister Peeters dit bestuur de opdracht meegegeven de verdroging aan te pakken.

Lees verder
5 oktober 2007

SP: Extra geld jeugdzorg voor kinderen, niet voor managers

De SP-fractie beschikt over een kostenopstelling van Bureau Jeugdzorg, opgemaakt naar aanleiding van het onderzoek van Boer & Croon van voorjaar 2007. Het totaal extra ingezette bedrag, dat door de provincie wordt betaald, is € 5.272.100 voor iets meer dan twee jaar.

Lees verder
1 oktober 2007

Na aandringen Roemer toch nachttreinen in Brabant

Na aandringen van SP-Kamerlid Emile Roemer gaan er volgend jaar gaan ook in de nacht personentreinen door enkele Brabantse steden rijden. De stations Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven zullen op donderdag- vrijdag- en zaterdagnacht verbonden worden met het bestaande nachtnet in de Randstad. Aanvankelijk wilde verkeersminister Eurlings geen gehoor geven aan deze wens vanuit Noord-Brabant, maar op aandrang van Roemer besloot hij hier toch spoorcapaciteit beschikbaar voor te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier