h

Veel verschillen bij inschrijving woningzoekenden: tijd voor 1 gratis inschrijfloket

28 januari 2024

Veel verschillen bij inschrijving woningzoekenden: tijd voor 1 gratis inschrijfloket

Mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning moeten zich, afhankelijk van de regio, inschrijven bij 1 of meer zoekportalen zoals Wooniezie, Klik voor Wonen, Woning in Zicht, etc.

Niet alleen is dit lastig als je op de grens van 2 regio’s zit want dan moet je je verschillende keren inschrijven, het is bij enkele zoekportalen ook kostbaar.

In Eindhoven betaal je niks en in de rest van Brabant wel:

Foto: SP

Hoe langer de wachttijd, hoe meer de kosten oplopen. Het is voor de bedrijven een verdienmodel geworden, betaald door mensen die, gezien hun inkomen, afhankelijk zijn van het systeem en die er zelf niets aan kunnen doen dat de wachttijden zo enorm oplopen.

Een landelijk systeem zou wat de SP betreft makkelijker zijn maar helaas heeft Aedes anders besloten. Vorig jaar heeft Aedes bekend gemaakt dat er geen landelijk woonruimteverdeelsysteem komt: https://aedes.nl/woonruimteverdeling/geen-vervolg-landelijke-aanpak-woonruimteverdeling

In Limburg is 1 portaal voor de hele Provincie en inschrijven is gratis. https://radar.avrotros.nl/artikel/inschrijven-huurwoning-gratis-in-limburg-maar-50-euro-in-amsterdam-32488/

Overwegende dat:

  • centraal inschrijven het overzicht makkelijker maakt
  • men geen jaren inschrijftijd verliest als men, vanwege bv ander werk, ineens naar een ander deel van de provincie moet verhuizen
  • het beheren van 1 systeem altijd goedkoper is
  • het voor alle mensen die een sociale huurwoning zoeken (toch al niet de meest draagkrachtigen) gratis wordt.

Lees ook de bevindingen en de voordelen in de 2 bijlagen.

Irma Koopman van de SP heeft hier de volgende vragen over gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Is het bij het College bekend dat enkele woonbedrijven fors verdienen aan de enorme wachtlijsten?
  • De bedrijven werken met hetzelfde softwaresysteem, kunt u de verschillen in inschrijfkosten verklaren?
  • Zou u met deze bedrijven in overleg willen gaan om te komen tot 1, gratis, inschrijfloket?

Reactie toevoegen

U bent hier