h

Motie aangenomen rond Omroep Brabant

27 september 2011

Motie aangenomen rond Omroep Brabant

In de statenvergadering van 23 september j.l. hebben de SP, het CDA, de fractie 50+, de Partij voor de Dieren en de PVV een motie ingediend om te kijken of er iets gedaan kan worden voor die mensen die Omroep Brabant via sateliet ontvangen. Door een verandering in de codering bij Omroep Brabant zijn mensen nu genoodzaakt om voor veel geld digitale pakketten te kopen. Een onwenselijke situatie omdat Omroep Brabant ook als rampenzender dient. Welliswaar geldt dat officieel alleen voor Omroep Brabant Radio, maar zoals bijvoorbeeld bij de brand bij Chemiepack in Moerdijk bleek, wordt Omroep Brabant tv door veel mensen ook als zodanig gebruikt.
De motie, die met ruime steun (alleen VVD en D'66 stemden tegen) werd aangenomen, vraagt het college om met Omroep Brabant in overleg te gaan om de codering weer aan te passen en te kijken of er op andere manieren iets aan de situatie verbeterd kan worden.

U bent hier