h

Welk effect heeft uitbreiding ASML op leefbaarheid Veldhoven?

19 januari 2024

Welk effect heeft uitbreiding ASML op leefbaarheid Veldhoven?

Recentelijk lazen we wederom berichten over de uitbreiding van ASML in Veldhoven.

ASML trekt portemonnee en koopt Speellandschap en sporthallen aan Heerseweg - Veldhoven (nieuws.nl)

ASML koopt sporthallen en een speeltuin op en betaalt opnieuw miljoenen - Omroep Brabant

Na eerdere berichten over het opkopen van hele straten woonhuizen.

ASML koopt een halve straat en betaalt daar miljoenen voor - Omroep Brabant

 

We begrijpen dat een bedrijf als ASML wil uitbreiden en we begrijpen ook dat steeds meer inwoners van Veldhoven en omgeving werken aan, door of via het bedrijf.
We maken ons echter wel zorgen over het effect dat het heeft op een plaats als Veldhoven, het verdwijnen van voorzieningen en nog meer krapte op de woningmarkt. We vragen ons af of dit niet bij uitstek een regionale visie nodig heeft. Vandaar dat Irma Koopman van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten heeft gesteld:

  1. Is er voldoende overleg met ASML over het verdwijnen van voorzieningen?
  2. Kan de Provincie kijken of de behoefte aan grond van ASML niet meer gebiedsgericht moet worden aangepakt?
  3. Is Veldhoven niet te klein voor de belasting die ASML geeft? Is er een minimum aan voorzieningen zoals sporthallen, evenementhallen, speeltuinen, etc waar de gemeente aan moet voldoen? Lukt dat nog in Veldhoven?
  4. Wat is het effect van de uitbreidingen van ASML in de regio? Op de woningmarkt?
  5. Kunt u ons informeren over welke stappen u onderneemt om dit regionaal aan te kaarten?

Reactie toevoegen

U bent hier