h

Nieuws van de afdeling

18 juli 2022

Meeste fracties in de Staten nemen geen afstand van 42% meer vergoeding voor statenleden.

Met een motie stelde SP-er Nico Heijmans voor dat de Brabantse Staten zouden laten weten dat zij afstand nemen van een verhoging van hun vergoeding met maar liefst ruim 42%. Die verhoging is aan de minister gevraagd door de vereniging Statenlidnu en overgenomen doorhet IPO, een platform dat namens alle provincies spreekt.

Oh wat vonden ze het moeilijk om over hun eigen beloning te spreken, dat hoort toch niet?

Lees verder
13 juli 2022

Moet Boxtel bloeden voor de gevolgen van PHS en toenemend goederenvervoer?

(Dit zijn de vragen die SP Statenlid Willemieke Arts tijdens het vragenuurtje van de PS vergadering van 15 juli a.s. aan het College van Gedeputeerde Staten zal stellen:)

Op 1 juli jl. werd de SPfractie opgeschrikt door een bericht in het Brabants Dagblad over een bijeenkomst van de gemeenteraad Boxtel. Daarin werd meegedeeld, dat de kosten voor de 5 spoorplannen in Boxtel , te weten de opheffing dubbele spoorovergang Tongersestraat, de VLK ( verbindingsweg Ladonk-Kapelweg), de verbindingsweg Tongeren, de  uitbreiding Keulsebaan en de fietstunnel Tongersestraat, bij elkaar een krappe 18 miljoen meer gaan bedragen dan nu begroot. Ook werd gemeld , dat het Rijk en de Provincie niet van plan zijn bovenop de ruim 59 miljoen die nu begroot zijn, nog meer geld uit te trekken. Dit zou betekenen, dat de 3 laatstgenoemde projecten zeer waarschijnlijk niet door kunnen gaan, waardoor de verkeersituatie in Boxtel onacceptabel zou verslechteren. En Boxtel zelf heeft de benodigde extra 18 miljoen eenvoudigweg niet.

Lees verder
11 juli 2022

Gezondheid heeft veel kanten

Foto: SP

Werk en inkomen, sociale leefomgeving, fysieke leefomgeving, woonomstandigheden, het zijn misschien niet de eerste dingen die in je hoofd opkomen als je het over gezondheid hebt. Maar al deze zaken zijn van enorme invloed op de gezondheid van mensen.

Vrijdag kwamen in het Provinciehuis heel veel instellingen samen om alle kanten van gezondheid te bespreken. Woordvoerder gezondheid voor de SP, Irma Koopman, ging er naar toe.

Lees verder
7 juli 2022

Statenleden zijn tegen verhoging van hun vergoeding met 16%, maar………

Je zou er bijna blij van worden. Op maandag 4 juli vergaderden een aantal statenleden die lid zijn van de Vereniging voor Statenleden digitaal over de vraag of zij vonden dat hun maandelijkse vergoeding met 16% verhoogd zou moeten worden. Maar…….. zij wezen dit voorstel resoluut af!  Niet omdat ze het teveel vonden.  Niet omdat ze hun vergoeding al hoog genoeg vonden. Ook niet omdat ze vonden dat eerst maar eens de inkomens van de laagstbetaalden omhoog moeten.

Lees verder
6 juli 2022

3 x vergunning overtreden is af!

Bedrijven krijgen een vergunning voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld een maximale hoeveelheid mest die ze mogen verwerken. De Omgevingsdienst houdt toezicht en handhaaft daar op. Vergunningen zijn er om omwonenden in bescherming te nemen maar ook om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Lees verder
4 juli 2022

Meer geld voor Statenleden? Nee, dank u!

De Vereniging voor Statenleden pleit al langere tijd voor een forse verhoging van de tegemoetkoming voor Statenleden. Zij vragen er maar liefst 16% bij. In een digitale bijeenkomst kunnen statenleden zich op 4 juli over die verhoging uitspreken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier