h

Nieuws van de afdeling

11 oktober 2019

SP in stikstofdebat: niet herverdelen maar reduceren!

Het debat over het Rapport van Remkes over de stikstof problemen werd vandaag bezocht door vele belangstellenden. Henri Swinkels voerde het woord namens de SP: “ Voorzitter, Elk land, elke overheid kan besluiten – ten behoeve van economische groei – de investeringen die nodig zijn voor het reduceren van luchtvervuiling (zoals stikstofemissie) uit te stellen, maar dat kan alleen door de verder aantasting van het milieu, de natuur en biodiversiteit, welke vervolgens alleen tegen nog veel hogere kosten hersteld kan worden."

Lees verder
10 oktober 2019

SP: De landbouwsector moet inkrimpen, maar niet alleen de landbouwsector

De SP komt op 11 oktober bij behandeling van de stikstofaanpak in Provinciale Staten met een voorstel die moet voorkomen dat de emissieruimte die vrijkomt door stoppende boeren straks grotendeels wordt benut door andere vervuilende activiteiten in andere sectoren. “Dan heeft de natuur en de biodiversiteit immers nog steeds het nakijken,” stelt SP’er Henri Swinkels.

Lees verder
27 september 2019

Brabantse aanpak van stikstof: eerst verguisd, nu geprezen.

“De landbouwmaatregelen waarmee de commissie-Remkes de stikstofimpasse te lijf wil gaan, lijken verdacht veel op het beleid dat in Brabant allang is ingezet” schrijft het Brabants Dagblad. En inderdaad, de maatregelen waarvoor het vorige college - en met name SP gedeputeerde Johan van den Hout - in 2017 nog verguisd werd, worden nu in dit advies omarmd. Nu wordt dus ook Nederland wakker en realiseert zich “dat in ons land niet alles kan”.

Lees verder
13 september 2019

Bouw ligt stil door stikstofregels. Hoe komt dat en wat vindt de SP ervan?

Op dit moment liggen veel grote bouwprojecten voor nieuwe woonwijken en snelwegen stil. Directe oorzaak hiervoor is een uitspraak van de rechter, die stelt dat er in Nederland zoveel stikstof wordt uitgestoten, dat geen vergunningen voor nieuwe projecten waar stikstof vrij komt kunnen worden afgegeven. Te veel stikstof is namelijk heel slecht voor planten en dieren in natuurgebieden in Nederland. Die dreigen hierdoor te verdwijnen en de grond zal verzuren. Daarom heeft de rechter het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) afgeschoten, maar daardoor zit Nederland als het gaat om nieuwe bouwprojecten behoorlijk op slot.

Lees verder
12 juli 2019

Vragen over Lightrail in SRE gebied

Het gerespecteerde vakblad SpoorPro voor de railsector bracht op 05 juli 2019 een opmerkelijk verslag van een brainstormsessie over light rail of een smart rapid bus als mogelijke oplossing voor de te verwachten mobiliteitsproblematiek van de regio Eindhoven. Het artikel is te vinden op www.spoorpro.nl/materieel/2019/07/05/regionale-schaalsprong-oplossing-voor-bereikbaarheid-eindhoven/ .

Lees verder
28 juni 2019

Behandeling brief GS over advies van Van Geel teleurstellend

Op 14 juni bespraken de statenleden van Noord-Brabant de conceptbrief die GS gemaakt hebben als reactie op het advies van Pieter van Geel over de Proefcasus Eindhoven AirPort.

Lees verder

Pagina's

U bent hier