h

Nieuws van de afdeling

5 februari 2022

Weer vragen mestvergister Tilburg

Sinds augustus 2021 stellen we al vragen over de vergunning voor de te bouwen mestvergister De Spinder in Tilburg. De mestvergister heeft een oude vergunning uit 2018. De gemeenten Tilburg en Loon op Zand, verschillende bewonersgroepen en milieubewegingen hebben de Provincie verzocht de vergunning in te trekken vanwege de te verwachten overschrijding van de stankuitstoot.

Lees verder
5 februari 2022

Plannen N279 Zuid naar de prullenbak, op naar een nieuw plan?

In december 2021 verwees de Raad van State(RvS)de provinciale plannen voor de reconstructie van de N279 Zuid (de weg van Veghel naar Asten) definitief naar de prullenbak. Lang werd in Den Bosch en de regio gehoopt , dat met enige bijstelling op onderdelen het plan toch door kon gaan. Maar de bezwaren tegen slecht onderbouwde en verouderde verkeersgegevens en een te ruim getekend tracé met onduidelijke impact op de omgeving hebben bij de RvS de doorslag gegeven.

Lees verder
25 januari 2022

Natuur weer in samenhang aanpakken

Vrijdag 21 januari bespraken we de startnotities Natuur en Milieu.Een startnotitie is niets meer dan een eerste idee om te komen tot een beleidsplan (het plan om de doelen te bereiken).

De evaluatierapporten van de afgelopen jaren noemen de situatie zorgwekkend en de conclusies liegen er niet om. Ze geven aan dat het er sinds 2019 (toen had de SP gedeputeerden) slechter aan toe is. Alleen het minimaal, wettelijke verplichte is gedaan, van de andere plannen is niks terecht gekomen. “Bezuinigingen en bestuurlijke onrust hebben vanaf 2019 geresulteerd in een lage prioritering van ambities”.

Lees verder
21 januari 2022

SP krijgt in provincie motie over bodemenergie overgenomen

Op 03 december 2021 behandelde Provinciale Staten het Regionaal Water- en Bodemplan (RWP). Dat gaat over genoeg bruikbaar water, schoon water, geen overstromingen, een gezonde bodem en klimaatadaptatie. Het is een ingewikkeld plan, allerlei instanties mogen zich ertegen aan bemoeien, en er is te weinig geld waardoor  niet de beste oplossing voorgesteld werd. Maar er lag wel een redelijk second best-voorstel en uiteindelijk heeft de SP voor het pakket als geheel gestemd.

Foto: SP
Lees verder
6 december 2021

SP realiseert motie over verbetering recyclingbedrijven

Foto: SP

Bij de begrotingsbehandeling in de provincie Noord-Brabant heeft de SP drie moties ingediend over recyclingbedrijven.
De eerste ging over een structurele aanpak van de milieuschade door recyclingbedrijven, de tweede over dat recyclingbedrijven in publieke of publiek-private handen moeten zijn, en de derde dat AVI in Den Bosch verplaatst moest worden.
De eerste motie is aangenomen en dat is een goed succes.

Lees verder
17 november 2021

Zijn emissieloze bussen echt emissieloos?

Onlangs werd de SP-Statenfractie er door een oplettende Brabander op gewezen, dat de in gebruik zijnde elektrische “ zero emissie” bussen in de concessie Zuid-Oost Brabant toch een uitlaat hebben. Dat zou komen, omdat deze elektrische bussen een Webasto  “waterheater” hebben, die de elektromotor voorverwarmt en daarnaast in de winter het interieur van de bussen verwarmt. Deze Webastoheater verbruikt tussen de 3,5 en 4,5 liter diesel per uur en op de uitlaat ervan zit geen filter.

Lees verder

Pagina's

U bent hier