h

SP stelt vragen over PFAS rond vliegvelden

3 mei 2024

SP stelt vragen over PFAS rond vliegvelden

Foto: SP

Een consortium, waarin Schipholwatch een belangrijke rol speelt, heeft een dagvaarding uitgebracht tegen de Staat der Nederlanden in verband met de schadelijke gevolgen van de wijdverbreide PFAS-verontreiniging in Nederland. De rechtszaak dient in Den Haag op 7 augustus 2024. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen nog aansluiten bij de rechtszaak.
Voor het persbericht zie https://schipholwatch.nl/2024/04/24/consortium-met-schipholwatch-dagvaardt-staat-wegens-pfas-gevaren/  .

Veel soorten PFAS besmetten op veel plaatsen de bodem door een veelheid aan oorzaken. Vliegvelden echter spelen een onevenredig belangrijke rol omdat de brandweer er gebruik gemaakt heeft (tot 2020 was dat zelfs verplicht) van PFAS-houdend blusschuim. Vanwege die vliegvelden is Schipholwatch in beeld.

Regelmatig duiken er berichten op over ernstige tot zeer ernstige vervuiling door PFAS op en nabij vliegvelden: bijvoorbeeld Schiphol, Rotterdam-The Hague Airport, en de militaire basis Leeuwarden.

Onze provincie geniet van het rijke bezit van vijf militaire vliegvelden en twee grote civiele General Aviation-vliegvelden, voor welke laatste twee uw College, samen met de gemeenten Cranendonck en Halderberge, bevoegd gezag is. Ongetwijfeld is op deze vliegvelden brandweer en blusschuim aanwezig.

Naar aanleiding hiervan heeft Maurice Spapens van de SP Statenfractie de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Is uw College bekend met het onlangs opgestarte proces tegen de Staat der Nederlanden betreffende PFAS??
  2. Bestaat er voor de vijf militaire en de twee civiele vliegvelden in Noord-Brabant een inventarisatie van de aanwezigheid van PFAS op het vliegveld en in de omgeving door brandweeroptredens in het verleden, en is dit het resultaat van systematisch onderzoek?
  3. Zo ja, kunt u de resultaten hiervan met Provinciale Staten delen?
  4. Zo nee, hoe staat uw College er tegenover om  een dergelijk systematisch onderzoek uit te laten voeren?
  5. Zijn de betreffende Veiligheidsregio’s, en de GGD, voorbereid op eventuele noodsignalen in dit verband?
  6. Voelt uw College ervoor om aan te sluiten bij het landelijke proces tegen de Staat?

Reactie toevoegen

U bent hier