h

Nieuws van de afdeling

11 maart 2019

SP stelt vragen over vergifblootstelling van omwonenden van bollenvelden.

Naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad uit 2014 is het RIVM in 2015 het onderzoek begonnen “Blootstelling aan Bestrijdingsmiddelen van Omwonenden”, afgekort OBO.
De onrust van omwonenden richtte zich tegen gifgebruik in de hele landbouwsector en helderheid daarover is nog steeds het uiteindelijke doel.
In het voorstel voor een onderzoeksopzet dd 01 december 2015 ( www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/nederlandse-samenvatting-onderzoeksvoorstel-blootstellingsonderzoek ) wordt gekozen voor een aanpak in tranches. De eerste tranche betreft de teelt met veruit het hoogste gebruik van bestrijdingsmiddelen per hectare, de bollenteelt, de tweede betreft de fruitboomgaarden.
Een consortium voert het onderzoek uit, met het RIVM als opdrachtgever.

Lees verder
11 maart 2019

In memoriam: Ine Roozen

Vandaag hoorden wij het droeve bericht dat Ine Roozen, na een ziekbed, is overleden. Ine was van 2012 tot 2015 Statenlid van de SP in Noord-Brabant. Wij kenden haar als een gedreven, eigenwijze, gezellige vrouw, die wist wat ze wilde en daar vol voor ging. Wij wensen haar naasten heel veel sterkte toe.

Lees verder
7 maart 2019

Bewoners Patersven willen normaal behandeld worden

De SP heeft al eerder aandacht gevraagd voor de situatie met betrekking tot Parc Patersven in de gemeente Zundert. De problematiek hier kent een lange geschiedenis.

Lees verder
28 februari 2019

Veel belangstelling voor “Carnavalinburgeringscursus voor Bovensloters”

Een overweldigende belangstelling van de (sociale)media voor de vragen van de SP-fractie over de “carnavalsinburgeringscursus”. De SP-statenleden Joep van Meel en Roy de Jonge werden overvallen door de enorme aandacht van regionale en nationale media. Powned maakte het bovenstaande filmpje, Brabants Dagblad kwam met een carnavalsinburgeringsquiz en veel landelijke kranten besteedden aandacht aan de vragen. En hoewel, zoals gewoon met carnaval, het natuurlijk ludiek bedoeld is, heeft het wel degelijk een serieuze ondertoon: we vieren hier een feestje. Daarbij is iedereen welkom, mits je er ook een feestje van maakt. Zo niet? Blijf dan lekker thuis.

Lees verder
23 februari 2019

Brabants Outcomes Fund (BOF) van start

Foto: SP

Vijf sociale ondernemers krijgen extra fiananciering via een speciaal fonds, opgericht door de provincie Noord-Brabant. Daarmee kunnen zij nog meer Brabanders gelukkig maken met werk, een zinvolle dagbesteding, ontmoeting, erkenning en waardering. Het fonds is een initiatief van SP-gedeputeerde Henri Swinkels (tweede op de kandidatenlijst. Op de foto in het midden). Swinkels: “Met dit fonds zetten we geen mensen in voor geld, maar geld voor de mensen.”

Lees verder
23 februari 2019

Beschermen Brabantse gemeenten volksgezondheid?

In de gemeenteraad van Oss is onduidelijkheid ontstaan over de beleidsregel “Volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties”. Als het aan GroenLinks en de SP ligt wordt de gezondheid maximaal beschermd. Beide fracties stellen daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: spannen gemeenten zich wel voldoende in als het gaat om de gezondheid rond mestinstallaties?

Lees verder

Pagina's

U bent hier