h

SP: Extra geld jeugdzorg voor kinderen, niet voor managers

5 oktober 2007

SP: Extra geld jeugdzorg voor kinderen, niet voor managers

De SP-fractie beschikt over een kostenopstelling van Bureau Jeugdzorg, opgemaakt naar aanleiding van het onderzoek van Boer & Croon van voorjaar 2007. Het totaal extra ingezette bedrag, dat door de provincie wordt betaald, is € 5.272.100 voor iets meer dan twee jaar.

Hierbij viel op dat het grootste deel van dit extra bedrag, namelijk € 3.623.600, wordt ingezet voor allerlei interim managementfuncties en het introduceren van nieuwe managementvormen. Zo wordt er per november een interim ‘directeur operationele zaken’ benoemd, die ruim twee keer zoveel verdient als de minister-president, te weten € 374.000 per jaar. De Raad van Bestuur krijgt een ‘regelruimte’ (wat dat ook mag zijn) van 1.1 miljoen euro in ruim twee jaar. Behalve interim-management wordt ook nog ruim € 600.000 besteed aan inkoop van allerlei zaken als ‘ontwikkelassesments management’, ‘beïnvloeding cultuuraspect’ en allerlei communicatiecampagnes. Inkoop betekent in onze ervaring meestal dure adviesbureaus die niet of nauwelijks afrekenbaar zijn op resultaten. Voor de zorg zelf? Geen dubbeltje!

Mia van Boxtel van de SP Statenfractie heeft hierover de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:
1. Kunt u ons uitleggen hoe de extra inzet van deze miljoenen euro’s kinderen, jongeren en hun ouders daadwerkelijk vooruit gaat helpen?
2. Hoe denkt u dat een salaris van € 374.000 valt bij de medewerkers van Bureau Jeugdzorg? Hoe gaat dit hen helpen méér, snellere en betere zorg te leveren?
3. Vindt u het acceptabel dat een interim-directeur in het publieke domein meer dan twee maal het salaris van de minister-president verdient? Zal deze persoon -en ook de andere interim managers- straks afgerekend kunnen worden op het resultaat van zijn of haar handelen en in welke vorm zal dit gebeuren?
4. Hoe wilt u voorkomen dat deze ‘verbeterslag’ alleen maar leidt tot meer bureaucratie?
5. Het additioneel opleidingsbudget vormt slechts een fractie (12%) van de ingezette gelden. Zou het niet zinvoller zijn om veel rechtstreekser in te zetten op de kwaliteit van de medewerkers en hun mogelijkheden om daadwerkelijk kinderen en jongeren te helpen?

U bent hier