h

Bedrijventerrein in natuurgebied Lungendonk?

27 november 2023

Bedrijventerrein in natuurgebied Lungendonk?

Foto: SP

In Lierop vinden we het natuurgebied Lungendonk. Een mooi en historisch natuurgebied, recentelijk onderzocht door de Rijksdienst in het kader van groen erfgoed.
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=groen%5Ferfgoed

Het gebied loopt door naar het beekdal van de Goorloop. Dit gebied staat al op de historische topografiekaarten van 1850 en 1900 van de Rijksdienst. Wat de SP betreft dus een groen erfgoed.

In onze ogen is het dus ook belangrijk juist groen erfgoed te behouden.

Behoud groen erfgoed. Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland | Publicatie | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Er zijn plannen voor een regionaal bedrijventerrein van ca. 150 hectare voor de regio De Peel op de locaties Varenschut-Lungendonk in Helmond en Someren. In voorbereiding op deze ontwikkeling vestigden de gemeenten Someren en Helmond alvast het voorkeursrecht op het beoogd gebied.

 

Varenschut in Helmond heeft al een bedrijventerrein maar Lungendonk niet.

Irma Koopman van De SP Statenfractie Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Is het College op de hoogte van deze ontwikkelingen?
  2. Vindt het College het in het algemeen wenselijk dat groen erfgoed plaats moet maken voor bedrijventerreinen?
  3. Klopt de bewering van de regio dat er een tekort is aan bedrijfspanden in die regio? (Volgens ons staan er in Helmond nog behoorlijk wat bedrijfspanden leeg)
  4. Wat gaat het verdwijnen van dit groen erfgoed in de gemeente Someren, Lungendonk, betekenen voor de waterhuishouding, biodiversiteit, etc in dit gebied?
  5. Is deze ontwikkeling ook wenselijk in het kader van de groen/blauwe, gebiedsgerichte aanpak?

Reactie toevoegen

U bent hier