h

Nieuws van de afdeling

23 januari 2006

Eerste uitkomsten meldweek Zorg om Jeugdzorg

De meldweek Zorg om Jeugdzorg werd tussen 16 en 21 januari jl. georganiseerd door de SP Statenfractie in Noord-Brabant. Over de 100 mensen hebben hun ervaringen met de jeugdzorg in Noord-Brabant gemeld. Een eerste, globale beoordeling van de inhoud van de meldingen laat een aantal terugkerende thema's zien.

Lees verder
9 januari 2006

Ingezonden foto's landschappen

De gemeente Oosterhout en de provincie lijken aan te sturen op een nieuwe weg door de Duiventoren zonder dat naar betere oplossingen gezocht is. De totale hoeveelheid verkeer rond Dongen zal toenemen, terwijl de A27 het verkeersaanbod nu al niet kan verwerken. Meer asfalt is geen oplossing.

Lees verder
7 januari 2006

SP Statenfractie organiseert meldweek: Zorg om Jeugdzorg

Jeugdzorg is en blijft een grote zorg. Kinderen hebben recht op bescherming en het recht om zo gezond mogelijk op te groeien. In de meeste gevallen is er geen probleem. Maar voor teveel kinderen en jongeren worden deze rechten helaas niet waargemaakt.

Lees verder
28 november 2005

Nader onderzoek naar muskusrattenbestrijding

De SP steunt het voorstel van Gedeputeerde Staten om nut en noodzaak van de muskusrattenbestrijding nader te onderzoeken en daarbij ook te kijken naar alternatieven voor de bescherming van oevers.

Lees verder
11 november 2005

Opinie: Anti-armoedebeleid: SP motie CVV overgenomen

Kerken en voedselbanken blijken de instellingen te zijn die op dit moment het meest concreet en direct de ergste gevolgen van armoede opvangen. En zij verzuchten terecht dat het dweilen met de kraan open is, zolang het kabinet de asociale maatregelen door blijft drukken die er op de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn dat zoveel mensen in dit rijke land in de armoede komen of blijven.

Lees verder
16 oktober 2005

SP stelt opnieuw vragen over verklaring van geen bezwaar FOC Roosendaal

Op 25 augustus 2005 stelde Hugo Polderman van de SP enige vragen over de bevestiging van de verklaring van geen bezwaar voor de ontwikkeling van een FOC te Roosendaal. In de Brabantse Weekberichten No 29 van 23 september vernam de fractie dat uit de antwoorden aan de SP zou blijken dat het TNO rapport een goed inzicht zou geven in de bijdrage van het FOC op de luchtkwaliteit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier