h

Hoe zit het met handhaving geurnormen Provincie Noord-Brabant?

6 december 2023

Hoe zit het met handhaving geurnormen Provincie Noord-Brabant?

Op 14 september 2022 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak aangespannen door een aantal belangenverenigingen en milieuorganisaties. Deze uitspraak heeft veel stof doen opwaaien op het gebied van geurnomen. Oscar van Raak van de  statenfractie van de SP zag naar aanleiding van deze uitspraak reden tot het stellen van de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Kan het college een overzicht geven van de bestaande geurnormen gebruikt door de provincie Noord-Brabant?
  2. Zijn er bedrijven in Brabant die momenteel niet voldoen aan de geurnormen zoals opgelegd door de provincie? Zo ja, welke?
  3. Wordt binnen deze geurnormen een onderscheid gemaakt tussen stankoverlast op het platteland en in de bebouwde kom? Zo ja, hoe ziet dit onderscheid eruit en waarom wordt dit onderscheid gemaakt? Zo ja, (waarom) acht het college het wenselijk dat personen in sommige gebieden méér (of minder) geurhinder moeten dulden dan in andere gebieden? Zo nee, waarom niet?
  4. Onder welke geurnomen vallen megastallen?
  5. Kan het college een gemiddelde (in Ou/m³) geven van hoeveel stankoverlast een megastal gemiddeld produceert?
  6. Hoe wordt geur- en stankoverlast gemeten door de provincie? Acht het college dit als een wetenschappelijk te verantwoorden manier?

Op 14 september 2022 heeft de bestuursrechter in Den Haag een uitspraak gedaan over geurnormen. De absolute grenswaarde is door de bestuursrechter gezet op 19.4 Ou/m³. De rechter kwalificeert bedrijven waar de voorgrondbelasting 19,4 tot 25,3 ou/m³ bedraagt als ‘zeer slecht’. Hoewel het niet uitgesloten is dat in hoger beroep de uitspraak anders zal uitvallen, valt deze uitspraak in eerste aanleg te beschouwen als een doorbraak op het gebied van geurnormen.

  1. Zijn er bedrijven die onder het huidige beleid vallen onder de geurnorm, aanpassingen moeten doen zodra deze nieuwe geurnorm de norm wordt?
  2. Welke aanpassingen zou de provincie in staand beleid moeten uitvoeren om te voldoen aan de uitspraak van de bestuursrechter?

Reactie toevoegen

U bent hier