h

SP wil dat provincie komst megastal Kampina stopt!

6 april 2022

SP wil dat provincie komst megastal Kampina stopt!

De SP-Statenfractie zal op 8 april tijdens de Statenvergadering bij het vragenuurtje mondelinge vragen stellen over de mogelijke komst van een megastal met 19.000 varkens aan de Logtsebaan 2 in Oirschot. Al jarenlang wordt er een strijd gevoerd door omwonenden en milieuorganisaties tegen de komst van deze megastal. Ruim 23.000 handtekeningen zijn er tegen de komst van de stal in de Kampina gezet. De rechtbank in Den Bosch én de Raad van State hebben de noodzaak om verslechtering van de natuur in de Kampina te voorkomen vastgesteld en uitgesproken.

Ook Provinciale Staten hebben zich duidelijk uitgesproken tegen megastallen.

Stikstof in de natuur moet worden teruggedrongen, maar nog beter: moet worden voorkomen. Er staan (nog) geen varkens bij de Kampina en het is goedkoper en veel verstandiger om de oude vergunning te schrappen dan straks alles weg te moeten halen. Bestaande boeren met publiek geld uitkopen en ondertussen deze stikstof uitstotende megastal niet voorkomen… wat de SP betreft onverkoopbaar! Toch blijft het College van Gedeputeerde Staten weigeren oude vergunningen (die niet gebruikt zijn) in te trekken.

De SP-Statenfractie wil van GS op 8 april weten waarom zij niet actief deze vestiging van de megastal probeert te voorkomen en waarom zij ongebruikte vergunningen niet intrekt. Als dat intrekken juridisch niet kan, wil de SP-fractie weten wat er moet gebeuren om dit in de toekomst wel mogelijk te maken. Niet gebruikte vergunningen moeten volgens de SP na een bepaalde tijd worden ingetrokken en daar is haast bij geboden. Het gaat niet alleen om deze vergunning, maar om alle ongebruikte vergunningen voor uitbreiding van de veestapel. Dat voorkomt dat we later (met belastinggeld) bedrijven moeten uitkopen.

Hieronder vindt u de vragen die wij in het vragenhalfuurtje zullen stellen.

Reactie toevoegen

U bent hier