h

Nieuws van de afdeling

21 juni 2005

Provincie geeft onjuiste informatie besluitvorming Moerdijkse Hoek

Het is de fractie van de SP opgevallen dat vanuit het college steeds vaker gesproken wordt over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek alsof daartoe reeds besloten zou zijn.

Lees verder
16 juni 2005

Moerdijkse Hoek naar Drimmelen?

De Provincie Brabant is al jaren bezig om naast het bestaande industriegebied Moerdijk nog een tweede Moerdijk te ontwikkelen. Dat moet Moerdijkse Hoek worden, bedoeld voor grootschalige industrie in de zwaarste milieucategorieën en gepland in de 'oksel' van de A16 en A17. Tegen het plan is veel verzet in de gemeente Moerdijk. Eerst alleen van de bevolking, maar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook van de voltallige raad en het college van B & W.

Lees verder
8 juni 2005

SP vraagt naar uitblijven risicokaart

Begin mei was het vijf jaar geleden dat de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond. Destijds werd besloten dat alle burgers informatie moesten kunnen krijgen over gevaarlijke opslag en de daarbij behorende verkeersbewegingen in hun omgeving. De informatie zou de vorm krijgen van via internet te raadplegen risicokaarten. Op dit moment hoort Noord-Brabant bij de laatste provincies waar de risicokaart nog niet online is. Dit brengt de SP-fractie tot de volgende vragen aan G.S.:

Lees verder
21 april 2005

Boersma haalt bakzeil

De SP was in grote getale aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering van Essent vandaag in Den Bosch, om op ludieke wijze duidelijk te maken hoe er over het salaris van topman Boersma gedacht wordt. Terwijl "Money, money, money, "van Abba door de luidspreker klonk, werden er gouden munten in een kruiwagen gestort. 'Boersma' laadde de munten vervolgens over in zijn broekzakken.

Lees verder
21 april 2005

Nieuw ecoduct leidt dieren direct naar jagers!

Aanstaande zaterdag, 23 april 2005, vindt de opening plaats van het ecoduct over de A2 bij Boxtel. Een feestelijke gebeurtenis, want voortaan kunnen dieren veilig oversteken. Maar gezien alle jachthutten die in de onmiddellijke nabijheid van het ecoduct zijn opgetrokken, vraagt de SP zich toch af of de dieren, waaronder beschermde soorten, hier werkelijk beter van worden. Eenmaal veilig overgestoken, bevinden ze zich direct in het schootsveld van jagers, die ze vanuit hun comfortabele, al dan niet gestoffeerde jachthutten rustig af kunnen knallen. De SP is onder alle omstandigheden tégen het jagen voor de lol. Dat op deze manier gemeenschapsgeld wordt ingezet om dieren via de fuik van het ecoduct rechtstreeks in de armen van de plezierjagers te drijven, vinden de SP meer dan erg.

Lees verder
21 april 2005

Risicokaarten Provincies dik onvoldoende

Het MilieuAlarmteam van de SP, samen met haar Provinciale fracties, biedt op ludieke wijze op 27 mei in Den Bosch aan gedeputeerde Annemarie Moons het rapport ‘Van de kaart’ aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier