h

gelijk hebben en gelijk krijgen

17 januari 2024

gelijk hebben en gelijk krijgen

Foto: SP

Dinsdag 16 januari was ik bij een bijeenkomst van het Brabants Burger platform over de juridische aanpak van stankoverlast. Binnenkort is er in de Staten een, door de SP aangevraagde, expertmeeting stankoverlast dus wat extra informatie is niet verkeerd dacht ik.

Sprekers waren Nout Verbeek en Ton van Hoof : 

Jaar in jaar uit is er door omwonenden gestreden tegen de overlast van de intensieve veehouderij. Daarbij draait het meestal om stankoverlast. Allerlei vergunningen worden daarbij voor de rechter aangevochten. Maar een vergunning valt onder het bestuursrecht. Dat gaat over de hiërarchische verhouding tussen de overheid en de burger. En dat wordt dan bekeken binnen de wettelijke kaders, die we samen democratisch vastgelegd hebben. Inmiddels is wel duidelijk dat de bescherming van de burger daarbij tekortschiet. Men had overlast van stank, maar dat mocht, want die was immers vergund volgens de regeltjes.

Dat voelt onrechtvaardig. Daarom is de overstap gemaakt naar het civielrecht, ook bekend als het burgerlijk recht. Hier is, in tegenstelling tot de situatie bij het bestuursrecht, de verhouding tussen de partijen gelijkwaardig. Die overstap is succesvol gebleken. De rechter heeft uitgesproken dat de Nederlandse Staat nu schadeplichtig is aan een aantal burgers. Dit ondanks het feit dat de boeren waar het om gaat gewoon een vergunning hebben.

Het is boeiend om te weten wat de mogelijkheden in de toekomst zijn, zowel via het bestuursrecht als via het civielrecht.

Het was een boeiende avond met duizelingwekkend veel informatie over de juridische trajecten die nu lopen en hoe om te gaan met de Omgevingswet die net is ingegaan.

Reactie toevoegen

U bent hier