h

Nieuws van de afdeling

20 maart 2023

Het begin is gemaakt

Foto: SP

Op zaterdag 18 maart kwamen alle fracties die gekozen zijn in Provinciale Staten voor de eerste keer bij elkaar. Er werd aan deze fracties gevraagd of zij konden instemmen met het aanstellen van een verkenner in de persoon van Sasha Aussems, partijloos burgemeester van Waalwijk, en of zij konden instemmen met de te volgen procedure. Hier was al snel unaniem overeenstemming over.

Lees verder
15 maart 2023

SPfractie heeft twijfels over werkelijke kosten N629 fase 2

Op de Informatieve Themabijeenkomst over de stand van zaken rond de N629 fase 2 Oosterhout-Dongen op 17 februari jl. vroeg SP statenlid Willemieke Arts naar de financiën. De schriftelijke antwoorden stellen de SP fractie niet gerust.

Lees verder
10 maart 2023

Nico Heijmans bij Rondje Binnenhof over busvervoer in Brabant

Lees verder
10 maart 2023

Hoe de bus verdwijnt uit het Brabantse land………, Maar niet, als het aan de SP ligt

En weer stond er op vrijdag 3 maart een mooi aangeklede actiegroep van de Dorpsraad , ditmaal uit Steensel, een dorp in Zuid-Oost Brabant, in Den Bosch om te protesteren tegen de halvering van het aantal bussen in hun dorpskern. Het gaat om lijn 319, een verbinding die zeer intensief gebruikt wordt. En van essentieel belang is voor de hele regio. Veel mensen gebruiken de bus, omdat die een snelle en efficiënte verbinding is met Veldhoven (ASML!)  en Eindhoven. Immers de wegen lopen vol en parkeren in Eindhoven is relatief duur.

Lees verder
6 maart 2023

Veerpontjes zijn OV dus provincie moet er wat mee!

Lees verder
3 maart 2023

SP over meer distributiecentra in Noord-Brabant

Lees verder

Pagina's

U bent hier