h

SP stelt opnieuw vragen over de Heus

12 september 2007

SP stelt opnieuw vragen over de Heus

De Heus is een veevoederbedrijf in Ravenstein dat meer heeft geproduceerd
dan het volgens milieunormen is toegestaan. Gedeputeerde Staten hebben hier niet tegen
opgetreden. De Raad van State heeft in augustus het oordeel geveld dat GS
ten onrechte niet is opgetreden. GS hebben dit oordeel in september naast
zich neergelegd omdat handhaving disproportionele gevolgen zou hebben voor
het bedrijf. Gewacht wordt nog op een uitspraak over de bouw van een nieuwe,
hogere schoorsteen, waartegen een groep bewoners bezwaar heeft gemaakt. Op 3
september is de zaak aan de orde geweest op een vergadering van de Hoor- en
Adviescommissie.

Nico Schouten statenlid van de SP heeft hierover enkele vragen aan het college van G.S. gesteld:
1. Er is enige onduidelijkheid over de preciese betekenis van de uitspraak
van de Raad van State. Wijst de Raad sowieso af dat er niet gehandhaafd
wordt, of was de argumentatie ondeugdelijk? Of ligt het nog anders?
2. Wat is het voornemen van GS na een uitspraak van de Raad over de bouw van
een nieuwe schoorsteen?
3. Als GS alsnog besluit tot handhaving, en daar komt bezwaar tegen van het
bedrijf, hoe lang kan de procedure dan nog duren?
4. GS hebben bij de presentatie van het Collegeakkoord gezinspeeld op een
verplaatsing van het veevoederbedrijf. Zit GS nog steeds op dit spoor? Is de
boue van een nieuwe schoorsteen van enige invloed op het tempo van
besluitvorming van GS? Kan de verplaatsing van het bedrijf één van de drie
pilots zijn die in het Bestuursakkoord worden genoemd met betrekking tot de
Nimby-bedrijven?
5. Realiseren GS zich dat niet-handhaven een slecht signaal is naar burgers
en naar bedrijven die ook neigen tot overtreding van de normen?
6. Is het GS bekend dat verplaatsing van het bedrijf mede gewenst wordt door het water-
schap Aa en Maas, met het oog op de waterberging? Deelt GS de mening van het water-
schap in deze? Zo nee, waarom niet?

U bent hier