h

Brabantse holebi- & transgenderconferentie succesvol

6 december 2009

Brabantse holebi- & transgenderconferentie succesvol


De ronde tafelconferentie holebi/transgenderbeleid (vrijdag 4 december) was in meerdere opzichten succesvol: een grote diversiteit aan mensen & organisaties en aanbevelingen voor provinciaal beleid.

De bijeenkomst, een initiatief van SP, VVD en PvdA was een vervolg op het SP-symposium in 2008. Enerzijds was het een kans voor homo-, transgender- en aanverwante organisaties om zich te presenteren aan de politiek en tegelijk knelpunten en wensen t.a.v. provinciaal beleid kenbaar te maken. Anderzijds werden de beleidsmatige mogelijkheden afgetast die de provincie heeft op dit terrein. Hiertoe waren een aantal sprekers uitgenodigd hun visie te geven.

SP-Statenlid Ron van Zeeland opende de conferentie. Hij stond stil bij twee gebeurtenissen die deze week plaatsvonden. Het overlijden de oud-voorzitter van Transgender Eindhoven, Yvon Kraaijeveld en het 20-jarig jubileum van de Hiv Vereniging Brabant. Hij sprak ook over de onbekendheid bij het publiek met de provincie, die toch heel specifieke taken heeft, zoals jeugdzorg en ouderenzorg.

Wouter Neerings (COC Nederland)
Wouter Neerings hield een gloedvol betoog voor een provinciaal holebi/transgenderbeleid. Hij hield de aanwezigen nadrukkelijk voor dat uit Amerikaans onderzoek gebleken is dat een gunstig klimaat voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders óók gunstig is voor de economie.

Hij noemde enkele schrijnende voorbeelden van discriminatie en geweld. Oudere homo’s die terug ‘de kast in’ moesten in het verzorgingstehuis en een lesbisch meisje dat op school door medeleerlingen letterlijk de kast uitgeslagen werd. Anno 2009, in Nederland.

Wel noemde Neerings Noord-Brabant de meest roze provincie van Nederland: De Gay Krant is er gevestigd, het grootste roze evenement van het land vindt in Tilburg plaats (Roze Maandag) en hij verwees ook naar het SP-symposium.

De COC-voorman noemde subsidie-, veiligheids-, ouderen- en personeelsbeleid nadrukkelijk als terreinen waarop de provincie zich zou moeten richten m.b.t. holebi/transgenderbeleid.

Hans-Martin Don (SP-wethouder Eindhoven)
Eindhovens’ SP-wethouder Hans-Martin Don gaf aan dat de gemeente een belangrijke taak heeft op het gebied van homo/transgenderemancipatie. Don: “Als mensen voortdurend lacherig of afwijzend op je reageren – of soms ronduit agressief – dan doet dat iets met je.

Veel mensen ontwikkelen in een dergelijke situatie een gedragspatroon dat hen beschermt.
Een leven in de luwte. Een second life. Je verbergt je ware aard en hobbelt mee met de rest.
Je ware leven speelt zich af in achterkamertjes. Veilig weggestopt.”

De gemeente Eindhoven heeft vooral veel expertise op het gebied van transgenders. De wethouder bood aan deze kennis met andere gemeenten te delen. Voor de provincie had hij ook een boodschap: “Eindhoven zou zeer gebaat zijn bij een afgestemde regionale visie op registratie van homobeleid. Nu heeft iedere gemeente, ieder politiekorps hierin een eigen beleid. De rol voor anti-discriminatiebureaus en politie mag helder en eenduidig bepaald worden wat mij betreft.

Op provinciaal gebied is er nog weinig expertise op het gebied van transseksualiteit en transgender. In het Eindhovense weten we hier, ik heb het al een paar keer aangeduid, inmiddels meer van. Onze kennis hierover willen we graag delen.” En verder: “De overheid, landelijk, provinciaal en lokaal, moet haar uiterste best doen mogelijkheden te scheppen zodat homoseksuelen, transgenders en travestieten een volwaardig leven kunnen leiden. En van de overheid mag ook een voorbeeldrol verwacht worden. Naast de overheid hebben echter ook alle anderen die verantwoordelijkheid.”

Corien Jonker (lid CDA-fractie Tweede kamer)
CDA-Tweede Kamerlid (en oud-Statenlid in Noord-Brabant) Corien Jonker benadrukte dat we vooral ook optimistisch moeten zijn. Niet alles is negatief, betoogde ze. Vanuit een landelijk perspectief benaderde zij de positie van de provincie. Welke bestuurslaag heeft welke bevoegdheid en waar liggen de mogelijkheden van de provincie?

Haar conclusie was dat de provincie met name een coördinerende rol kan spelen. Ook in de voorwaardenscheppende sfeer bij het verlenen van subsidies zag Corien Jonker mogelijkheden voor de provincie.

‘Accepteren, tolereren, discrimineren? Registreren!’
In opdracht van Embrace Pink onderzocht de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg de stand van zaken rond acceptatie van homoseksualiteit in Brabant. Het onderzoeksrapport werd aangeboden aan de vice-voorzitter van Provinciale Staten, Wim Thuis (CDA).

Wim Thuis en Ton lamers (CDA)

Opvallende conclusie in het rapport: fietsendiefstallen worden in Brabant beter geregistreerd dan discriminatie en anti-homogeweld. Daarnaast kwam aan het licht dat veel holebi’s het niet zien zitten om dit soort zaken te melden bij de meldpunten discriminatie, laat staan dat er vaak aangifte wordt gedaan bij de politie. Veel mensen weten niet eens dat het strafbare feiten betreft en een ander deel meldt niets omdat ‘er toch niks mee gebeurt’.

Wim Thuis zegde toe dat het rapport wordt verspreid onder de fracties in Provinciale Staten en dat de conclusies worden betrokken bij de discussies over het beleid dat we als provincie voeren. “Het rapport zal niet in een lade verdwijnen”, aldus Wim Thuis.

Regenboogpodium
Door de uitgelopen onderzoekspresentatie en toespraken kwam het onderdeel Regenboogpodium in de knel. Noord-Brabantse organisaties kregen hier de kans om hun zegje te doen. Evelien Snel van Transgender Eindhoven betoogde dat daar waar homo’s hun gedrag nog kunnen aanpassen, dit voor transgenderpersonen niet altijd evident is. Hun persoonlijkheid is lastig te verbergen. Ze vroeg ook aandacht voor een vergeten groep, de interseksuelen.

Evelien Snel (Transgender Eindhoven)

De Hiv Vereniging Brabant vroeg aandacht voor de positie van hiv-positieve ouderen. Bestuurslid Harry van Rooij stelde dat SOA-preventie bij jongeren een vast onderdeel zou moeten zijn van algemene seksuele en gezondheidslessen in het onderwijs.

Embrace Pink-voorman Giovanni Nijenhuis vond de uitkomsten van het onderzoek (melding en registratie discriminatie en geweld) weinig verrassend. Hij vroeg de provincie met name hulp bij het vergroten van de slagkracht van holebi/transgenderorganisaties. Het was de onderzoekers opgevallen hoe onprofessioneel sommige organisaties werkten, vaak door gebrek aan vrijwilligers of voldoende financiële middelen.

Projecten
Tijdens de verdiepingsronden was speciale aandacht voor twee projecten: Habibi Feniks (voor holebi’s van niet-Nederlandse afkomst) en ‘De roze loper’ uit Nijmegen. Een aanmoedigingsproject voor homovriendelijk beleid in verzorgingstehuizen.

Discussie
Tijdens de discussie die volgde waarschuwde ambtenaar Saskia van Eenbergen namens Gedeputeerde Staten voor overspannen verwachtingen: “We moeten ons niet rijk rekenen, maar er zijn wel kansen om wat te doen op provinciaal niveau”.

Naast roze organisaties waren ook de GGD Hart voor Brabant, diverse meldpunten discriminatie en directeur Mariet Paes van de Provinciale raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg aanwezig.

Aangrijpend was het verhaal van Jan Straatman. Uit eigen ervaring vertelde hij hoe schrijnend het is om na jaren actief te zijn geweest in de homobeweging, weer terug in de kast te moeten. “En die kast zit ook nog eens op slot”.

“Volgend jaar weer” was een paar keer te horen. “Eerst maar eens een kijken of er een initiatiefvoorstel kan worden geschreven dat op een meerderheid kan rekenen in Provinciale Staten”, aldus Ron van Zeeland. “Daarna is het tijd voor reflectie: heeft het allemaal gebracht wat we ervan verwachtten?”

Hij blikt tevreden terug op de conferentie: “Er zijn mensen en organisaties met elkaar in contact gebracht en dat gaf een meerwaarde aan de dag. Ik heb veel goede ideeën gehoord en heb weer extra energie om met een voorstel aan de slag te gaan. Dan kan Brabant tonen dat ze echt de meest roze provincie van het land is.”

Zie ook blog Ron van Zeeland:
- video toespraak Wouter Neerings (twee delen)
- video toespraak Corien Jonker
- video toespraak Hans-Martin Don
- artikelen in de media
- fotoverslag

U bent hier