h

SP stelt vragen n.a.v. de brancherapportage Jeugdzorg van Jeugdzorg Nederland.

5 oktober 2011

SP stelt vragen n.a.v. de brancherapportage Jeugdzorg van Jeugdzorg Nederland.

Ellen Pauel

Onlangs is er een brancherapportage Jeugdzorg verschenen van Jeugdzorg Nederland. Volgens deze rapportage hebben Jeugdzorgorganisaties in 2010 aan een groter aantal cliënten zorg verleend. Terwijl het provinciale budget ongeveer gelijk bleef, heeft de sector 4 procent meer cliënten geholpen en is het gebruik van de verschillende provinciaal gefinancierde jeugdzorgvormen gestegen met 6 procent.

Volgens een artikel in het Binnenlands Bestuur waarschuwt de heer Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, voor het opnieuw ontstaan van wachtlijsten. ‘Als aan de ene kant het budget verlaagd wordt en aan de andere kant het gebruik toeneemt, is het aftellen tot er weer wachtlijsten zijn’. Meer efficiency zit er volgens hem niet in: ‘We presteerden beter, tegen lagere kosten. Het vet is van de botten’, aldus de heer Kamps.

Ellen Pauel van de SP-statenfractie heeft in dit verband de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

1) Is het College bekend met de brancherapportage Jeugdzorg?
2) Deelt het College de mening van de heer Kamps dat ‘als aan de ene kant het budget verlaagd wordt en aan de andere kan het gebruik toeneemt, het aftellen is tot er weer wachtlijsten zijn’? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat het College nemen om te voorkomen dat er (weer) wachtlijsten ontstaan?

U bent hier